Хатон за сънищата и интерпретирането им

От създателите на Материалът Ра.

ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕПИС: Това телепатично канализиране е взето от записите на седмичните учебни и медитационни срещи на Rock Creek Research & Development Laboratories и L/L Research. Предлага се с надеждата, че може да ви бъде полезно. Както същностите от Конфедерацията винаги подчертават, моля, използвайте вашия здрав разум и преценка, при възприемането на този материал. Ако нещо ви звучи истинско, чудесно. Ако нещо не е в съзвучие с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито Конфедерацията, бихме искали да бъдем препъни камък за някого.

Понеделнична Медитация

26 септември, 1977

(Х канализира)

Аз съм Хатон. Поздрави, приятели мои, в любовта и в светлината на нашия безкраен Създател. Ще говоря с вас тази вечер, защото беше поискано и нашето предназначение е да бъдем тук. Ще говоря по няколко теми и ще се опитам да отговоря на много от вашите въпроси, тъй като ние сме наясно с тях.

Казвал съм, че моето име е Хатон. И все пак искам да знаете, че това не е име, както бихте го разбирали. Това е просто средство да се идентифицираме по начин, който е приемлив за вас. Ако бяхте в нашия свят, така да кажем, бихте разбрали концепцията; концепцията за липса, така да кажем, на желание за идентификация. Това не означава, че ние не живеем като индивиди. Но това означава, че ние живеем като един, заедно, обединени за една цел, а не желаещи, така да кажем, да подсилваме нашите личности и нашите егоистични черти. Искаме само да се обединяваме и да служим, тъй като стигнахме до осъзнаването, че всички хора са слуги един на друг. И е наше задължение и наше желание да служим на тези върху планетата Земя, в тяхното време на нужда.

Ние сме дошли от много райони, както бихте го разбрали и сме пропътували страхотни разстояния, както бихте го разбрали. Но за нас разстоянията са почти несъществуващи. Смятаме, че хората на планетата Земя, които се опитват да разберат, така да кажем, механиките на вселената, донякъде се заблуждават в тяхното преследване на знание. Защото приятели мои, да разберете физическия интелект, който използвате, докато съществувате на планетата Земя, да използвате този интелект, за да се опитате да разберете вселената, в много отношения е безполезно усилие. Интелектът, който използвате, е програмиран да приема ограничени принципи, което означава, че сте наложили ограничения на това, което той ще възприема. А вселената, приятели мои, е основана на безкрайността, всички неща бивайки безкрайни и следователно нямащи ограничения. Затова е непонятно за нас, човекът да можеше да разбере вселената в своята цялост, използвайки само интелекта, който е много пъти (не се чува).

Ние не се опитваме да бъдем презрителни по никакъв начин. Опитваме се само да показваме и да даваме истината, както я възприемаме. Каквото и да казваме, молим само да слушате, ако желаете и да решите за себе си, дали е истината това, което говорим и дали истината, която говорим, е това, което търсите. Защото, приятели мои, истината може да бъде представена по много начини. Въпреки че винаги ще казва същото, то може да бъде формулирано по много различни [начини] и да бъде донесено чрез много различни източници.

Причината че това е по този начин на вашата планета е, че вашите народи все още полагат усилия в предела на своите личности и търсят средства за лична идентификация. Затова всеки трябва да избере да следва пътя, който е най-удобен за него. В разбирането на това, може да видите, че не е ничия отговорност да се посочва заблудата на какъвто и да било път на този, който съзнателно следва този път с любов в сърцето си. Макар че пътят може да не е най-чистият във вашите очи, любовта в неговото сърце е. И тази любов в крайна сметка ще притегли всичко към тази универсална точка, където всичко е наистина едно с другото.

Не гледайте на вашия брат като на някой различен от вас. Погледнете своя брат като отражение на част от вас и от вашия Създател. Творецът, приятели мои, е термин, който използваме, за да обозначим това, което според нас е вездесъщата енергия и интелигентност, така да кажем, създателят на всички неща. Виждаме присъствието на този Творец вътре във всеки индивид и във всяка материя. Защото, ако наистина, както много от главните ви философии са заявили, всички неща са едно, тогава Творецът трябва да е в тях. Най-големият закон, който може да спазвате, е да обичате и да се уважавате един друг, както бихте себе си; да обичате и да уважавате Твореца във всеки индивид. Не се опитвайте да се съсредоточавате върху онези точки на личността, които изглеждат нежелателни за вас, а съсредоточавайте вниманието си върху онези точки на универсалност, едно с Твореца, във вашите братя. И по този начин ще се приобщавате по-бързо, в любов и в хармония, не само с братята ви на тази планета, а с братята ви във вселената,

Защото, вселената, в която всички ние съществуваме, е безкрайна по размер и безкрайна в населението, както бихте знаели. Ние от Конфедерацията на планетите в служба на безкрайния Създател, както понякога наричаме себе си, сме били с вас през цялата ви история, но сега сме по-многобройни от всякога. И всеки от вас, поглеждащ ситуациите във вашия свят, наистина може да разбере защо. Защото човекът на планетата Земя е хванат не само в собствената си илюзия, но и в дилема. Той е създал за себе си това, което бихте определили като неизбежно унищожение, дължащо се на злоупотреба с околната среда и съзнателно прожектиране на негативни мисловни форми. Това всъщност е очевидно и в много отношения е било заявено от вашите учени. Въпреки че не знаят истинските причини за това, те знаят ефекта, който вече е в процес.

Ето защо дойдохме да помогнем на хората на Земята да разберат какво са направили, за да причинят този ефект, и какво могат да направят, за да облекчат в най-голяма степен тези ефекти, които вече са в процес. Не искаме да говорим за обреченост. Не искаме да говорим за унищожение. Искаме да говорим за възраждането на планетата Земя. Възраждане не само във физически смисъл, но по-важно в смисъл, който бихте определили като духовен. Приятели мои, можете да живеете в този тип среда, толкова дълго, колкото вие изберете да правите така. Но ако решите да напредвате, така да кажем, по еволюционната стълбица, тогава е необходимо да се стремите духовно да разбирате себе си и способността ви да създавате средата, която сте избрали. Всеки един от нас е продължение, както вече сме казвали, на Твореца. И вътре в нас е засадена способността да се проектират мисъл-форми и ако се отделя достатъчно време, да се прояви тази мисъл-форма във физическата действителност и преживяване. Вие наистина сте съ-твореца на вашата среда с тези, с които сте избрали да се свържете.

Човекът на планетата Земя гледа в тези дни и времена най-вече...

Линк към пълния превод на сесията в сайта на L/L Research

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7