На югоизток от Япония се намира „Морето на дявола“ – голяма аномална зона, представляваща триъгълник с върхове на островите Хонсю,Виж…