Жива беседа: ОТ ОЧЕВИДНО МЪРТВО КЪМ ВЕЧНО ЖИВО СЪЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТ – част 4

Текстът на предаването «Съзнание и Личността. От Очевидно мъртво към вечно живо» под редакцията на Анастасия Нових.
(Забележка: Татяна — Т; Игор Михайлович Данилов — ИМ; Жана — Ж; Володя — В; Андрей — А).

Жива беседа - страници 17-28

ИМ: Като цяло, в духовните практики на различни религии, специално внимание се отделя на темата за премахване на илюзорните образи. Това означава, че в християнството, в исляма, в будизма и в по-древни религии беше специално отбелязано, че не трябва да има образи, имам предвид триизмерени, особено в духовните практики.

Ж: Да, тук има разлика. Когато да се представим, че за пръв път чуваш или четеш за това, а съзнанието ти е възмутено: "Как е това ?! Защо не трябва да има образи? "И съвсем различно нещо, когато знаеш това вече на практика, когато вече имаш своето лично разбиране под формата на опит, защо точно така се случва.

Т: Тоест, всички тези споменавания в религиозната литература стават ясни, когато ти практикуваш.

Ж: Да, именно твоят собствен опит и дава това разбиране, и ти знаеш това не от някой друг, какви са тези процеси и как те отклоняват теб от най-важното нещо. За това има достатъчно информация. Например древен персийски трактат за суфизма – книгата на Аль-Худжвири, наречена «Разкриване на скрито зад завесата». Там има израз на ислямски богослов на IX век Джунайда аль-Багдади, който гласи: «Ако Господ ще ми каже: «Погледни Ме», аз ще отговоря: «Няма да Те погледна», защото в любовта очите са нещо друго (не са Бог)... В този свят за мен е станало обичайно да Го видя без помощтта на очите, дали ще ги използвам в друг свят?»
И става интересно, когато го разбираш на практиката, че за теб, за да усетиш Бога дълбоко в душата си, не са нужни нито очите, нито обикновен земен слух, нито някакви илюзорни триизмерни образи. Защото те са пречки от съзнанието, от системата. Това е нещо, което пречи...

ИМ: Именно.

Т: И в християнството за това също има много споменавания. За това, че човекът не трябва да се изкушава да си представя духовността. И духовните отци предупреждавали за това, че самият ум има сила да мечтае, може много лесно да изгради призрачни образи, и за да не навреди на себе си, трябва да съхраняваш ума си безцветен и незабележим. Например, в книгата «Добротолюбие» в петия том преподобния Григори Синаит...

ИМ: …А за тези, които не знаят, това е православен светец от XIII век, който възстанови на Атона практиката на молитвата на Исус.

Т: Да, съвсем правилно, той е бил един от първите исихасти ... Така че той също така е писал за факта, че когато вършиш работата си и видиш светлина или огън, няма значение ... извън или вътре себе си или някакъв образ - Христос например, или Ангел, или някой друг, не го приемай, да не ти навреди. И сам от себе си не изграждай фантазии, които сами се изграждат, не ги слушай и не позволявай на ума си да ги отпечатва в себе си, защото всичко това е впечатляемо и въображаемо, служи за съблазън на душата.

ИМ: Много светии, още преди времето на Григорий Синаит, говореха и за това, че не не трябва да има никакви образи и мисли по време на изпълнението на духовната практика. И няма значение, дали те са добри или лоши ... Това означава, че дори ако те не са лоши, все пак не може да се концентрира върху тях. А обръщането трябва да бъде твое, тоест внимание, върху вътрешното съдържание на същността, тоест върху сетивното възприятие на Духовния Свят.

Т: Това е много важно за практикуващите ... за мисли, че няма значение дали са добри или лоши. Това са мисли! Хората имат неразбиране на този въпрос, те мислят: "Но ако дойдат добри мисли по време на медитация, няма какво да се притеснявам? Те все пак са добри." Е, всичко това вероятно се дължи на факта, че в някои религии те говорят едно, в други - различно, като цяло ... говорят. И този, който търси пътя си, той обикновено го търси навсякъде. И съзнанието веднага започва да смесва всичко, затова се случва това неразбиране. И без Знанието е много трудно човек да разбере къде е яснота.

ИМ: Каквото и да правиш с мислите си, това е като да взимаш океана с чашата. Това е безсмислено. Никога няма да стигнеш до познанието, ако с мислите си вървиш към Бог. Мисълта е елемент на съзнанието. А съзнанието е част от това, което хората наричат Иблис или дявол. Как може с инструмента, даден от дявола, да познаваш Бога? Няма как. Защото беше казано: просто слушай със сърцето си. Не пускай мисълта си в тайнство на Бога. Защото то няма да бъде Божие, а сатанински. И в това има смисъл. И това беше казано от тези, които го познаха.
А другите казаха точно обратното: "Чистотата на ума, концентрацията на ума трябва да има. И в практиката си да подготвиш ума си към добри мисли. И възприемай доброто, защото умът (съзнанието) е разделен на две категории: лошото и доброто. И ето защо: за да бъдеш добър в живота, трябва да разделяш: да не възприемаш лошото, а да възприемаш само доброто. Но лошото, то ще идва при теб и ако се отклониш от доброто, лошите мисли ще дойдат отново и ще завладеят твоето съзнание. И затова трябва да поддържаш ума си в чистота. И да се фокусираш само върху добрите мисли и мислиш през цялото време само за доброто. В началото ще бъде трудно, но след това ще бъде все по-добре и по-добре. " Има религии, в които по този начин обучават хората. И цялата им медитация се дължи на факта, че трябва да бъдеш концентриран върху мислите или спокойствие.
Знаеш ли с какво бих сравнил това? Аз ще го сравня ... Да не се обиждат хората. Аз се отнасям към всички религии много добре и чудесно. Във всяка религия има зърно и във всяка религия, каквато и да е, има индикация за пътя и след това - хората решават. Какво имам предвид. Бих сравнил тези практики с болкоуспокояващи лекарства в развитието на смъртоносна болест. Човек, който приема болкоуспокояващи, се чувства по-добре, спокоен, почти здрав, в момент, когато смъртоносната болест се развива все повече и непременно води до леталност. Защо? Тъй като има обезболяване, но няма лечение, заболяването се развива свободно и невидимо. Това е неправилно .
Всякаква работа с мисълта - това е просто една бъркотия в пясъчника, в материален, триизмерен пясъчник. За доброто мислиш, за лошото мислиш - ти мислиш, ти не постигаш по-дълбоки неща. Тук бих дал още едно сравнение: ти идваш на езерото и се възхищаваш на неговата гладка повърхност. Дали си го познал това езеро, дълбочината му, неговата вода? Докато не се гмурнеш - няма да разбереш. А за да разбереш какво има в тези води, трябва да се гмурнеш. А да гледаш на водата и да говориш какво плава по тях, може разбира се, но няма да знаеш какво наистина е езерото. Приблизително така.

Ж: Да, и всички тези образи са същите като илюзията на това езеро, като изпарение в горещ ден. И тук има такъв момент, че съзнанието издърпва всичко, което знае. Той винаги ще замени. Винаги ще измисли. То винаги изопачава и рисува нещо, което изглежда така. Всичко, за да примами човек. И извлича от килера на паметта си всичко, което знае, каквото и да подхожда. Но това се случва само когато човек стои на брега и не смее да влезе в тези води, в това езеро, тоест, той не се движи напред. Това са образите като начин да се привлече вниманието. Това означава, че за човек, който търси това езеро, те привличат вниманието му. Но за някой, който вече иска да познае дълбочината, за някой, който иска да се потопи в това езеро, те вече започват да го разсейват.

ИМ: Точно така. Както вече казахме, образите разсейват. И те, напротив, приспособяват Личността ... И какво става? Нека да разгледаме само образ. Образът винаги е триизмерен и е свързан с нещо обичайно за нашето съзнание в триизмерност. За Личността ... А Личността възприема не само триизмереност...

Т: Но тя не е активна тук, в триизмерността, нали?

ИМ:Така е, Личността възприема триизмерност само през съзнанието си. Самата тя не може да възприема този триизмерен свят така както ние го възприемаме през своето съзнание в образите. Значи, задължително всеки образ идва през съзнанието, през така наричан междинен елемент.
Може ли човек да влезе в Духовния Свят с помощтта на съзнанието си? Не може. Но информацията, дори и самите Знания, те първо се разпространяват в триизмерността. И когато човекът чувства, че те са истински, той почва да се занимава и се освобождава с помощта на същото съзнание. И тук съзнанието действа като един вид посредник, който сам се унищожава.
Ето с какво се отличават Знанията в своята чистота от изкривените знания, например. Истинските Знания винаги говорят просто и посочват пътя, не повече. Те имат чистота, която усеща Личността. Те винаги съхраняват сила, идващата от Духа, която точно се предава от Пророците, или тези, които говорят в тях, вестители, да кажем. Но отново, когато Знанията се изкривяват, те привличат ума, но не привличат Личността. Личността може да се изкуши, ако Знанията са променени частично, тоест има незначителни замествания, запазвайки същността на казаното. Но такива замествания са опасни, те разсейват, но в същото време запазват поне малко същност и вътрешна сила, която носят в себе си. И тук, все още, Личността има шанс да избяга.
Но когато образите са включени до голяма степен, когато жаждата за магия или нещо друго е включена, а образ, преди всичко е триизмерност. И зад триизмерността винаги има жажда за магия, жажда за получаване на материални блага, сили и така нататък. За това са говорили онези, които са преминали по този път, и са разбирали всякаква религия. И защо те са съветвали на учениците си да се отърват от всички земни неща, тоест от образите в духовната практика, и да се стремят с цялата си душа "с цялото си сърце", както те наричали Личност, точно към Бога. Тоест, с това чувственно възприятието да се стремим към Духовния свят, а именно да се слеем, да се свържим с този свят, тогава съзнанието отстъпва.
Но отново, подчертавам, съзнанието служи тук като междинна връзка . Тоест, когато човек няма свобода, той е зависим от триизмерност и с него може да се говори само чрез неговото съзнание. И тук е важно какво се дава и как се дава. Ако Знанията са чисти и всичко се случва честно, както се казва, без заместване, то те се предават и достигат до Личността, а човекът чувства всичко. Най-често първото нещо, което човек възприема, е възмущението на своето съзнание. Съзнанието започва да създава шум, но човекът чувства. Това чувство на искреност преодолява нежеланието на съзнанието да познава тази Истина. Така се ражда ... самата Истина.

Т: Това означава, че съзнанието често манипулира, измамва и излага човека точно чрез образи. Така, например, ти срещаш човек и външността му, образа му генерира в съзнанието ти едно впечатление, един образ. Съзнанието е нарисувало на себе си някакъв шаблонен идеал или, обратно, че "всичко е лошо". И тогава съвместната работа или живота с този човек - и целият идеал, твоята собствена илюзия е разрашена от твоето съзнание. Защо? Защото твоето съзнание е научило какво казва съзнанието на този човек. Тоест, по един добър начин, човек подсъзнателно се привлича до духовната част на друг човек, но тогава съзнанието пречи и всичко се превръща в гордост и власт над подобни на себе си. Но ако работиш върху себе си и живееш с различно възприятие - с дълбоки чувства, тогава вече разпознаваш Истината от Лъжа, тези замествания. Тоест, съзнанието ти говори и рисува едно, а ти вече чувстваш съвсем различно.

Ж: Да, и ти разбираш, че в триизмерност това са само образи, които съществуват само в твоето съзнание и само когато ти самия ги храниш с внимание.

Т: Да, цялото ни общество е построено под линията на гордост и власт над подобни на себе си, т.е. под господството на съзнанието ... Всичко построено върху образите, всичко върху някакви въображаеми представи за себе си, за хората, за света като цяло. Телевизията, Интернет ... да вземем фирми, организации, реклама - всичко се акцентира върху образите.

ИМ: Образът – е инструмент на магията.

Т: Тоест, ако в човека доминира съзнанието, тогава образът може да служи за поробване, защото образа е обичаен. Това дава разбиране защо, когато търсиш път към Бога, не трябва да се ограничаваш само с образи.

ИМ: Точно така. Например, да вземем енкултурация. Какво е енкултурация?

Т: Това са безкрайни образи ... Това е адаптирането на новата религия към културата на местните народи и по този начин замяната на традиционната религия с нова.

ИМ: Точно така. Нека вземем християнството. Какво стана, когато започнаха да разпространяват същото християнство?

Т: ... Случи се замяна от едни образи с други. В края на краищата, в историята, първите църковни експерименти върху инкултурирането на християнството ... Всичко произхожда от проповедите на Павел, когато той се опитал да утвърди нова религия между гърци и римляни. И когато вече християнството стана официална религия (в началото една организация, след това тя беше разделена на няколко организации), тогава, например, в мисионерската дейност същите католически църкви в различни страни, те как бяха декорирани? Така, за да се приближат до местната култура.

ИМ: Да, това е вярно.

Т: Например, какво изобразявали на иконите? Отново образи... образи на основните библейски персонажи: Исус, Дева Мария, апостолите. Но интересно е как са били изобразени? Те са изобразени с черти на лицето, които съвпадат с външните фенотипни особености на местните народи.

ИМ: Точно така. Те започнаха да въвеждат определени замествания в своята мисионерска работа. Например, Исус или Мария в африканските страни са направили в иконография като африканците, чернокожи. Това е познат образ, който не се отхвърля. Защо? Защото смятали, че белите са били отхвърлени от мнозинството. Само някои, които усещали, че в това учение има зрънца истина, можаха да отидат ... И се дължи на факта, че една религиозна организация - е преди всичко една организация, а това е важно за множество, така че се въвеждали такива замествания, където вече издавали светци за чернокожи. Те са били близки, те са били възприети от африканското население, и те приеха това с лекота.
Инкултурацията не беше само в замяната на образи, но и в много празници на някои религии, които замениха християнството. Те частично въведоха религиозните обреди на онези религии, които доминираха в териториите, където е въведено християнството. И по този начин те привлекли, с други думи, онези хора, на територията на които се е състояло въвеждането на християнството, тоест, в буквалния смисъл на думата, имаше въвеждането.

Т: Да, има много примери ... Да вземем старославянски коледни празници, които вече под влиянието на християнството започнаха да се свързват с коледни ритуали, чиито атрибути бяха свещ като жизнен огън на човека и огледало. И не само в християнството има такива празници, които са били заимствани от по-древни религии.
Например в страните от Централна Азия, където ислямът традиционно се изповядва, има празник - Навруз-Байрам, т.е. Нова година. Това е един от най-старите празници. Той се празнува в нощта преди деня на пролетното равноденствие. И интересното е, че този празник се чества всяка година в чест на празника на възкресението от земята Добър дух, носещия светлината, и поражението на Зъл дух. Почти като съвременния Великден. Интересното е, че едни от основните атрибути на масата са свещи, огледало и боядисани яйца. Всички те имат символично значение и това значение е свързано с духовното тълкуване на тези символи. Например, свещ е вътрешният огън на човека, неговата жизнена сила, а яйцето символизира раждането на духовния живот на човека. И празник Норуз беше отбелязан дори в разцвета на древната религия на зороастризма, който предхожда християнството и исляма.

_____________

ВИДЕО №5

«Животът не може да е временен,временно е само съществуването»
Ригден Джаппо

Целият този временен свят е илюзия от огледални кръстопъти, които привличат вниманието на човек с фалшивата реалистичност на сенките, тяхната игра на взаимно съзерцание. Това са множество огледални отражения, които съставляват същността на илюзорния свят - света на множество псевдокопии. Тези огледала, обръщайки се, само изкривяват отразената светлина и не са толкова светли в своята същност. Илюзията възниква от съблазняването на човека от желанията на този свят, от нежеланието му да проникне в истинската реалност. Отраженията са повече, те съблазняват човека, съсредоточавайки вниманието си върху мъртвото. Истинското начало (присъствието на силата на Аллат) беше сравнено с горящата свещ. Споменава се, че веднага щом изгарящата свещ изчезне, всичко видимо ще изчезне и ще се превърне в нищо. Свещта – това е постоянно горене, огледалата - са постоянно отражение. Всичко е отражение на нещо, следствие и причина. Какво повече привлича вниманието на човека в живота му: огледална игра на множество отражения на материалния свят или истински духовен източник - част от това в края на краищата той и става. Само този, който не е привързан към видимото, е щастлив за душата. («Исконная физика АЛЛАТРА», allatra-science.org).

_____________

 

Т: Така се случва в историята ... Непрекъснатите нововъведения на добре забравено старо, когато една религия сменя друга, но в същото време се преструва, че е уникална.

ИМ: Все пак, дали това е добре или лошо? От една страна, можем да кажем, че е лошо, но от друга страна, ако погледнем - и какво не е наред с това? Една религия беше заменена с друга. Човек има право да избере на кого да служи и как да се държи. И отново, кой е направил това? Хора. Чрез какво? Чрез своето съзнание. За какво? За да популяризира своята вяра. Това означава, че от добри мотиви се използват определени триизмерни инструменти за постигане на определена цел.
Дали това е добре или лошо, всеки може да прецени. Например, честно казано не виждам нищо лошо в това. От една страна, изглежда, те са подменили религиите, които са се установили, със своите религии, но това са организации. Ако направим паралел с всяка организация ... Да вземем една организация, която произвежда спортно облекло: навсякъде нейните знаци, популяризиране, рекламиране на дрехите си. Ако на определена територия има известен или разпознаваем човек, достатъчно е да го облечеш в неговият спортен екип и хората започват да подражават. Това е естествено, отново се връщаме към примати, към това как работи съзнанието.
Използва се само инструментът на съзнанието. Но кой го използва? Хората, които най-напред се интересуват от това организацията им да процъфтява и да се разширява, също като например организация, която продава или произвежда спортни облекла. Е, какво може да се иска от хората? Добре ли е това или лошо? За една организация това  е добре, а за хората, които са получили тези знания? Но ако са получавали тези знания и не са ги използвали и както казах, няма лоши религии, всички религии са добри. Във всяка религия, както във всяка организация, има лоши хора, които служат на обратното, което не съответства на тяхната религия, което не съответства на Ученията, за които се говори в тази религия. Но отново те са само роби на системата, те са само роби на сатана, какво може да се направи? Това са само хора.

Т: Да, за съжаление, но ние живеем в потребителско общество, където духовният път е естествен за всеки човек, в най-добрия случай е ограничен с рамките на определена местна религия. А религиите, те също са включени в рамките на определена организация и съответно популяризирането им в такова общество, в потребителското общество не минава през чувственото духовно възприятие на хората, а чрез образи, чрез желания от съзнанието. И, следователно, досега има такова явление като енкултурация ...

ИМ: Ако погледнем по-дълбоко, какво е енкултурацията? Е, ако оставим всичко ... Това е просто рекламен трик. Това е естественото еволюционно развитие на тази или онази организация.

_____________

ВИДЕО №6

Видеото за енкултурация на християнството в света. Показва икони от различни страни на света с образите на Дева Мария, Архангел Гавриил, Исус Христос, християнски светии, чиито черти на лицето съвпадат с външните фенотипни черти на някои народи. Показани са примери за християнско изкуство в Северна Африка, Азия, Северна Америка и други части на света. Споменава се, че в света има повече от 700 различни образа на Мария. Дадени са части от текста на Библията в китайския диалект на Хака, на арабски, на хинди и други.

_____________

Т: Игор Михайлович, знам от собствен опит, че може да има такъв въпрос, тъй като информацията за енкултурация стана за мен, честно казано, шокираща. Защото изведнъж осъзнах, че умът ти е твърдо възприемал, например, Исус или Мария като своите хора, приличащи на народа ти, и че теизглеждат така, каквито ти ги виждал като дете на иконите. Това означава, че ти вярвал в това, че това теб те устройвало, но и с това си бил ограничен. Сега може да се каже, че заради мързела и гордостта си, ти не си отишъл ​​по-далеч от това в духовното си познание. И затова шаблоните от съзнанието се сринаха. И умът веднага започна да търси някой, който да обвинява за това във външния свят. Но, слава Богу, имаше работа със себе си, и имаше някакво чувственно разбиране, и поради това си разбрал, че просто има врагът вътре в себе си, че съзнанието теб те ограничава, че то теб те караше да вярваш в картинките, вместо да търсиш духовната същност, за това беше казано в Учението на тази религия.
Но все пак имаше един въпрос. Когато за пръв път научих, че неща не са в образите, аз бях изправена пред такава шаблонна мисъл от ума: «Как така? Това е самият Исус! Това е самата Мария! Как мога да ги изгоня от моите молитви, това е грешно.»

ИМ: Когато човек извършва някаква практика или образ на някой светец идва при него, той идва в триизмерен образ, след което не трябва да се разсейваш. И тук много светци говориха за това, дори ако пред тебе са Исус или Мария – гони този образ. Не тях ги гони, а гони образите им. Защо? Защото съзнанието облича в образ. Това означава, че целта на този образ е разсейване. Това означава, че човек не е в духовно състояние, а само в променено ниво на съзнанието. И този триизмерен образ не е нищо повече от заблуда, дори ако той казва правилните неща. Но подтекстът непременно ще бъде в ущърб на човека, а не в полза. И когато човек е в духовна практика, той възприема същите представители от Духовния Свят, той ги усеща, тоест няма ясна триизмерна форма.

Ж: Тоест тук той вече чувства, а не види.

ИМ: Той чувства.

Ж: Той вече не пренасочва вниманието си ...

ИМ: Разбира се.

Ж: И на хората не им казват, например, че Божията Майка е Дух. Какво всъщност е Богородица? Защото, ако понятието "Дух" бъде загубено, тогава има само едно материално разбиране, разбирането, че това е "Майка", че това е "защита и грижа". И тук е много лоша роля, която играе съзнанието с хората, защото активно популяризира образите чрез същите религии като елемент на магия. Тоест, когато хората трябва наистина да научат за разбирането и способността да живеят в Духовния свят, Божия свят, с дълбоки чувства, човек получава съвсем друга история. Хората се забиват в образи и просто не се движат отвъд тези образи, защото съзнанието в този момент се опитва да концентрира силата на човешкото внимание върху това заместване - върху магията. Тоест, човек, привличащ образи, нарисувани от други хора, започва консумативно да моли за нещо земно.

ИМ: Правилно говориш.

Т: Тогава, когато започнах да изучавам този въпрос, аз вече видях Знанията от книгата "АлатРа" по нов начин, и разбрах, че първоначално в ранното християнство, там изобщо нямаше никакви образи, имаше знаци и символи.

ИМ: Правилно и затова в обновената религия, донесена от Пророка Мохамед, ясно се казва, че "не създавайте никакви образи" и те се отдалечавали от образите. Защо при тях са забранени икони, изображения на същия Мохамед са забранени и така нататък? Така че съзнанието да не създава образ. Необходимо е чувствено да се възприемат нещата, необходимо е да се постигне чувственото възприятие. На това Мохамед е учил учениците си: да възприемат през чувства Духовния Свят и представители от Духовния Свят. Но не визуално, не с помощта на халюцинации. В това е смисъла.

Т: Да, в същия ислям, те не признават образите в декорирането на храмовете. Мюсюлманите използват абстрактни модели и рисунки…

ИМ: Точно така.

Т: …Използват за това епитети имената на Бога или стиховете на Корана от арабското писмо.

ИМ: Правилно, самите имами на мюсюлманите казват, че онези, които мислят, че Аллах има външност, независимо дали това е светлината, младежът или старецът - те не познават Всемогъщия Аллах, не знаят, че това е само тяхното въображение и представа, това е тяхната илюзия, която всъщност не съществува. И нещастието на тези хора е, че те не разбират съществуването без тяло и затова твърдо приписват на Аллах тялото и свойствата на човека. Но в Корана се казва, че "Няма нищо подобно на Него" (има се предвид на Аллах) ...

Ж: Да ... Бог, Той няма граници, за да можеш ти да Го да си представиш и да разбереш умствено Неговата природа.

ИМ: Каквото и да търсиш в мислите си, ти не можеш да намериш за да опишеш Неговият велик лик, защото Той няма лик, Той е толкова велик, че няма нищо подобно на Него ...

_____________

ВИДЕО

Каквото и да търсиш в мислите си,
няма да можеш да го намериш
за да опишеш Неговият велик лик,
защото Той няма лик,
Той е толкова велик,
че няма нищо подобно на Него ...

_____________

 

Т: По принцип, сега е дадено по-широко обяснение, какво означават по иконите образите на Дева Мария и всъщност какво е Богородица, като Дух. Но тогава все още имаше такъв въпрос от съзнанието: "Но как така ... при хората по целият свят идват образите на Божията Майка?“

ИМ: Защо системата често използва образи? По отношение на факта, че практически по целия свят хората са религиозно мислещи, дори онези, които не са религиозно ориентирани, често изпитват видение на представители на Духовния Свят. Тоест в познатите образи. Много често виждат Дева Мария като бърз помощник, но отново в повечето случаи това е точно създаването на антипода на Мария. Това означава, че съзнанието използва познатия образ, за да укрепи хората в материалния свят. И сега, забележете, човек, който е в състояние на болест, се моли, при него идва образа на, да кажем, Мария и той е изцелен. Какво ще се случи с този човек? Той има вяра ... вяра в съзнанието, но има съмнение вътре. И човек не върви по духовен път, за да се развива, той се забива точно в момента, в който е избран, той е избран, при него идват и го спасяват. Спасен ли е той от болестта? Един прост въпрос. Той ... няма ли да умре? Той стана ли безсмъртен? Това е трик на съзнанието. Какво ще се зароди в него? В него ще се зароди, да - вяра, да - разбиране, но и страх. Страх, който няма да му позволи да премине в Духовния Свят.
Той какво е поискал? Материално богатство, разрешаване на някои конфликтни ситуации, подобряване на живота. Какво в крайна сметка той е получил? Такава възможност. Но какво ще стане сега? Страх от загуба. Какво те спира? Страх. Има ли възможност? Той има. Но страхът от непознатото, но страхът идващ от кого? От съзнанието, от онзи, който поиска помощ пред иконата. И с това той го заключва.

Ж: Потребителско отношение към Духовния Свят. Тоест, той отново ще поиска, ако той…

ИМ: Задължително, той винаги ще иска. Той няма да го направи сам. Защо да създаваш нещо сам, ако можеш да поискаш и получиш? Така нали е по-лесно.
Но понякога се случва и това: човек наистина чувства намесата ... Човек, който има да прави нещо в живота, нещо добро, или стои на прага, да речем, пред избора, той чувства присъствие. И той разбира, че това е влиянието на Мария, именно нейно. Но той не вижда триизмерното изображение. Това е сетивно възприятие. В това има смисъла: чувственно възприятие, а вече когато се появява магия. А магията, тя винаги идва от системата. Тя не идва от Духовния Свят. Духовният Свят не се нуждае от магия. Защо той трябва да се намесва в този свят?
Има директна намеса, това са редки изключителни случаи, но по-често това е просто, да речем, кредит на доверие, така да го наречем. Това е проявление на силата, която помага на хората за духовно развитие като Личност, когато можете да го почувствате дори на физическо ниво. Това е, за да помогне на хората. Но много хора използват тези сили, за да развият в себе си метафизични способности. Отново те превръщат всичко това в ущърб. Защо правят всичко това в ущърб? Диктуване на съзнанието. Той, като Личност, не чувства и не разбира ли, че тези парченца от животворна роса трябва да бъдат запазени и използвани по пътя през пустинята?

Т: … Тоест да ги увеличи.

ИМ: Точно така. Това означава, че те не само трябва да бъдат спасени, но и благодарение на тях да преминат по този път. Но съзнанието незабавно отвлича вниманието и казва: "Нека да го вложиш тук - човекът, влага, вижда ефекта. – Ето, виждаш ли – получава се! Ето, ти си придобил нещо в триизмереност. А какво можеш да получиш тук, което ще остане с теб? Нищо. Всичко това е илюзия, всичко е временно. Следващата картина в съзнанието ви. По този начин работи съзнанието.

Т: Тоест, както казахте, принуждава непрекъснато да се връщаш и да се връщаш в Източник ...

ИМ: … да го желаеш, този Източник. И един човек се стреми към този Източник, без да се превръща в него, а се стреми към него, отново да го използва за триизмерност.

Ж: Идва за да получи допълнителни сили.

ИМ: Совершенно правильно, накопление сил, не больше. Это даётся в крайних случаях, когда это нужно на помощь людям, но не больше. Почему редко используются эти инструменты и в действительности редко это даётся? Потому что люди часто это используют в первую очередь на трёхмерность, а не для духовного роста. Ну иной раз это используется просто как подтверждение, или как «печать» её называли. То есть «печать силы» — это то, что проявляется...
Абсолютно правилно, натрупването на сили, не повече. Това се прави в екстремни случаи, когато е необходимо да се помогне на хората, но не повече. Защо тези инструменти рядко се използват и всъщност рядко се дават? Тъй като хората често използват това преди всичко за триизмерност, а не за духовен растеж. Е, понякога се използва само като потвърждение или като "печат", както се наричаше. Тоест, "печатът на силата" – е това, което се проявява ...

_____________

ВИДЕО

От очевидно мъртво към вечно Живо.

Инфо: allatra-book.org