Деринкую – подземният град загадка

В  село Деринкую - Турция, се намира голям подземен град, който е на около 3000 години и все още не е ясно кой е неговият създател. Пещерите са намерени съвсем случайно, когато през 1963 г., един от селяните започнал да ремонтира къщата си. Пробивайки стена в едно от помещенията на дома си, той открил проход, който водел до подземен лабиринт.

Ето и част от снимките на удивителния град:
17397760-R3L8T8D-1000-1
В града, намиращ се на дълбочина от 80 метра, можело да живеят до 20 000 човека.
17397910-R3L8T8D-1000-2
Открити са и вентилационни шахти, жилищни квартали, помещения за животни, кухненски помещения с пещи, винарски изби, хамбари, училища, магазини, църкви и гробища.

Открито е помещение за обработка на виното:
17406960-R3L8T8D-1000-30

Учените смятат, че градът води доста дълбоко под земята.
17406160-R3L8T8D-1000-22
Туристите могат да посещават малка част от града, където лабиринта е ограден, така че никой да не се изгуби.

17397560-R3L8T8D-1000-5
Входовете на тунелите се припокриват с каменни колела - врати, които защитавали селото от врагове и неканени гости.
17397960-R3L8T8D-1000-7
Дори ако противникът е успял да оцелее, било е малко вероятно да се върне на повърхността без да знае за тайните проходи и без да познава плана на лабиринта.
17397660-R3L8T8D-1000-8
Вероятно последните жителите на града са били ранните християни, но те не са били неговите създатели.
17397610-R3L8T8D-1000-4
Живели са представители на различни култури, но напускайки града, на тяхно място идвали други жители. И така, до VIII век пр. н.е..
17397860-R3L8T8D-1000-6

След което, повече от хиляди години, градът е бил забравен. До днес...
17408910-R3L8T8D-1000-23897439

All Time Top Post
Вечна Топ Публикация

Top Facebook Reach
Топ Фейсбук Обсег

Автор: Ива Черногорска

Видео по темата (на руски)

В статията са използвани изображения от Интернет с илюстративна цел.