Ангелите

От създателите на Материалът Ра.

ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕПИС: Това телепатично канализиране е взето от записите на седмичните учебни и медитационни срещи на Rock Creek Research & Development Laboratories и L/L Research. Предлага се с надеждата, че може да ви бъде полезно. Както същностите от Конфедерацията винаги подчертават, моля, използвайте вашия здрав разум и преценка, при възприемането на този материал. Ако нещо ви звучи истинско, чудесно. Ако нещо не е в съзвучие с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито Конфедерацията, бихме искали да бъдем препъни камък за някого.

Съботна медитация

3 ноември, 1979

(Карла канализира)

Аз съм Хатон и ви поздравявам, приятели мои, в любовта и светлината на безкрайния Създател. Опитвахме да се свържем с инструмента, познат като Б, и с инструмента, познат като М, така че, ако някой от тези инструменти е почувствал, че е направен контакт с тях, те са били прави.

Подканяме всеки от вас да подобри самоувереността си и отново ще се опитаме да се свържем с Вас, по-късно по време на срещата. Нека ви кажем, приятели мои, че е голяма привилегия да бъдем с вас тази вечер. Защото сега говорим на онези, които нямат нужда да чуят думите ни, понеже вие, приятели мои, сте вече пробудени за последствията на вечността и не се нуждаете от нашите опити да вдъхновяваме и да провокираме [целебното] любопитство за повече информация, с която нормално трябва да се справяме в нашия контакт с вашите хора, чрез канали като този.

По този начин можем да говорим с вас, така да кажем, лице в лице, без да тушираме думите си, както често правим, и смятаме, че това е огромна чест. Благодарим ви за голямата привилегия да бъдем помолени да говорим с вас, които вече сте осъзнати за много неща, които имаме да кажем. Така, с вас можем да отидем малко по-нататък. Осведомихме се за разговорите ви тази вечер и ви изпращаме утеха и благословия, за да може да не сте твърде загрижени за бъдещето. Защото вечността съществува само в момента. И предпазливостта не е непременно съставка на доброто духовно здраве.

Разбира се, трябва да пребивавате във физическите си носители и да се справяте по такъв начин с физическото си съществуване, че да не се превръщате в препъни камък пред другите, нито лъжец, нито [двуличник.] Толкова внимание трябва да даваме на нашите ежедневни навици, задължения и отговорности, и никога не бихме насърчили никого, да се откаже от такива показатели за балансиран и стабилен работник по пътя. Но ние ви казваме, приятели мои, че трябва да сте наясно с определена история, която е била написана във вашите свети писания, и в тази история учител, познат на вас като Исус, бил доближен от млад мъж, който поискал да стане ученик на великия равин.

Той бил слушал този, познат като Исус, и вярвал в казаното от него, и искал да се посвети на ученето на все повече и повече. Този, познат като Исус, се обърнал към него и казал: “ Ти си много добър ученик и трябва да направиш само още едно нещо, ако искаш да ме последваш; продай всичко, което имаш и го дай на бедните, и ела и ме последвай.” Вие осъзнавате разбира се, приятели мои, защото не сте начинаещи ученици, че това е притча и не трябва да се приема буквално. Не онези неща, които имате, трябва да продадете; по-скоро, мои приятели, онези неща, които ви притежават, които ви оковават по някакъв начин и ви възпрепятстват да разберете себе си и истинските си желания, са тези, от които трябва да се отървете, така както змията би се отървала от стара и повяхнала кожа. Тези неща не е задължително да са физически неща. Те могат да бъдат нищо повече, освен идеи, нагласи.

Чухте го да бъде казано тази вечер - познай себе си! Това е най-важното нещо. И ние ви молим да помислите не за бъдещето, а сега, във всеки момент, какво желаете? Говори се за много хора по света, че те са егоистични, защото правят каквото искат. И това, което те желаят, може да не отговаря на моделите на обществото, в което живеят, и все пак ви казваме, че ако не вършите това, което желаете, никога няма да бъдете доволни; никога няма да бъдете сигурни; никога няма да познаете момента в най-пълната му степен. Има погрешно схващане, което е широко разпространено сред хората, че сте същества, които са оформени от обстоятелствата. Това не е така, приятелю мой, освен ако вие позволите да бъде така.

Ако сте в състояние да останете в контакт с Твореца, вашият живот може да бъде напълно лишен от обстоятелства. Това е голямо "ако", приятели мои, и изисква постоянно припомняне на вашето единство с първоначалната Мисъл, така че да станете пълни с радост. Не вашата собствена радост, приятели мои, но радостта на творението, радостта, която вдъхва живот на нещата. Радостта, която трансформира смъртта във възкресение. Такава радост е истинска и е реалистична и може да докосне всички обстоятелства и всички онези, които са около вас. Ако можете да поддържате до каквато и да е степен този контакт с Твореца, Творецът, работещ чрез вашето висше аз, ще намери свой собствен начин да ви позволи да осъзнаете какво е правилното за вас. Няма да знаете преждевременно; може да не го знаете до един миг преди това. Това няма да бъде интелектуален процес; то ще се случи. И ще има вътрешно убеждение и с това убеждение, покой!

Разбираме, приятели мои, че сте тъжни, защото вашият род не е могъл да работи с пълна ефективност, по време на вашите въплъщения досега. Ако бихте могли само да видите броя хора, които сте докосвали в работата ви, в ежедневния ви контакт, във вашите приятелства, бихте знаели, че не сте се отклонили, нито забравили онази любов, която сте дошли да предвещаете на множеството.

Възможно е и наистина чувстваме за много вероятно, че времето за драма е свършило. Защото вашите хора не биха го приели. И следователно, не бихте могли да го правите. Имаше такива, които биха ви помогнали, но не можаха. Защото те не бяха готови да поемат отговорността за знанието, което държаха. Тяхната неспособност се дължи на проста човешка слабост и това е нещо, за което сме говорили по-рано. И човек би могъл да го обобщи в думата "алчност". Имаше нещо, его проблем, проблем с личността, любима дейност. Нещо толкова малко, колкото това, което ги отстрани от живота на постоянна служба. Но трябва да помните, че пространствено/времевият континуум е завинаги гъвкав и завинаги променлив и във вашия местен свят всеки момент е дискретен и отделен, като по този начин ви дава почти безкраен брой шансове да бъдете в перфектна служба на Твореца.

Ние сме наясно с вашите големи надежди и ние честно казано не знаем какво може да пази [за вас] бъдещето, защото има много бъдеща и ние не знаем кое ще изберете. Но ние ви казваме, че онези, които обичат и търсят Отец, ще намерят удовлетворение от изпълнението на добре изпълнени мисии, независимо от това как планът се е развил, без значение какви решения са довели до други решения, и така ние ви молим да живеете днес по любящ начин и винаги да казвате, “ Ще се покоря на гласа на медитацията; тези мисли ще претегля.”

Ще ви оставим на мълчанието за няколко минути и после ще се опитаме да прехвърлим този контакт към този, познат като Б. Аз съм Хатон.

(Б канализира)

(Не се чува)

(М канализира)

Аз съм Хатон. Аз съм с този инструмент … (не се чува).

(Карла канализира)

Аз съм Лeйтос и бих, с ваше позволение, работил с инструмента, познат като К за кратък период, защото бихме искали

Линк към пълния превод на сесията в сайта на L/L Research

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine