При скалния пролом Вратица край град Враца се издигат скали, наречени Крал-баир или Колесницата. Няколко каменни фигури сякаш са поелиВиж…

Мултивселена е отворена партньорска платформа. Ако имате желание да публикувате интересни авторски статии и преводи, или се стремите да популяризиратеВиж…

Българската азбука е най-свещеното, най-ценното нещо, което притежаваме като народ, защото тя е не е просто огромно културно достижение, ноВиж…