Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session1.aspx 15 Януари, 1981 Коментар на материала отВиж…