Проф. Александър Куртев
Проф. д-р Александър КуртевСпециалист по педиатрия и детска ендокринология и болести на обмяната
За контакти

Искрено съм благодарен на проф. Куртев

Бих искал да изкажа искрената си благодарност на този прекрасен човек и чудесен специалист
Венцислав Бойчев

Най-разпостранени заболявания, който диагностицирам и лекувам

Диагностицирам и лекувам пациенти в детско-юношеската възраст със заболявания в областта на педиатрията и детската ендокринология: