Жива беседа: ОТ ОЧЕВИДНО МЪРТВО КЪМ ВЕЧНО ЖИВО СЪЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТ – част 1

Текстът на предаването «Съзнание и Личността. От Очевидно мъртво към вечно живо» под редакцията на Анастасия Нових.
(Забележка: Татяна — Т; Игор Михайлович Данилов — ИМ; Жана — Ж; Володя — В; Андрей — А).

Жива беседа - страници 1-4

ВИДЕО №1

„В света ние се учим  само на умът, паметта, знанията и логиката. А в познание на Истината е необходимо овладяване на възвишена стъпка в самоусъвършенстване, осъзнаване и разбиране от тези дълбоки чувства, които идват от душата. Защото духовен опит се намира извън границите на ума.” От книгата „Алатра”

Т: Здравейте, скъпи приятели!В продължение на живота се променят условията на живота на човешкото общество и цивилизацията. Но не се променя само едно – самият човек, неговата вътрешна двойственост и въпросът на неговото истинско пребиваване тук. Този смисъл на живота във всички времена е бил и си остава Духовно освобождаване, което се постига през практичен опит на самопознанието, своята  истинска природа, както и чрез съвършенстване в духовни практики.Темата на нашето днешно предаване: „Съзнание и Личност.От очевидно мъртво към вечно Живо.”

ВИДЕО №2

СЪЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТ.
ОТ ОЧЕВИДНО МЪРТВО КЪМ ВЕЧНО ЖИВО
ПРОРОЦИ. ЕНКУЛТУРАЦИЯ. ОБРАЗ И ПОДОБИЕ.
МАГИЯ И РЕИНКАРНАЦИЯ. ЧОВЕК СЪЗДАДЕН ДВА ПЪТИ
АУТОГЕНА ТРЕНИРОВКА. МЕДИТАЦИЯ. ДУХОВНА ПРАКТИКА.
КАКВО НЕ ВИЖДАТ ХОРА?! КАКВО Е СИСТЕМА СЪЗНАНИЕ?!
КАКВО Е ЛИЧНОСТ И ДУХ?
КАК ДА СТАНА СВОБОДЕН?!
ФИЗИКА НА СВЪРХЪЕСТЕСТВЕНОТО
НЕИЗВЕСТНО
ДУХОВЕН ОПИТ
ИСТИНСКИ ЖИВОТ
ВЪПРОСИ. ОТГОВОРИ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ.

ИСТИНА, РАЗКРИВАЩА СИСТЕМА,
ЗАВИНАГИ ПРОМЕНЯЩА ТЕБЕ!

В ПРЕДАВАНЕТО:
«СЪЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТ.
ОТ ОЧЕВИДНО МЪРТВО КЪМ ВЕЧНО ЖИВО»

Т:  Днеска моите събеседници са: Игор Михайлович Данилов, Жана, Володя и Андрей. Игор Михайлович, след прегледа на цикъла от предаванета „Истината е една за всички” с Вашето непосредствено участие хора от различни страни на света са ни пратили невероятни отзиви.Тези отговори са различни, но много важно, че повечето хора, които са гледали предишното предаването, за първи път в живота си усетили Вашето духовно напълнено безмълвие, на съвсем различно ниво на духовното възприятие. Повечето от тях са усетили какво е дълбоки чувства, това безгранично духовно, част от което имаме и ние самите.
ИМ: Това е тази неделима част, която трябва да доминира във всички хора. Това е естествено състояние за нормални хора.

Т: И те са го отворили в себе си, това дълбоко разбиране на истината без думи, което драстично се отличава от обикновеното мислене и работа на съзнанието.

ИМ: Значи, не всичко е изгубено.

Т:  И радостно, че повечето са отбелязали този момент, че най-важния диалог наистина е се случвал не през думи, а на нивото на най-съкровените чувства. И след разговор са сравнявали това, което се случвало, с някакво отваряне на извор или океан от безгранична радост…

ИМ: И ето какво е интересно. На мен често са ми задавали въпрос относно общ език или  праезик. Но ние бяхме разбрани от хора, които абсолютно не са запознати с този език, на който сме говорили.Искам да кажа устно.

Т: Този момент е интересен… Хората, след като са изгледали предаванета са попили дълбокия смисъл на своята религия, нейните основи, значимостта от тези духовни знания, които са се предавали през нейните Пророци. И намерили за себе си тази начална подкрепваща стъпка в духовното, с която и почва разбирането от основите на тяхната религия и вярвания… По този повод бих искала да прочета няколко писма.

«Бисмилляхи ррахмани ррахим! („В името на Аллах, Всемилостивия, Всемилосърдния “)
ДжазакумуЛлаху Хайран (Да възнагради те Аллах с добро).
Темата е много актуална за днешния ден. Предаването оказа много силно въздействие. Тя съдържа дълбок смисъл за разбиране на моята религия, моят път. Той се предава чрез честността. В един от хасидите Пророкът (да е благословен той от Аллаха) съобщава през думите на аль-Хасана ибн Али, че посланикът на Аллаха (да е благословен той от Аллаха)е казал: «Остави това в което се съмняваш в полза на това, в което нямаш никакви съмнения. Наистина, правдивост – е спокойствие, наистина, лъжа – е съмнение»
БаракаЛлаху фикум (Да сте благословени от Аллах)».

И сега второто писмо, което дойде от другия край на земята:

«Аз съм християнка. Чела съм Библията и се опитвала да си представя къде се намира това невидимо Божието небе, тази духовна, а не материална  реалност. Как да стигна до там? С какво се започна първото намерение, първа стъпка на истинския път на светите Отци? Моето разбиране на ума е било неясно и несигурно. И едва сега, благодарение на това необичайно предаване, аз без думи разбрах цялата дълбочина и простота на чувствата на Божията благодат.
Наистина, както Библията казва: "Каквото око не е видяло, и ухо не е чувало, нито са влезли в сърцето на човека, което Бог е приготвил за онези, които Го обичат." Сега, слушайки проповеди в църква, четейки Библията, аз започнах да разбирам дълбочината и истинското учение на Христос, което Църквата предаде на нас. Аз разбрах какво значи «Царството Божие е вътре във вас». Аз разбрах думите на Иисус Христос, когато той е отговорил: «Моето Царство не е от този свят»

Т: Игор Михайлович, тези и други писма подчертават ключовият момент: от какво трябва да почва практическото разбиране на знанията на всеки духовен път, който води към Бога,- от практическото докосване със своите дълбоки чувства. Днеска много хора имат шаблонно и безразлично отношение към техните религии, само както традиция. В обществото няма разбиране за самия човек, важност на живота в Духовен Свят. В най-добрия случай хората се опитват да научат за своята религия но въз основа на представяне на ума си.

ИМ: Тук има малко «но»: изучаването на религия – това е едно нещо, а пътя към Бога- е съвсем друго. Всички религии са добри, ние вече говорихме за това много пъти, няма лоши религии, и всички те водят към Бога. Но въпросът е какво човек иска, какво избира. Много хора обичат само да участват в религия, като в театрално действие, да бъдат само участници. И много се стремят към Бога. И разликата е значителна. Ако хората отиват в някаква религия само за да не ги гледат лошо съседите, това е едно нещо. Но ако те отиват в религията за да стигнат към Бога през нея, това е съвсем различно. И тук трябва да кажа, че всичките религии са обединени от един смисъл и той е прост – път към Бога.

Т: Игор Михайлович, в предаванета Вие казахте, че всяка религия съдържа зрънца на знаниято, и за да следваш пътя, който води до Бога, трябва да разбереш на практика, какво е различно възприятие – чувствено, възприятие с дълбоките чувства… Игор Михайлович, сега има около 300 религии в света. И всеки в своята религия казва, че име само неговит път към Бог е единствено правилен и верен.

ИМ:  Така говорят хора от ума. Така казват тези, които водят хора, като Сусанин в блатото, от което те няма да стигнат до никъде. А истинските хора, които самостоятелно са познали този път, и го следват, те никога няма да кажат така. Във всичките реални религии (не тези, които хората са измислили изкуствено, а наистина реални) всички тези, които са стигнали този път, разбират, че всичките религии съдържат едно зърно – това е пътят към Бога. А всичко останало е култура, наследство и много други атрибути, приемливи за различни народи, но не повече. В действителност, всичко това е един път.

Т:  Защо, Игор Михайлович, изобщо пътя към Бога е разделен на толкова много религии?

ИМ:  Съзнанието винаги разделя, то не може по друг начин: битка за власт, битка за господство над някой. Това е материя, това са законите на материя, смисъла е следният:- разделяй и владей, затова хората и разделят. А тези, които стигат разбирането, се стремят да обединят.

Т:  Игор Михайлович, а с какво се сблъскват Пророците, които идват в този свят?

ИМ:  С едни и същи неща, с които се сблъскват и сега: хората и тяхното съзнание.

Инфо: allatra-book.org