Авторски права

Съдържанието на този сайт е лицензирано спрямо Creative Commons Licence, освен ако не е отбелязано друго.

Вие сте свободни да:
Споделяте - да копирате и разпространявате материалите на всякакъв носител или формат.
Адаптирате - ремикс, трансформиране и надграждане на материал за всяка цел, дори и с комерсиална цел.
Носителят на правата не може да отмени тези свободи, стига да следвате условията на лиценза.
Разрешава се заглавие и/или параграф от текст, както и цели статии от уебсайта да бъдат използвани, при условие, че това не причинява вреди за Multivselena.com и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Multivselena.com и посочване на активен линк към уебсайта www.multivselena.com и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани.

Процедура за сигнализиране при съмнения или доказателства за нарушаване на авторско право, от страна на нашите автори

Съдържанието на този уебсайт се предоставя единствено за информация, подлежи на промяна без предварително известие и не трябва да се възприема като обвързващо за редакторите и администраторите на сайта. Редакторите и администратора не поемат отговорност или задължения за всякакви грешки или неточности в този уебсайт. Всички авторски права, запазени търговски марки, лога, наименования на компании, използвани в уебсайта, са собственост на техните съответни притежатели. Полагаме усилия да идентифицираме притежателите на авторски права и да получим разрешение за ползването на техни материали, когато това е необходимо. Ако по някакъв начин сме допуснали грешка в официалната кореспонденция или неволно сме нарушили авторски права, искрено се извиняваме и ще оценим, ако бъдем коригирани. Multivselena.com работи с различни автори на статии и материали. Те могат да използват материали от други източници, които задължително посочват като източник на информацията, с което спазваме правото на даден сайт или автор, да бъде признат като първоизточник на материала, който се ползва в статиите. Ако все пак имате съмнения или доказателства, че ваша статия, изображения (снимки) или уеб съдържание, за които Вие сте притежател на авторско право, са публикувани без вашето знание, желание и разрешение на сайта multivselena.com , моля сигнализирайте администратора, ползвайки контактната форма на сайта, в секция Контакти. Можете да поискате съдържанието да бъде махнато от сайта или да бъде сложен линк към вашия сайт и авторството ви да бъде демонстрирано и признато. Преценете коя от двете опции ви удовлетворява, свържете се с администратора на сайта и помолете да предприеме някое от действията.

Обяснете позицията си, като отбележите, че настоящата ситуация не е законна. Обосновете своето искане, изпращайки доказателство за авторските си права. В зависимост от конкретната ситуация може да напишете директен имейл и да го изпратите на e-mail: admin@multivselena.com
Администратора на сайта, ще ви съдейства и ще получите отговор в максимално кратки срокове.