Индуски богини: Девите

Богини от ведическия период: 1500 - 500 г. пр.н.е.

Индуизмът е една от най-старите оцелели религии на земята. Корените му са толкова стари, че историците са го разделили на няколко периода, за да помогнат на хрониката за неговото развитие и еволюция през последните 3500 години. Тази статия изследва богините на ведическия период, който варира между 1500 - 500 г. пр.н.е.:

ADITI е мистична фигура, която пребивава над небесните орбити, включително Слънцето, Луната и планетите. Тя е свързана с космоса и свързана с вещество, наречено Мулапракрити, изначален елемент (Предвечната Космическа Субстанция), който поражда творението (което я прави космически творец).

PRITHVI е Богиня на Земята, която пребивава над природния свят. Нейният съратник бил Dyaus Pita (Небесен Баща), двамата били разделени един от друг от INDRA. PRITHVI се свързва с кравата, символ на поддръжката на хиндуистите.

USHAS е богинята на зората, която се разкрива с идването на деня. Тя прогонва мрака и събужда всички духове на земята. Тя е жизнената сила на всички живи същества, която импулсира действие и дъх. Тя поддържа космическия и морален ред на *Ṛта, защитавайки света от хаос и тъмнина. *(Във ведическата религия Рта - на санскрит: ऋतं, ṛtaṃ – „това, което е правилно свързано, ред, правило; истината“ е принципът на естествения ред, който регулира и координира работата на Вселената и всичко в нея. В химните на Ведите, Рта е описана като това, което в крайна сметка отговаря за правилното функциониране на природния, морален ред и реда на (само)пожертвованието. Концептуално тя е тясно свързана с предписанията и наредбите, преподавани за да я поддържат, наричани Дхарма, и действията на индивида по отношение на тези наредби, наричани Карма – две понятия, които в крайна сметка засенчват „Рта“ в значението си на означаващи природния, религиозен и морален ред в по-късния етап на индуизма – бел.пр)

RATRI е богинята на нощта и сестра на USHAS. Заедно те са посочени като мощни небесни хора, които даряват всички живи същества с живот и жизненост. RATRI представлява циклите и ритмите, които се намират в целия космос, свързвайки я с концепцията на Rta (космически ред).

SARASWATI е богинята на знанието. Първоначално тя е олицетворение на реката, но когато водите й започнали да пресъхват, културата се изместила на изток към долината на река Инд. През това време SARASWATI започва да губи статута си на речна богиня и все повече се свързва с литературата, изкуството и музиката.

SARANYA е „шейпшифтинг“ богиня (променяла е външността си), свързана е с облаците и бързината на конете. Тя е съпруга на Surya (богът на слънцето) и заедно създали Manu, Yami, Yama и кон-близнака Asvins. Тя ражда последното си дете, докато е в конна форма, което й присвоява титлата "тя, която е бърза като бурен облак".

APAH е богиня на водата и се равнява на Varuna (бог на океаните). Тя е една от Vasu (стихийни богове), заедно с Agni (огън) и Dyaus (въздух). Тя е една от по-малко известните богини, което я прави тъмна и загадъчна фигура.

VĀC е олицетворение на речта. Тя влиза в съзнанието на поети и визионери, дарявайки ги с израз и вдъхновение. Тя обича всички оратори и разказвачи и се нарича „майката на Ведите“.

KSÉTRASYA е господарка на почвата и съпруга на Kshetrapati (господар на почвата). Заедно те пазят земите от хаос и корупция, като гарантират здравето и жизнеността на растенията и културите. Те били почитани от земеделските производители, които ще им направят дарове за добра реколта и защита от болести по растенията.

NIRṚTI е богинята на смъртта, скръбта и скритите царства. Тя е една от dikpāla (дикпалите-пазители на посоките), представляваща югозапад. Името й означава „липса, отсъствие“. Тя е свързана с богинята Кали (майка на творението и унищожението), възникнала в по-късните индуистки традиции.

URVASHI е богиня на любовта и красотата, свързана със светлината на зората. Известна е със силата си да вдъхновява мъжката страст и плам. Тя била небесна девойка в двора на Indra и бива считана за най-красивата от всички Апсари (облачни духове).

ARANYANI е богинята на горите и животните. Тя е описана като неуловимо същество, обича да танцува на тихи поляни и други отдалечени места. Често може да бъде намерена да се скита далеч от периферията на цивилизацията, чуват се само камбаните окачени на глезените й, които звънят през нощта в гората.

Текст: Sonic –Николай Ненков