Символа „Канатица“

15.02.2016 Multivselena 0

Материала е публикуван без редакция!Обикновена геометрична шарка или спомен за древните божества на човечеството?Какви божества почитате в действителност, независимо от вероизповеданието?!Символиката в народния бит е [➤Още…]