Дух, душа и тяло – какво трябва да знаем?

Какво е дух, какво е душа и какво е тяло?
Разбираме ли разликата? Всеки трябва да знае, това:
Нека първо да забележим, че ние сме "сътворени" от три основни елемента:

    +Тяло (на Еврейски: «басар»; на Гръцки: «сома»).
     
    +Дух (на Еврейски: «руах»; на Гръцки: «пневма»).
     
    +Душа (на Еврейски: «нефеш»; на Гръцки: «психи»).

А сега нека да погледнем от какво се състои всеки един от тези елементи.
На първо място, нека да говорим за тялото.

Библията често описва тялото като направено от пръст. В действителност, нашето тяло е направено от съвсем същите елементи, които намираме в пръстта: кислород, водород, азот, калции, желязо, фосфор и т.н.

bul-t01Тази невероятна комбинация, снабдена с възможности да обича и разсъждава, определено е шедьовър на цялото Творение!
Прах и пепел са другите термини, използвани от Библията за да опишат тялото на човека, напомняйки ни, че още от самото начало то е било направено от пръст.

Вторият елемент от нашето естество е дух, също така наричан и дъх [в действителност, гръцката дума за дух е «пневма», a нейният корен означава «дъх», както е и в настоящия език «пневматичен» - което означава изпълнен с въздух (бел.пр.) - например].

7957310Духът е жизненото дихание, дадено ни от Творението (Бог). Когато неодушевеното тяло получи този дъх, то оживява; И обратно, когато духът напусне тялото и се завърне при Творението, настъпва смъртта.

И така, духът е източникът на живот и енергия на всички живи същества.
Духът, който е, жизненото дихание, оживотворява всички живи същества. Той е един и същ източник на живот и за хора и за животни.

Бихме могли да сравним духа с енергиен поток, захранващ цял един град.
Когато неодушевеното тяло получи Великото жизнено дихание (или дух), то оживява.
Комбинацията от тяло и дух води до създаване на жива душа.

Следователно, душата не е нещо, съществуващо отделно от тялото. Душата е самото същество. Живата душа е факт тогава, когато Всевишното Жизнено Дихание навлезе в тялото.

Както можем да видим, думата «душа» се използва, за описание на живото същество.

И така, ако е вярно, че тяло плюс дух създава жива душа, нека да видим обратния процес...
Когато живата душа изгуби жизненото дихание, остава само тялото, лишено от живот, то се връща обратно в пръстта.

А къде отива Всевишния дъх, духът на живота, когато напусне тялото?
В момента на смъртта, духът, дъхът, просто се завръща при Всевишната енергия, която го е дала в началото, за да осигури живот.
За илюстрация, можем да сравним тялото с една електрическа крушка, духът с електричество, а душата със светлината, която електрическата крушка излъчва.

Когато спрем енергията, светлината в електрическата крушка (душата) угасва, защото електричеството (духът) е прекъснат. Остава само крушката, която остава, но не свети, и която е безжизненото тяло.

В статията са използвани изображения от Интернет с илюстративна цел.
Инфо: cyberspaceministry.org