Жива беседа: ОТ ОЧЕВИДНО МЪРТВО КЪМ ВЕЧНО ЖИВО СЪЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТ – част 3

Текстът на предаването «Съзнание и Личността. От Очевидно мъртво към вечно живо» под редакцията на Анастасия Нових.
(Забележка: Татяна — Т; Игор Михайлович Данилов — ИМ; Жана — Ж; Володя — В; Андрей — А).

Жива беседа - страници 11-17

ИМ: … Кой противостои? Съзнанието противостои. Вече обсъдихме, че съзнанието винаги противостои на всичко, което е свързано с другия свят, имам предвид Божествения свят. Защо? Защото пътя на съзнание в него е затворен и за него това е страшно, затова възникват такива проблеми.

Т: Значи, по време на живота на Пророка, той не винаги е бил разбран.

ИМ: Той бил разбран от онези, които се стремили към Бога. А онези, които живееха по законите на материята, онези, които се стремят към власт, просто използваха неговото Учение, за да създадат, да речем, собствените си движения и някои манипулативни училища. Това са хора, които влагат вниманието си не на правилното място и живеят според законите на съзнанието.

Т: Игор Михайлович, за да започнеш духовния път, от евентуално първи контакт с Бог до живота в духовния свят, има нужда от някои инструменти. Някои от тези инструменти е молитва, медитативни техники. И това се случва по всяко време, от древността до съвременните религии. В същата философия можете да намерите много ... Същото Платон, който в Египет търсеше някакви мистични ...

ИМ: Но той не търсеше пътя към Бога. Той търсеше средства за манипулиране ...

(бележка на авт.: в студиото изгасна осветлението).

ИМ: Ето, виждате, осветлението изгасна. Системата винаги е против да се казва истината, нещо се предприема. Тук по принцип и цялата магия е от нея ... Така, ние спряхме точно на Платон. Платон не търсеше пътя към Бога, той търсеше средства за манипулация - магия, не повече.

Т: А тези хора, които наистина търсят пътя към Бога? Тук отново се връщам към факта, че всяка религия предлага свои собствени инструменти: медитация, молитва ...

ИМ: Но това се дължи на традицията, зависи какво е било приемливо. Някъде повече са използвали медитативни практики, някъде молитва. Но всъщност всеки се стреми да постигне чувственото възприятие. Да вземем молитвените състояния, ние вече някак си говорехме в едно от предаванията, че молитвата на Исус е постигането на чувствено възприятие.
Също така има и мантри. Това по принцип е същата молитва, при която едни и същи думи се повтарят дълго време, за да провокират в началото асоциативно, а след това наистина истинско дълбоко чувство. Също така, някои медитации са насочени към разбирането на подреждането на съзнанието. Впоследствие те преминаха към духовни практики за постигане на самия път или чувственно възприятие. Всичко това се нарича духовен път, именно духовният път, т.е., когато човек се стреми ... Разликата във всички тези инструменти е по принцип голяма, но същността, към която те са насочени като цяло, е еднородна. Въпреки че, ако вземем по-древни школи, всичко беше просто.

_____________

 

ВИДЕО

От очевидно мъртво към вечно живо.
_____________

ИМ: Какво води до Бога? Естествено пътят към Бога върви чрез духовна практика. Но пак какво може да се нарече духовна практика? Всичко: и автогенен тренинг, и медитация, и молитва - това е духовна практика, това е работа върху себе си за да постигнеш Духовния Свят.
Някои хора вървят много лесно и бързо. Това означава, че те са в състояние да осъзнаят същността на този процес и много бързо минават в чувственно възприятие. Но това ... да речем, малко сложно. Тоест, ако вземем екипа, един от хиляда - в най-добрия случай. А останалите, ако те се стремят, ако имат такава нужда, е необходимо да преминат по-дълъг път, който е проверен през хилядолетията - това е автогенен тренинг, медитативна практика. Само подходът трябва да бъде сериозен, като с инструмента. А в бъдеще има и духовни практики. Това не е толкова сложен начин, и не отнема твърде много време, ако усърдно се занимаваш и наистина се стремиш към това. Но има малък проблем, че хората не искат да правят това. Съзнанието ги възпрепятства. Те дори няма да правят качествено автогенен тренинг, но ще говорят и желаят.

_____________

 

ВИДЕО

От очевидно мъртво към вечно живо.
_____________

ИМ: Говорихме за етапност на човек, който чувства вътрешна нужда, но не може да се справи с неговото съзнание и така нататък. Какво е необходимо? От незапомнени времена имаше добре развита формула: в съвременния смисъл това е автогенен тренинг, медитация, духовна практика. Преди това, автогенното обучение се наричало различно. В него имаше много измислено от хора. Но благодарение на Шулц, който отхвърля цялата нереална философия и цялата метафизика, която преди това беше придавана на баналното автогенно обучение ... Той отхвърли това и избра обичайната формула за самовнушение, това е всичко. Това е работата на съзнанието върху своето тяло. Но това беше само първата основна стъпка.
Вторият етап - практикуването на медитация. Тук върви работа със своето съзнанието, с помощта на този етап се познава и съзнание, и по-сложни техники на автогенен тренинг (това е просто работа с чакрите и с всичко останало). Тези практики са свеждали до какво? Това е по-напреднал автогенен тренинг, но не повече. При автогенен тренинг идва работа с помощта на съзнанието върху своето тяло. Това означава, че човек се учи да влага силата на своето внимание, правилно пренасочва вниманието си, като се фокусира върху определена област на тялото си. И така се отхвърля или спира потока на мислите в главата си. Това означава, че човекът е избрал само това, от което той се нуждае.
По-нататък в медитативната практика - това е повече работа на съзнанието със своето съзнание. Това означава, че човек учи своето съзнание на дисциплина. И, разбира се, да работи с тялото на първите етапи. На практика това е същия автогенен тренинг, само усещанията и чувствата на енергийните потоци бяха добавени, работата на чакрите и така нататък. Като цяло това е автогенен тренинг. Това не е нищо друго освен медитативна практика.
Духовната практика - това е чисто духовна практика, съзнанието няма нищо общо с това, това е чувственно възприятие. Има преход ... тук са променените състояния на съзнанието. Какви са променените състояния на съзнанието? Това е форма на съзнание. Това е същото съзнание, но с променено възприятие. Но това не е свободата на Личността.

Т: Тоест промененото състояние на съзнанието е просто промяна в честотата, например ...

ИM: ... Автогенен тренинг, медитация, хипноза и различни неща. Тоест, това са всички инструменти на съзнанието, но не повече. Духовната практика, за разбиране, е извън възможностите на съзнанието.
Ако говорим на езика на физиката, нашето съзнание работи активно в три измерения. Той може да обхване до шестото измерение. В по-високите то не може да работи. Това е най-висшата магия, всичко се случва само на нивото на шестото измерение, когато чрез съзнание, чрез внушение, използвайки допълнителни сили, човек може да повлияе на този свят или на други хора. Това не е тайна, това е било от незапомнени времена. По-високо от шестото - не може, защото вече започва влиянието на Духовния свят.
Духовната практика не е изключване на съзнанието. Ако изключите съзнанието, спрете да възприемате света като триизмерен. Без съзнанието никога няма да го възприемете. Съзнанието е посредникът между Личността и този свят. Благодарение на съзнанието, можеш да общуваш, виждаш, усещаш, огорчаваш се или се наслаждаваш на този свят - живееш или съществуваш в него, да речем, че всеки си избира за себе си. Но съзнанието е необходимо средство за комуникация в триизмерен свят. Следователно, духовната практика не е изключване на съзнанието, това е изходът на Личността извън границите, на които съзнанието може да функционира.

_____________

ВИДЕО

Духовната практика това е изходът на Личността
извън границите, на които
съзнанието може да функционира.
_____________

ИM: И третата фаза е чисто духовна практика, когато човек вече осъзнава, че е Личност. И когато човек вече го е усвоил, той в крайна сметка започва да разбира и осъзнава, че той е Личност, че той става човек, който може да контролира съзнанието си, който може да избира мислите си: някакви от тях филтрира, а някакви възприема. Процесът стана лесно управляем, а след това вече се появи чувственото възприятие, тоест той разбра, че той е кой е той. И той вече пренасочи силата на вниманието си точно към чувственно възприемане на духовния свят в себе си. Не някъде във външното търсене, а вътрешно. В крайна сметка, това естествено доведе до откриването, както се казваше, на големи тайни. Но кой казва? Съзнанието каза на хората, че: "Не можеш да разбереш, защото това е голяма загадка ... без учител или без някой друг. Отнема двадесет години, за да медитираш, а след това премини на духовна практика. "
Всъщност всичко е просто. Но отново, осъзнаването, че човек - Личност и той не е съзнание, а той е само, ние вече разгледахме този млмент, е зрител в театър на сенките, това се случва постепенно. При някои от тях това се случва много бързо, но това са избрани. И в общи линии това се случва бавно и на етапи, а хората често се бъркат. Съзнанието често им пречи, казвайки: "Не, това не е така... Няма да стане." Хората по навик започват да слушат и нищо не им се случва. А онези, които наистина се стремят към Бога, които наистина искат да знаят, се учат лесно и бързо.

Т: Тоест човек се учи на духовна практика вече с помощта на най-съкровените чувства ...

ИМ: Духовната практика се извършва от дълбоки чувства, но не се осъществява с помощта на съзнанието. Скептиците и феновете, които обичат да търсят потвърждение, тези, които не искат да разберат самостоятелно, но тези, които търсят потвърждение: "Кой е говори за това?", тези граждани са свободни да разгледат историята на същите духовни старци, хората, които са постигнали и те ще видят, как те описвали своят духовен опит за да постигнат Духовния Свят. По време на изпълнението на молитвата или медитацията, какво е необходимо? Да отхвърлите всяка мисъл, всяка емоция: дали тя е добра или лоша. Това означава, че всичко, което идва от ума, се отхвърля, и само през чувствата постигаш Духовния Свят. И без значение кой какво е казал - това е единствен път, защото съзнанието не може да постигне Духовния Свят. Това е като огън и вода, това са явно несъвместими неща.
По този път преминаха много. Но съзнанието на някои зрители сега може да се възмути: "Какво ни тука седят и расказват, - и така нататък. - Светите отци никога не са правили автогенен тренинг, те не са правили медитация. Те са се молели и постигнали. Разбира се, че са постигнали. Но ако се премахнат всичките дреболии, тогава какво остава? Остава една мантра. Е, молитва, мантра - повторение на едно и също, за да постигнеш състоянието на молитва. Молитвено състояние - това е чувствено възприятие. И тогава, те постепенно са го развивали, и постигали Духовния Свят. Но аз бих искал да задам един въпрос на тези, които спорят с нас от другата страна на екрана: "И колко е наистина свети отци са постигнали това?" Единици. Но от тези, които са написали за това(да вземем и да отварим писанието и да видим какво е написано), лесно е да се види кой и какво е постигал и кой от кого е преписал за да получи значимост. Но отново, защо се случва това? Подражание, желание да изглеждаш такъв, а не да бъдеш и така нататък.
Но в действителност всички религии са обединени. Бог е един и всеки минава през него. Невъзможно е да стигнеш Бог по някакъв друг начин, освен чрез себе си, отхвърляйки съзнанието, ще постигнеш Бог.
Всяка, дори и най-малката мисъл по време на молитва, отрича цялата молитва. Не е ли така? Така е. Кой не говори за това? Само този, който не разбира това, който го обяснява от ума си. Необходимо е да "чукате със сърцето си". Но отново, какво означава изразът "чукането със сърцето"? Това не означава ... Сърцето е орган. Но всъщност всичко това е метафора. Имало се предвид чувствено възприятие, защото за сърцето, като орган, се приписва разбирането за любовта, чувствата и така нататък. Бог е щастие, Бог е Любов. Духовният свят е преди всичко ... Този, който е разбрал в последното предаване, знае какво е това. А останалите трябва да се бият с ума, няма смисъл да им разказваме просто защото не намираме думи, не защото не могат да го вземат, нека не се обиждат. Независимо как го описвам, все пак ще има повторение на същите думи, всичко ще се сведе до баналното: любов, щастие, радост, безкрайност,... това са думи, които ограничават реалността.

Т: Тоест, диалогът на човек, на Личност с Бога се случва точно ...

ИM: ... чрез чувствено възприятие. И духовната практика е инструмент. Молитвата, медитацията не е средство за комуникация, а е инструмент за постигане на комуникация. Това е ключът, да речем, от вратата, зад която има един безкраен свят. Просто трябва да се научиш как да го използваш, да завиваш в правилната посока и да не бъдеш мързелив, за да отвориш вратата. Още по-добре, да отстраниш вратата и да не я затваряш. T: Игор Михайлович, човекът за да развие чувственото възприятие, трябва ли да започне с автогенен тренинг?

ИM: Човек може да започне от каквото иска. Всяка религия има свои собствени основи, има опит на мъдреците си. Но ако един модерен човек наистина иска, и той се стреми, тогава е много по-лесно да се използват баналните прости неща, които наистина помагат на човека в най-кратки срокове да успее да стигне там, където иска.

Т: Игор Михайлович, автогенен тренинг... как се прави той в края на краищата? Много често хората се отпускат,правят си такава нагласа, че: "Аз не съм тялото. Аз не съм съзнанието. Аз съм Личност. Аз контролирам тялото и ума. Аз съм духът. "

ИM: Хората често правят такива грешки. Защо? Защото в психологията се описва, че внушаваш на себе се, че "аз съм смел", "аз не се страхувам" ... На това се базира принципът на автогенен тренинг - банално самовнушение. Съзнанието наистина започва да работи по тази програма. Но ако един човек, ще си внушава, че "Аз не съм съзнание, аз съм дух", и съзнание ще се приспособи и ще му каже: "Ти си вече дух, ти вече от нищо нямаш нужда ... Ти си вече светец, или ангел - или както искаш, в зависимост от религията, така ще те нарече. - Какво искаш? Да постигнеш Бог? Ето, заповядай ... ето са Неговите образи." Ще ти покаже и Бог ... в триизмерност ще рисува. И човекът, ще комуникира с този Бог, с всеки, със светците с брада, които ще идват при него, да седят и да говорят, така като ние с теб. Така ще види и ще каже: "Това е медитация! Много е силно! Това е сериозно! " или " Това е автогенен тренинг!" Необходимо е да станеш Дух, а не да говориш за това.

_____________

ВИДЕО

 

Необходимо е да станеш Дух,
а не да говориш за това.
_____________

ИM: Трябва да станеш Дух, а не да говориш за това. Съзнанието не трябва да убеждава съзнанието си с помощта на своето съзнание, като използва отново своето съзнание и наговите нагласи, защото това са нагласите на съзнанието към Личността. Помниш ли, че говорихме за тези "артисти" и зрителя? Точно тогава Личността е зрителят, а "артистите" - това е съзнание. Тук те се разделят и разказват ... един на друг казват: "Ти си дух, ти си дух! Вече си научил всичко. Виж колко е хубаво." Веднага се превръща, като демон, в някой светец или някой друг. И за какво говориха истинските светци? Който пред теб се появи с изображението ... човешко, гони го, защото това е демон. И много хора не разбирали: "Как е това! Това е ... това е грях, те ... точно пред теб се появили ... ". Никога в триизмерност няма да се появи никой. В триизмерността има хора и демони.

_____________

 

ВИДЕО №4

 

ИM: Вече говорихме за "артисти" на сцената, за картини, които те показват. За какво? Защото, те предизвикват в тебе остра емоция, и ти насочваш вниманието си към нея. И колкото по-ярка е картината, толкова повече внимание се влага. А това е финансиране за "артисти".
Вече говорихме за това, всичко е просто. И тук са едни и същи "артисти", които ... Тлъстият здрав чичо изобразява нещо изтънчено, извинете ме, тревичка. Но той я изобразява и я налага. Но ти виждаш, че това е несъответствие. Така Личността чувства несъответствието и тези замествания . И тя иска и се стреми като ти ще се стремиш да видиш същата тревичка в двора, а не дебелия чичо, който я изобразява, нали? Личността в края на краищата е в дълбока тъмнина, докато достигне "духовно зрение, духовно слушане" (има такъв израз, той е хубав), когато тя види реалността. И докато тя няма това, тя е като бебе, което се намира в залата и слуша всичко, което й е казано. Само това.
Зад този театър на абсурда има огромен свят. Единственият, който може да влезе в контакт с Духовния свят от този театър, е ти си, като зрител, тоест като Личност. Когато Личност минава през вратата като зрител, тя губи своите "артисти". Не й трябва клоуни, когато има Настоящето? Защо да гледаш на илюзията, когато има реалност? Защо да хващаш временното, когато има Вечност?

Инфо: allatra-book.org