Сега Чернобил е изключително важно убежище за дивата природа

Снимки показват изобилие от диви животни във всички райони на радиоактивната забранена зона. Герман Оризаола от Университета в Овиедо в Испания докладва.

Реактор номер четири на Чернобилската атомна електроцентрала претърпя експлозия по време на технически тест на 26 април 1986 г. В резултат на инцидента в тогавашния Съветски съюз е изпусната 400 пъти повече радиация от тази, изпусната от атомната бомба, върху Хирошима (Япония) през 1945 г. Инцидентът остава най-голямата ядрена авария в историята.

Работата по обеззаразяване започва веднага след произшествието. Около централата е създадена забранена зона и повече от 350 000 души са били евакуирани от района. Те никога не се върнаха. И днес все още съществуват строги ограничения върху постоянното заселване на хората.

Аварията имаше голямо влияние върху човешкото население. Въпреки че няма ясни цифри, физическата загуба на човешки живот и физиологичните последствия са огромни. Оценките за броя на смъртните случаи при хора се различават силно .

Първоначалното въздействие върху околната среда също беше важно. Една от по-силно засегнатите от радиацията области е боровата гора в близост до централата, известна оттогава като „Червена гора“. Тази област получи най-високите дози радиация, боровете загинаха моментално и всички листа станаха червени. Малко животни оцеляха при най-високите нива на радиация.

Следователно, след инцидента се предполагаше, че районът ще се превърне в пустиня за цял живот. Като се има предвид дългото време, през което някои радиоактивни вещества се разграждат и изчезват от околната среда, прогнозата е, че районът ще остане лишен от дива природа в продължение на векове.

Чернобилската дива природа днес

Днес, 33 години след инцидента, Чернобилската забранена зона, която обхваща територия към момента в Украйна и Беларус, е обитавана от кафяви мечки, бизони, вълци, рисове, коне Пржевалски и повече от 200 вида птици, сред другите животни.

През март 2019 г. повечето от основните изследователски групи, работещи с дивата природа в Чернобил, се срещнаха в Портсмут, Англия. Около 30 учени от Великобритания, Ирландия, Франция, Белгия, Норвегия, Испания и Украйна представиха последните резултати от тяхната работа. Тези проучвания включват наблюдения и изследване върху големи бозайници, гнездящи птици, земноводни, риби, земни червеи, бактерии и разлагане на листа.

Резултатите показват, че в момента районът е с голямо биоразнообразие. Освен това те потвърдиха общата липса на големи негативни ефекти от сегашните нива на радиация върху животинските и растителни популации, живеещи в Чернобил. Всички изследвани групи поддържат стабилни и жизнеспособни популации в забранената зона.

Ясен пример за разнообразието на дивата природа в района е проектът TREE (TRansfer-Exposure-Effects, ръководен от Ник Бересфорд от британския Център за екология и хидрология). Като част от този проект, камери за отчитане на движение бяха инсталирани в продължение на няколко години в различни зони на радиоактивната зона. Снимките, записани с тези камери, показват наличието на обилна фауна на всички нива на радиация. Тези камери записаха първото наблюдение на кафявите мечки и европейските бизони в украинската страна на зоната, както и увеличаването на броя на вълците и конете на Пржевалски.

Собствената ни работа със земноводните от Чернобил също открива изобилие от популации в зоната, дори и в по-замърсените райони. Освен това открихме и признаци, които могат да представляват адаптивни реакции към живота с радиация. Например жабите в зоната са по-тъмни от жабите, които живеят извън нея, което е възможна защита срещу радиацията.

Проучванията са открили и някои негативни ефекти от радиацията на индивидуално ниво. Например, някои насекоми изглежда имат по-кратък живот и са по-засегнати от паразити в области с висока радиация. Някои птици също имат по-високи нива на албинизъм, както и физиологични и генетични изменения, когато живеят в силно замърсени места. Но тези ефекти не оказват влияние върху поддържането на популацията на дивата природа в района.

Общото отсъствие на негативни ефекти от радиацията върху дивата природа в Чернобил може да бъде следствие от няколко фактора:

Първо, дивата природа може да бъде много по-устойчива на радиация, отколкото се смяташе преди. Друга алтернативна възможност е, че някои организми биха могли да започнат да показват адаптивни реакции, които биха им позволили да се справят с радиацията и да живеят в забранената зона без вреда. Освен това отсъствието на хора в забранената зона би могло да е в полза на много видове - особено на големите бозайници.

Този последен вариант предполага, че натискът, генериран от човешките дейности, би бил по-негативен за дивата природа в средносрочен план, отколкото ядрена авария - доста красноречива визия за човешкото въздействие върху природата.

Бъдещето на Чернобил

През 2016 г. украинската част от забранената зоната  е обявена от националното правителство за радиологичен и екологичен биосферен резерват.

С течение на годините Чернобил също се превърна в отлична естествена лаборатория за изследване на еволюционните процеси в екстремни среди, нещо, което може да се окаже ценно предвид бързите екологични промени в света.

В момента няколко проекта се опитват да възобновят човешката дейност в района. Туризмът процъфтява в Чернобил с повече от 70 000 посетители през 2018 г. Има и планове за развитие на слънчеви електроцентрали в района и за разширяване на горската работа. Миналата година в изоставения град Припят имаше дори арт инсталация и техно парти .

През последните 33 години Чернобил се превърна в потенциален природен резерват, за да бъде област от голям интерес за опазване на биологичното разнообразие.

Може да звучи странно, но сега трябва да работим за запазване на целостта на забранената зона като природен резерват, ако искаме да гарантираме, че в бъдеще Чернобил ще остане убежище за дивата природа, казват учените.

Топ Фейсбук обсег

Превод: Sonic - Николай Ненков
Инфо: cosmosmagazine.com

Видео по темата: