Изборите, които правим

От създателите на Материалът Ра.

ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕПИС: Това телепатично канализиране е взето от записите на седмичните учебни и медитационни срещи на Rock Creek Research & Development Laboratories и L/L Research. Предлага се с надеждата, че може да ви бъде полезно. Както същностите от Конфедерацията винаги подчертават, моля, използвайте вашия здрав разум и преценка, при възприемането на този материал. Ако нещо ви звучи истинско, чудесно. Ако нещо не е в съзвучие с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито Конфедерацията, бихме искали да бъдем препъни камък за някого.

Неделна Медитация

21 февруари, 1982

(С канализира)

Аз съм Хатон и сега съм с този инструмент. Тази вечер се наслаждавахме на звуците на вашия смях, но ще се въздържим да се опитваме да се отдадем на разказване на шеги, защото смятаме, че твърде отдавна не сме практикували, за да можем да отговорим адекватно на вашите каламбури. Тази вечер искаме да кажем няколко думи за състраданието, чувствата, които изпитвате по отношение на вашите ближни, вашата планета. Във вашата илюзия, приятели мои, непрекъснато сте изправени пред избори и всеки засяга не само вас, но и косвеноq или понякога пряко, засяга тези около вас. Тези решения, докато се развивате, на моменти може да изглеждат много ясни и ще ви е лесно да направите това, което ще ви помогне най-много в пътуването ви, но във вашата илюзия малко неща са прости. Вашата илюзия е такава, че в никакъв случай не може ясно да се очертае линията между служене на другите и служенето на себе си.

Приятели мои, всеки от вас трябва да се лее, всеки от вас трябва да действа по начина, който прецени за най-подходящ. Във вашата илюзия се преплитате тясно с различни други същности във взаимоотношения, просто приятелство, семейство, връзки, които наричате кръвни връзки, връзки, които се преплитат, които усложняват всяко взето решение, с взаимоотношения винаги свързани чрез избори. Изборът се прави с тези взаимоотношения, които тежат много на решението. Ще откриете, че ще сте склонни да влизате във връзки, да ги вкарвате все по-често във вашите избори, докато бавно напредвате в пътуването си, като те са вкарвани все повече [в изборите ви, бел. прев.], връзките се укрепват и начините, по които ги разглеждате, са все повече с по-фокусирана любов.

Тези същности, докато се развивате, може да откриете, че те заемат място ... сякаш мислите и действате първо за тях, а не първо за вас. Докато продължавате да се разраствате, тази любов/ състрадание ще се разпростират отвъд непосредствените ви връзки и ще достигат все повече и повече до други на вашата планета. Малцина започват ... започват да поставят всички останали първо в техните избори, когато умувате как би трябвало да бъдат направени.

Приятели мои, изборите са трудни, но чрез медитация може да видите ума си доста по-ясен, а изборите може би малко по-лесни. Никой освен вас не може да вземе решение. Изборът винаги е ваш; без значение какво действа върху вас, вие избирате.

Ние сме ви известни като Хатон и винаги сме благодарни, че можем да ви кажем няколко смирени думи, за да помогнем по каквито начини можем. Ние не можем повече да вземаме решения вместо вас, както всеки друг катализатор, който може да срещнете. Надяваме се, че чрез нашите няколко смирени думи, любовта и светлината могат да ви послужат във вашето пътуване. Казваме това, за да подчертаем с ваши думи, че ние не вземаме решения вместо вас. Не забравяйте винаги да избирате, решенията са ваши.

Понастоящем бихме прехвърлили този контакт на друг инструмент. Аз съм Хатон.

(Карла канализира)

Аз съм Хатон и сега съм с този инструмент. Ще продължим за кратко. Приятели мои, има много самотни хора, които не вярват, че всеки човек има свободен избор на действие, във всеки момент от живота си. Философията на такива хора сред вашите народи е, че първо родителите инструктират и трябва да бъдат слушани, а след това обществото инструктира и трябва да се следват кодове за социално поведение, тогава, може би в един момент, има брак и половинката изисква определено поведение и отговорности, настъпващи, защото децата предстоят, а има поведения, които са отговорност на родителите, и така от раждането до смъртта някои хора смятат, че няма свобода, а само понякога щастлив и понякога мрачен кръг, в който да се впишат, изпълнявайки своя дълг и оставайки в рамките на закона.

От другата страна на скáлата, приятели мои, има хора сред вашите народи, които са се вслушали в техните вътрешни гласове и които казват, “ Всичко, което трябва да знам, вече е вътре в мен. Нямам нужда от опит. Защо трябва да приемам понякога да съм щастлив, а понякога тъжен и винаги да се забърквам с други хора, които със сигурност причиняват усложнения, когато вече знам всичко, което трябва да знам, когато вече съм наясно с любовта, когато вече усещам светлината на Твореца, която управлява стъпките ми? С вътрешния си глас, който ме ръководи, каква нужда имам за по-нататъшен опит във външния свят?”

Между тези две мисловни системи, приятели мои, има избори както казахме, цял живот. Тези, които вярват, че не са свободни да правят избор, са мързеливи. Могат да се правят всякакви умни твърдения относно такива неща като затвор, времена, в които няма избор за местоположението на вашия физически носител, ситуации, в които изглежда очевидно, че трябва да се следва едно действие, но, приятели мои, същността на избора е...

Линк към пълния превод на сесията в сайта на L/L Research

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine