200 доказателства, че Земята не е въртящо се кълбо! (видео)

Увод от преводача

„Образованието е чудесно нещо, но когато ти се дава, винаги помни, че нищо което си струва да знаеш някога ще бъде изучавано.”
Оскар Уаилд
***
„Само малките тайни се нуждаят от опазване. Големите се пазят в тайна поради недоверчивостта на обществото.”
Маршал Маклуън
***
„Тези, които могат да те накарат да повярваш в нелепости – могат да те накарат да вършиш и зверства.”
Волтер
***
„Най-опасният човек за всяко правителство, е човекът, който може да обмисля нещата за себе си... Почти неизбежно той достига до заключението, че правителството, под властта на което живее, е безчестно, безумно и непоносимо.”
Х. Л. Менкен
***
Нека за момент спрем и се замислим над тези мъдрости, произнесени от велики представители на човешкия род. Ако имаме честност в себе си и сме се научили да мислим самостоятелно, ще установим, че тежкото масово програмиране и индоктриниране, провеждани от Властващия Елит, за да държи в подчинение човечеството, са не само възможни, но и абсолютно задължителни за всички човешки общества, описани в историята. Вън от всякакво съмнение, в наши дни, всеки индивид, ежеминутно - от люлката до гроба, е насилван, много по-често подсъзнателно, отколкото директно, да се съгласява и приема за даденост фундаменталните положения в системата от ВЯРВАНИЯ на контролиращият го Елит, известен под името Илюминати. Без психосугестивното индоктриниране на номинираните от Върхушката догматично и безусловно наложени програмни модели на взаимовръзка между субект и обект, не би могла да съществува съвременната цивилизация. И от тази гледна точка, всеки дисидент, поставящ под съмнение или неприемащ дори малка част от лъжовната парадигма, налагана, насаждана и втълпявана от Световната върхушка, днес е смятан вначалото за смахнат или луд, а с течение на времето, ако въпросният индивид не се „вразуми”, и за обществено опасен „терорист”.

Преди да пристъпим към това разтърсващо и променящо парадигмата изследване на Ерик Дубей, смятам за наложително да дадем определение на:

Първо : Що е наука?
Науката е систематизирано, достоверно знание, което може да бъде убедително обяснено чрез логиката. Или, иначе казано, това е знанието, което е експериментално проверимо, въз основа на научния метод.

Второ : Какво представлява научния метод?
Научният метод (думата „метод” има гръцки произход и означава „изследване, учение, път на познание“) е система от принципи, с помощта на които се достига до обективно познание на действителността. Научният метод предполага извършването на следните стъпки при придобиване на знания:

• Изследвай феномена, който искаш да опишеш. Събери данни и направи измервания.
• Обмисли получените резултати и формулирай хипотеза, която ги обяснява.
• Предположи на основа на хипотезата нещо, което все още не си наблюдавал.
• Провери дали предположенията са верни с нови изследвания и експерименти.
• Прецени дали хипотезата (теорията) може да е вярна. Ако не всички предположения са излезли верни, значи хипотезата (теорията) не е вярна. В такъв случай формулирай нова хипотеза (теория).

Всяка теория трябва да бъде незабавно отхвърлена, ако достоверно може да се покаже, че тя невинаги е в сила, колкото и важна и стара да е тя. Една теория е в състояние да прогнозира бъдещи събития или наблюдения от същия род и да бъде подложена на тестове посредством експерименти, в следствие на което да бъде потвърдена (верифицирана) или опровергана (фалсифицирана).

С други думи, ако искаме да достигнем истинското познание за действителността, в която живеем, трябва да приложим научния метод, като изследваме феномените, чрез данни и измервания, обмисляме резултатите, предлагаме обяснение - теория, проверяваме за верност предложенията и накрая потвърждаваме или отхвърляме теорията, като всичко това извършваме чрез нашите сетива.

Но всеки „уважаващ себе си” учител или учен ще Ви каже: „НЕ ТРЯБВА ДА ВЯРВАШ НА СЕТИВАТА СИ, ТВОИТЕ СЕТИВА ТЕ ЛЪЖАТ, всичко вече е премислено и изчислено от УЧЕНИТЕ и НЕ Е такова, каквото изглежда, тъй като ВСИЧКО Е ОТНОСИТЕЛНО!”. Да, ВСИЧКО Е ОТНОСИТЕЛНО според масонската Айнщайнова доктрина! И ако приемете Илюминатската доктрина за относителността, то животът Ви все повече ще заприличва на „Приключенията на Алиса в Страната на чудесата”, където: „Нищо не би било, какво е. Защото всичко би било, каквото не е. И обратното, каквото е, не би било. И това, което не би било, то би било. Разбираш ли?”. Но, от друга страна, ако мислещият човек използва интелигентността си, здравия си разум и трезвата логика, то в края на краищата неминуемо разбира, че с целия наш човешки род се играе една нечестна, мръсна, злокобна и убийствена игра...

Играта, която се играе с човешкия род е СЕТИВНА ИГРА НА ВЪЗПРИЯТИЯТА. Тези, които са ни оковали в невидими вериги, знаят съвършено добре как действат нашите сетива и как могат тези същите сетива да бъдат използвани срещу самите нас. Изумително е, че в огромното си мнозинство, хората не знаят как работи зрението, как са устроени очите ни и са в абсолютно неведение за Законите на перспективата, наред със Законите за плътност и плаваемост!

Ето как невежеството на човека се превърна в негов зандан!

Вижте видеото с български субтитри след рекламния блок, по-долу.

Вижте повече в блога на СТАМАТ

Видео по темата (субтитри на български)

В статията са използвани изображения от Интернет с илюстративна цел.