Древни шумерски текстове разкриват кои сме ние

Шумер, или "Земята на цивилизованите крале", процъфтява в Месопотамия, сега днешен Ирак, около 4500 г. пр.н.е..
Шумерите създали напреднала цивилизация със своя собствена система от сложен език и писменост, архитектура и изкуство, астрономия и математика. Тяхната религиозна система е сложна, съставена от стотици богове. Според древните текстове, всеки шумерски град е бил охраняван от собствен бог, хората и боговете, живеели заедно, като хората са били слуги на боговете.
Шумерския мит за сътворението може да бъде намерен на плоча в Нипур - древен град, основан в Месопотамия около 5000 г. пр.н.е..
Според шумерските разчетени плочи, Създаването на Земята (Енума Елиш) започва така:

"Когато в разгара си, небесата бяха неименувани,
И земята долу, все още не носеше име,
И първобитния Апсу, който ги роди,
И хаоса, Тиамут, майката на двамата,
Техните води се смесиха в едно,
И нито поле се бе образувало, нито блато да се види;
Когато от боговете още ни един, не бе призован в битието,
И никой не носеше име и даже съдби не бяха отредени;
Тогава са създадени боговете в средата на небето,
Лахму и Лахаму, бяха призовани в битието ..."
В Шумерската митология се твърди, че в началото, човекоподобни богове владеели Земята. Когато дошли, те имали много работа за вършене и тези богове обработвали почвата, копаели, за да я направят обитаема и да добиват нейните минерали.
Текстовете споменават, че в даден момент боговете се разбунтували срещу труда си.
„Работата бе тежка, страданието бе много!“
Ану, богът на боговете, се съгласил, че техния труд е твърде голям. Неговият син Енки, или Ea, предложил да създаде човек, който да се труди, и така, с помощта на своята полусестра Нинки, го направил. А Бог е бил умъртвен, и неговото тяло и кръв се смесили с глина. От този материал е създадено първото човешко същество, в подобие на боговете.
"Вие сте слети с бог заедно
С неговата личност
Аз премахнах вашата тежка работа
Аз наложих вашия труд върху човека."
...

"В глина, Бог и човек
Се обвързват,
Към единство обединени;
И така до края на дните
Плътта и Душата
Които в бог са узрели -
Тази душа в кръвно-роднинство с бог да бъде обвързана."

Zecharia_Sitchin_Nibiru_Planet_X
Шумерска плоча изобразяваща Енки в мит за сътворението

Първият човек е бил създаден в Едем, шумерска дума, която означава "равен терен". В епоса за Гилгамеш, Еден се споменава като "Градината на боговете" и се намира в Месопотамия между реките Тигър и Ефрат.

Първоначално човешките същества не са били в състояние да възпроизведат сами себе си, но по-късно са били модифицирани с помощта на Енки и Нинки. По този начин, Адапа е създаден като напълно функционален и независим човек.

All Time Top Post
Вечна Топ Публикация
Editor Recommended
Препоръчана от редактор
Top Facebook Reach
Топ Фейсбук Обсег

Автор: Ива Черногорска

В статията са използвани изображения от Интернет с илюстративна цел.