Дейвид Уилкок: Слънчевата система преминава в нова област на вибрации

swirlingchakras
"Хората, които обитават тази планета, заедно с нея и слънчевата система ще се движат в една нова област на вибрации."

Според изследването на Дейвид Уилкок, предстои промяна в рамките на нашата слънчева система, която ще даде възможност на всички ни, да направим квантов скок на съзнанието.

Голяма част от информацията е описана в транскрипциите на книгата "Кафявата тетрадка" от Уолт Роджърс, който още през 1958г. предава чрез ченълинг изключително важна информация, оказваща се вярна в съвременното общество.

Ето част от ченълинг посланията:

"Човекът в сегашното си състояние трябва да се промени, за да оцелее. Много неща ще се случат на тази планета. Затова човек трябва да се променя заедно с планетата."

"Вашата слънчева система се движи към определена зона в космическото пространство, където вибрациите са много по-високи. Това ще доведе до промени в характеристиките на планетата, която обитавате. Освен това, промяната ще засегне и вашите народи."

"Вибрациите на планетата ще станат по-високи. Затова човекът трябва да повиши вибрациите си, за да съществува на вашата планета, в нейното бъдеще. Тези вибрации могат да бъдат повишени само чрез мислите на хората: трябва да имате по-добри мисли за всяко нещо, както в процеса на създаване, така и по-духовно мислене, да имате съзнание за това, че хората на Земята ще се вдигнат от мрака и калта, в които са живели в продължение на толкова дълго време."

"Хората, които обитават тази планета, заедно с нея и слънчевата система ще се движат в една нова вибрационна област, в която условията познати до сега на Земята, няма да им позволят да оцелеят."

thththt
"Вибрациите могат да бъдат повдигнати само с мисленето на хората!"

"Много, много планети са "живи", като Нас. Въпреки това, има и други, които не са, защото те не са достигнали до разбирането на живота, който Ние имаме. Постепенно те започват да разбират, някои по-бавно от другите."

"Нашият живот е идеалния начин да съществува живот. Имаме всичко в изобилие. Всеки е свободен. Ние не се опитваме да господстваме един над друг. Нашите деца имат право да изразяват себе си, а не това, което желаят "родителите им", както наричате човеците, които са ги създали. В нашата вибрационна област, всеки индивид се управлява от никой освен от Твореца."

"Ние всички се управляваме от любов - любовта на Твореца, любов един към друг, любовта към всичко, което създаваме. Намираме този начин на живот много приятен, за разлика от безличното съществуване, което имат вашите хора на Земята."

13388750_1609485896009971_669958385_n
Дейвид Уилкок - професионален лектор, автор на филми и изследовател на древните цивилизации, науката за съзнанието и новите парадигми на материята и енергията

Ако ние действително се движим, към една по-висока вибрационна област на пространството, веднага след навлизането в това пространство, то ще направи правилните корекции, за да можем да се възползваме от възможностите, които ще ни се предоставят. Всеки има шанс да повиши драстично своята собствена вибрация, но тя може да изисква и някаква конкретна работа. С други думи тези, които не успеят да повишат своите вибрации, може да се окаже много трудно за тях, да се движат напред и може да бъдат "забравени" за още 26 000 години - периода на прецесия на равноденствията, докато тези, които са си свършили работата, ще се движат напред с Майката Земя.
Според този ченълинг, "вибрациите могат да бъдат повишени само чрез мисленето на хората. Необходимо е да имаме по-добри мисли за всичко, да създаваме чрез положителни мисли, мислите ни да бъдат по-духовни и извисени от всякога..."

Свободен превод от английски и редакция: Orion

Видео по темата:

В статията са използвани изображения от Интернет с илюстративна цел.
Инфо: in5d.com