Изумрудените Скрижали на Тот

Твърди се, че Изумрудените Скрижали са намерени в храма на Маите в Мексико. Те описват влечуги, които притежават способността да променят своята форма и да владеят хората, които са на власт. Доказателствата са изследвани чрез изключително модерни технологии и с помощта на богатият опит на редица учени и на техните доклади.

36Те са известни като "Изумрудените Скрижали на Тот", който е един от египетските богове. Смята се, че преди 36 000 години, тези исторически сведения са били написани лично от Тот - "Царя-Жрец на Атлантида", за който се казва, че е основател на колонията в Египет.

Известен от времената на Древен Египет, Тот-Атлант (Хермес Трисмегист в следващото Му въплъщение) е Божествен учител. Историята на неговия живот е описана в Изумрудените Скрижали на Тот-Атлант, които са били открити от д-р М. Дореал при изследвания на пирамидите в Южна Америка.

В Скрижалите, Тот разказва за изчезналия древен архипелаг Атлантида, състоящ се от два големи острова в Атлантическия океан. Атлантите, които успяват да изградят високоразвита цивилизация там, се славят с изключително напредналите си технологии, познания и умения.

Една от най-главните особености на Атлантида е, че там дълго време властва система от истински философско-религиозни знания, която позволила на много хора скоростно да се издигнат в своето развитие до Божествеността и по този начин да завършат персоналната си човешка еволюция.

emeraldtabletВ Скрижалите, Тот-Атлант описва и причината за гибелта на Атлантида: съкровените знания са попаднали в ръцете на недостойни личности и те са ги използвали за зло. Техен специалитет са и кървавите жертвоприношения, които отварят вратите за злото и сред хората се появяват същества от ада. За съжаление, това води и до тоталната деградация на Атлантите.

По време на гибелта на Атлантида, (смята се, че един след друг, двата острова потъват в океана), а Тот-Атлант се прехвърля в Кхем - Египет, заедно с група Атланти достигнали Божественост. По този начин висшите духовни знания на Атлантида биват пренесени в Египет и в други страни.

Освен Изумрудените Скрижали на Тот-Атлант, голяма популярност получава и знаменитият Изумруден Скрижал на Хермес Трисмегист.

"Изумруден Скрижал" - "Tabulae Smaragdinae", означава "Завещание", или "Слова на Тайните". Едно от най-разпространените тълкувания на надписа гласи, че това е тайна рецепта за получаване на философски камък. Според преданията легендарният документ е написан и оставен лично от Хермес Трисмегист върху пластина от изумруд в недрата на египетски храм. Други предположения сочат, че пластината е открита върху гроба на Хермес от Аполоний Тиански (І в. от н.е.). Достъпните ранносредновековни версии на тази легенда сочат древната й възраст. Много изследователи смятат, че първоначално е написан на гръцки в Александрийската Епоха. Текстът на Изумрудения скрижал е достигнал до нас в латинска версия. Легендата гласи, че той съдържа ключа към овладяването на всяка магия. Изключително ценен от алхимици, астролози и други любители на езотеричното знание и магията…

Автор: Orion

В статията са използвани изображения от Интернет с илюстративна цел.