Живот на други светове

Добавяме тази глава в желанието си да ви дадем представа за цивилизациите на други светове в този част на вашата галактика, с надеждата да откриете тук полезни идеи, които ще ви помогнат при създаването на просветлена структура на Новата Земя.

Въпреки че вашите традиционни учени са изчислили, че вероятността за разумен живот на други планети възлиза на около един цивилизован свят на 100 000 звездни системи, реалното число е приблизително 1 на 1 540.
Даваме тази информация за цивилизованите светове, принадлежащи към тази част на вашата галактика, започвайки от онези, които имат най-голямо практическо значение за вас, за да ви дадем известна перспектива.
Както вече стана дума, около 80% от съществата във Вселената са добронамерени и просветлени, а останалите около 20% са злонамерени, ориентирани към егото. На Земята положението беше преобърнато, което я превърна в една от най-тъмните планети в галактиката. Споменахме също така, че Земята е една от около 12 планети, преминаващи през голям преход към по-високи честоти.
По-долу изброяваме звездните системи и различни техни планети с напреднали цивилизации. Имайте предвид, че в действителност те са много повече от дадените в списъка. Представените по-долу групи са само около половината от звездните раси, посещавали Земята, откакто на нея съществува живот. Макар част от тази информация да съвпада с данни, които вече сме давали, според нас тя е достатъчно важна, за да бъде повторена.

Плеяди

Плеяди
Photo Credit: Pixabay

Плеядианците са коренната раса на човечеството. Началото на хуманоидната форма започва на системата Лира/Вега И ранните души с хуманоидна форма мигрират на Плеядите, където се осъществява по-голямата част от ранната еволюция на душата.
Системата на Плеядите, която използваме тук, вероятно не отговаря точно на вашите звездни карти или научни класификации. Включихме следните звезди като част от по-голямата система на Плеядите, макар че ако трябва да бъдем съвсем точни, не всички от тях са в звездната група Плеяди. Единствените включени на някои карти звезди са Седемте сестри. От гледна точка на управляващия съвет обаче, в системата на Плеядите фигурират над сто звезди с повече от 300 населени планети. Ние включваме само онези, които са от най-голямо значение за Земята (които са посетили Земята или са й повлияли значително).

Слънцето и Слънчевата система

Вашата Слънчева система е включена в управляващите съвети на системата Плеяди, тъй като първоначално сте били плеядианска раса (преди инвазията на орионците преди половин милион години).

Земя

Земя
Photo Credit: Pixabay

Вашата планета е най-плътната от населените светове в системата Плеяди. За да илюстрираме това, ще се върнем малко назад и ще направим преглед на вибрационния модел, използван от този канал.
Съставната вибрация на вашата планета в момента е 3,48. Щом стигне 3,50, Земята ще се смята за планета в четвърта плътност. Това число представлява средната стойност на съзнанието на душите на Земята, комбинирана с естествената резонансна честота на самата Земя (пресметната чрез използване на диференциални уравнения с много неизвестни. Математическата страна на диференцирането и интегрирането на съставните честоти ще бъде обсъдена по-нататък във времето.) Индивидуалните съставни честоти на душите, обитаващи Земята, са между 2,50 и 4,99.
Вашата съставна честота е сложна поредица от средни стойности, интегрирани за определен период, обикновено един земен ден. Тя включва вашето състояние на съзнание в шестте по-нисши тела (физическо, емоционално, ментално, астрално, етерно и каузално ниво), както и влиянието от вашите по-висши небесни аз.
Съзнанието на хората може да бъде много по-високо от 4,99, но физическата форма като смъртен човек съществува само до тази стойност. Душите със съставна вибрация над 4,99 са вече във възнесената си кристална светлинна форма.
Вибрацията на по-ниската плътност на животинските характеристики варира между 2,50 и 3,00, докато т. нар. „нормален" обхват на човешкото поведение и възприятия отговаря на 3,00 до 3,50. По-висшият ум, финият разум и основните творчески импулси са в рамките на 3,50-4,00, докато вибрацията на тези, които имат високо развито самоосъзнаване и духовна перспектива, са над 4,00.
Съзнанието на много от просветлените духовни учители е между 5,00 и 12,00, но ако все още са в смъртна физическа форма, съставната им вибрация е под 5,00.
По-долу ще обсъдим съставната честота на други светове от вашия сектор на галактиката (които имат отношение към вашия еволюционен процес) и ще се опитаме да опишем някои от качествата и средата на тези цивилизации.

Венера

Венера
Photo Credit: Pixabay

Най-близкият до вас извънземен свят е логичното място, което съществата в етерните сфери, работещи с човечеството, биха използвали, за да наблюдават Земята и да взаимодействат с нея. Венера е гореща, газообразна, отровна планета от трето и четвърто ниво на плътност, но в пета и шеста плътност, могат да бъдат открити прекрасни големи градове на Светлината с красива, кристална архитектура и изобилие от неописуеми цветни градини, фонтани и площади.
Венера има две нива на вибрация - пето и шесто - и е наречена „междинна гара" от възнесените учители. Това е така, понеже притежава портал за понижаване на вибрацията, който позволява на същества от възнесените сфери (седма и по-висока плътност) да общуват и взаимодействат с души на Земята, достигнали съставна вибрация на четвърта плътност и съзнание на пета плътност.
Обикновено е доста трудно за едно възнесено същество от седма плътност да слезе три нива, за да взаимодейства с душа от четвърта плътност на Земята. За да направят себе си по-достъпни, по-висшите същества използват междинната гара, за да понижат временно вибрациите си, преди да преминат към телепатично общуване със своите канали. Няколко души на Земята са еволюирали дотам, че това не е необходимо, но то пак се използва много, за да улесни изживяването на този опит.
Душите, които израстват и еволюират на Венера, пребивават в кристално светлинно тяло от пета плътност или лъчисто каузално тяло от шеста плътност. Вие можете да ги посещавате насън или в медитация. Главният дух-водач на този канал, Лиа, живее на Венера в шеста плътност.
Обществените системи и култури на Венера са насочени към творчество, изобразително изкуство, музика, танци и различни други дисциплини, задействащи „дясното мозъчно полукълбо". Науката е важна, но не и първостепенна. Повечето дейности във венерианското общество са съсредоточени около поддържане на мистичните школи и храмовете на Светлината, издигнати из цялата планета, за да обучават душите между въплъщенията им на Земята и за да ориентират душите, които неотдавна са се възнесли духовно или се възнасят физически в кристалното си тяло от светлина. Последната функция тепърва ще започне да привлича вниманието, тъй като много малко хора са осъществили физическо възнесение преди порталните преходи на Земята.
На Венера няма войни, бедност, социална или икономическа несправедливост. Образованието е главен приоритет за всички деца. Децата в пета плътност се зачеват и раждат малко по-различно от децата в трета и четвърта плътност. Децата в шеста плътност се „проявяват" посредством енергийно сливане между двойки в шеста плътност, вместо да се въплъщават чрез родовия канал.
В някой по-късен момент ще разгледаме по-подробно процеса на размножаване в пета и шеста плътност.
Голям брой венерианци участват в подпомагането на Земята, използвайки един от следните три начина: (1) Като помагат телепатично чрез установяването на контакт с телепати на Земята от комфорта на своя свят; (2) Като посещават Земята, използвайки техники за холографски проекции от космически кораби в горната атмосфера на Земята; или (3) Като се въплъщават на Земята по обичайния начин. Приблизително 1,4% от човечеството на Земята има венерианска ДНК като доминираща матрица, което означава, че тези души са прекарали множество животи на Венера и я смятат за свой „дом".

Юпитер

Юпитер
Photo Credit: Pixabay

На вашата най-голяма планета има по-горна етерна или по-ниска небесна цивилизация от няколкостотин хиляди души. Смятат ги за „портиери" или техници по поддръжката на портала, ако искате да се изразим по-конкретно. Душите, влизащи в енергийното поле на Слънчевата система от страна на планетите, трябва да преминат през портал, пазен от съвети на Юпитер. Душите на Юпитер отговарят за поддържане стабилността и равновесието в Слънчевата система и за контролиране на планетоидите, астероидите, кометите и други обекти, чиято траектория преминава през нея.
Тази етерна/небесна цивилизация на Юпитер съществува във външните слоеве на атмосферата на голямата планета. На повърхността на планетата няма форми на живот. Повърхността й не може да се дефинира лесно, тъй като се състои от течна атмосфера, примесена с твърди газове и минерали. Хуманоидите, вибриращи под седма плътност, не могат да живеят при екстремното й налягане и променливост (които включват ветрове с по-голяма от 1 000 км/ ч скорост и вулкани с размерите на Меркурий).
Големите градове в горната атмосфера на Юпитер се състоят от храмове на Светлината и места за среща, където провеждат някои от своите сбирки съветите на Плеядите. Много земни души отиват между преражданията си на Юпитер за съвет и насоки. Там съществуват изключителни условия, създадени специално за подготвяне на душите за бъдещи въплъщения. Общуването е строго телепатично или посредством енергийно сливане. В света на Юпитер няма несъгласие, дисхармония, война, бедност, глад или някакво друго страдание.

Сатурн

Сатурн
Photo Credit: Pixabay

Сатурн е познат на много ясновидци и оракули като мястото, където се срещат съветите или господарите на кармата, за да решават тежките проблеми на деня. Това донякъде е вярно, тъй като в горната атмосфера на Сатурн има големи учебни зали, където душите отиват да разрешават неразрешени проблеми от въплъщенията си на Земята. Сатурн също така е преден пост за пътници, идващи от други области на галактиката, и е втори дом за срещите на съвети, правени обикновено на други плеядиански светове.
В градовете на Светлината на (или над) Сатурн има величествени структури от редки метали и кристали, съхраняващи много от записите за еволюцията на Слънчевата система. Живеещите там същества вибрират в седма или осма плътност. Повечето имат задачата да работят с определени души или групи души на Земята. Те имат повече от хиляда канала на Земята и тези възнесени същества носят различни имена, които няма да уточняваме тук. (Много от имената са по-скоро енергийни вибрации, отколкото конкретни записи на земни езици, така че имената, давани от земни канали, са обикновено подобия или интерпретации, отколкото самите вибриращи звуци.)

Алфа Кентавър

Лявата звезда е Алфа Кентавър. Дясната звезда е Бета Кентавър. Image credit: ESA/NASA

Най-близката до вашето слънце звезда, Алфа-Кентавър, има пет планети, една от които е населена с хуманоиди от четвърта плътност. Тези души са със силна научна ориентация и много напреднали технологии. Отдадени са на политиката на ненамеса и затова имат много малко канали на Земята. Много от тях участват в различните съвети на Плеядите и пътуват често до Седемте сестри в движещ се на принципа на електромагнетизма космически кораб, за да присъстват на срещите.
Тъй като живеят в общество от четвърта плътност, те не са надраснали конфликтите и насилието, но като цяло те са сведени до минимум. Там не съществува глад. Храната се произвежда и разпространява с изключително ефективни технологии, използващи енергията на нулевата точка. Училищата са най-големите забележителности на градовете и в тях децата учат как функционира Вселената.
Макар да са напреднали в технологично отношение, те не са еволюирали значително в духовната сфера. Вниманието им е насочено най-вече върху механичната страна на нещата и как да пътуват и разпространяват. Имат търговски споразумения с други светове в системата на Плеядите. Хуманоидните им тела са малко по-съвършени, отколкото на обитателите на Земята, но и те се размножават по обичайния начин. Имат строги лимити за населението и медицински технологии, благодарение на които имат деца само ако и когато сметнат за целесъобразно. Всичко се определя от ефективността и светът им е добре смазана машина.
Недостигът е в сферата на емоциите и творчеството. Изкуство съществува, но е доста „институционализирано", според вашите стандарти. Танците и балетът са високо усъвършенствани, но все пак си остават по-скоро механични. Обитателите на Алфа Кентавър като цяло са привърженици на законността и реда. Те са потиснали емоционалното си тяло достатъчно, за да поддържат този ред, но не дотам, че да се стига до сериозно фрагментиране на душата и атрофия.

Тау Сети

Тау Сети в дясно
Photo Credit: By R.J. Hall (PaintShopPro illustration by contributor) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

На един от световете, обикалящ около звездната система Тау Сети, живее високо еволюирала раса разумни
хуманоиди, посещавали многократно Земята (включително в настоящето). Това са високи, тънки същества от Светлина, които често идват, заедно с други извънземни раси, за да донесат технологии и духовни учения на Земята (в рамките на позволеното от политиката за ненамеса).
Обитателите на Тау Сети са от пета, шеста и седма плътност. Пътуват в превозни средства, наподобяващи чинии, които могат да се движат нагоре-надолу през континуума на измеренията. Хората рядко виждат превозните им съоръжения. Тези същества са усъвършенствали изкуството на телепортирането, левитацията и дори билокацията до известна степен. Използват последната, за да се проектират холографски на практика на всяко място или ситуация на Земята, за да наблюдават и, в някои случаи - да взаимодействат с хората.
Разполагат с изключително авангардна технология за съхранение и са изиграли много важна роля в процеса на инсталиране на кристалните дискове в Залата на летописите (Halls of Amenti), разположена под Великата пирамида в Гиза. Те са вдъхновили много от ранните духовни учители на Земята, включително Тот Атланта и Изида в египетските й въплъщения. (Да припомним, Тот е плеядианец от седма плътност, а Изида е сирианка от осма плътност.)
Жителите на Тау Сети са изключително смирени същества, служещи на Единния Източник, и предпочитат да остават в анонимност през повечето време. Имат няколко канала на Земята, които ги назовават по името на родната им звезда, и още няколко, които използват индивидуални имена за своите контакти.
Цивилизацията им на планета номер пет от Тау Сети е етерна и се състои от храмове, градини, алеи и зали за творчество, които дават възможност за изява на техните артистични начинания и научни постижения. Те се установяват на тази планета в Тау Сети малко след мигрирането си от Седемте сестри преди милиони години.

Фомалхаут

Фомалхаут
Photo Credit: By Davide De Martin - http://www.spacetelescope.org/images/heic0821f/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5892252

Тази звездна система се слави с четири планети с различни форми на разумен живот. Не всички от съзнателните същества са хуманоиди. Едни приличат на насекоми, други наподобяват повече влечуги. Хуманоидната раса съществува в седма плътност. Това са синьо-бели, полупрозрачни същества, които могат да създават представа, че променят формата си. В действителност те използват форма на холографска проекция, за да променят вида си по желание. (Истинският шейпшифтинг е възможен в девета и по-висока плътност.)
Главният им фокус е работата с другите видове в системата Фомалхаут, за да им помагат да се развиват и израстват. Изпращали са няколко посланици на Земята в минали времена и сега събират група души, която да посети Земята по време на порталните преходи, за да наблюдава, учи и израства от този опит. Въпреки любознателността си, тези същества се придържат строго към политиката за ненамеса. Доколкото можем да определим, те нямат канали на Земята към този момент.

Седемте сестри

Звездният куп Плеяди или Седемте сестри
Photo Credit: By NASA, ESA, AURA/Caltech, Palomar Observatory The science team consists of: D. Soderblom and E. Nelan (STScI), F. Benedict and B. Arthur (U. Texas), and B. Jones (Lick Obs.) [Public domain], via Wikimedia Commons

Седемте големи синьо-бели звезди в центъра на системата Плеяди са дом на 12 разумни раси и три съвета или управителни тела. Вибрациите на централните космически тела в Плеядите варират от четвърта до седма плътност. Еволюиралите над седма плътност души обикновено отиват в други региони на галактиката. (Над седма плътност положението във времето и пространството така или иначе има много малко значение.)
Планетарната система, където се намира висшият съвет или централното управително тяло, е разположена близо до няколко портала (звездни врати), даващи достъп на възнасящите се души до светове от осма и девета плътност.
Двайсетина плеядиански фракции от четвърта плътност са посещавали Земята по време на еволюцията на човечеството. В този момент поне четири от тези групи са активно ангажирани с хората. Една от тях има няколко канала, разпространяващи приеманата от тях информация. Тази плеядианска група от четвърта плътност е добре позната на Сътрудниците на Светлината. Тя се ръководи от едно същество от женски пол, известно като Семджейс (Semjase), и едно същество от мъжки пол, наречено Пта (P'tah). Те имат по всяко време 12 разузнавателни кораба и една космическа база в етерните сфери на Земята.
Заедно с арктурианците, те помагат за балансиране на електромагнитната мрежа на Земята, а една от другите фракции е причина за повечето житни кръгове.
Световете от четвърта плътност на плеядианските планети са с предимно научна природа. Някои са гъсто населени и напомнят градовете, описани в един от вашите научно фантастични филми - „Междузвездни войни" (без постоянното насилие, което е по-скоро черта на Орион). Бедността и насилието на плеядианските светове са сведени до минимум, макар да не са елиминирани напълно.
Повечето планети зависят много от търговията с други светове за задоволяване на физическите си нужди. Някои са относително самодостатъчни. Те са еволюирали в много случаи по принципа на случайността, като прекомерното строителство и замърсяването са главната им тревога. Технологичният им напредък през последните две хиляди години е довел до решаване на доста от проблемите, но все още има какво да се иска в това отношение.
Семджейс и Пта са двама от духовно най-високо еволюиралите представители на плеядианските раси в четвърта плътност. Много от народите на техните светове са технологично напреднали, но не са развили особено вътрешната си осъзнатост. Ето защо няколко от групите са причинявали проблеми на Земята в миналото, макар намеренията им обикновено да са били миролюбиви.
Висши съвети на Плеядите
Управителното тяло на Плеядите се състои предимно от души от седма плътност, които са потомци на мигриралите преди милиони години обитатели на Лира/Вега. Много от тях също така са души, които са избрали да не се въплъщават в по-нисшите светове, но са членове на ваши семейства души.
Представители от почти всяка звездна система в Плеядите присъстват на редовните срещи в един от големите градове на четиринайсетата планета от шестата звезда. Имайте предвид, възлюбени, че тези синьо-бели звезди са големи и са създали десетки планети. Планетата, където пребивава централното правителство, отстои на почти три милиарда километра от своята звезда, но звездата пак залива небето с ярката си синьо-бяла светлина. Тъй като са в седма плътност, тези души нямат проблеми с високите температури, надвишаващи 1 000°С през дългите дни. Въпреки свръхизобилната звездна светлина, те са създали прекрасна архитектура, градини и „фантастични приключения", където могат да играят и да се радват сред великолепието от безкрайно разнообразие на Твореца.
Обитателите на планетите от Седемте сестри се управляват от висшите съвети. Те са се отказали от детински играчки като войни, бедност, контрол, потисничество, доминиране, конкуренция и алчност преди повече от милион години и са посветили живота си на внасянето на равновесие и хармония в тази част на галактиката. Работят телепатично с повече от 10 000 човешки души на Земята чрез канали, ясновидски произведения на изкуството и дори математически вдъхновения на ваши учени. Висшите съвети на Плеядите са старейшините на вашата раса и наши потомци и ние се гордеем много с тях (по начин, който няма нищо общо с егото).

Системата Орион

Орион
Photo Credit: Pixabay

Макар Орион да е бил източникът на повечето конфликти и агресивна енергия на Земята, звездните системи, воювали първоначално, подписаха мирен договор преди около 100 000 години и оттогава живеят в относителен мир. Това не означава, че не съществуват никакви конфликти, а че са сведени до минимум. След като на няколко пъти за малко не се самоунищожиха, Божествената Намеса и многобройни срещи на съвети на различни фракции доведоха до важен етап от еволюцията на хуманоидите в мирното споразумение.
Привидно безкрайните битки между различни планети в звездните системи Бетелгейзе и Ригел бяха пренесени на Земята по време на Бунта на Луцифер или Войната на Небето, станала преди около 500 000 години земно време. Тогава орионците превземат по-миролюбивата, женствена плеядианска раса, еволюирала на Земята до този период. Докато звездните системи Бетелгейзе и Ригел се радват на относителен мир в продължение на хилядолетия, орионските фракции, започнали да се превъплъщават на Земята, продължават да играят драмата на дуалността чрез три главни и безброй второстепенни цивилизации.
По време на „чистката" на конфликта в системата Орион много от „изоставащите" души, (онези, които подстрекавали най-много конфликти), били изпращани на Земята (на която орионците от онова време гледат като на наказателна колония). Не е нужно да се уточнява, че войнствеността на въпросните изоставащи души е повлияла значително на човечеството на Земята. Макар да не подкрепяме изпращането от орионците на проблемните души на Земята, ние, на небето, след дълъг размисъл избрахме да не се намесваме.
Тъмните орионци съставляват най-голямата група от човечеството. Доминиращата матрица на около 80% от душите на Земята е с орионска ДНК, което означава, че орионската им конфигурация е по-дълбоко залегнала от всяка друга ДНК конфигурация. Около 10% от орионците на Земята са сред Сътрудниците на Светлината и души, дошли тук специално, за да върнат тъмните орионци към Светлината, така че да догонят сродните си души, еволюиращи сега на Бетелгейзе и Ригел.
Останалите 20% от човечеството са предимно плеядианска коренна раса със смес от венерианци, сирианци, зети, драконианци и няколко други.

Бетелгейзе

Бетелгейзе
Photo Credit: ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin.

Тази звезда, дом на две основни населени планети (и няколко предни поста), първоначално се числи към съветите на Светлината за системата Орион. Те стават Господарите на Светлината срещу Тъмните господари на Ригел. Съветите на Бетелгейзе се поляризирали, което означава, че гледат на обитателите на Ригел като на зла сила, която трябва да бъде превъзмогната чрез война, вместо да ги гледат през очите на любовта и състраданието.
Падението на Господарите на Светлината се дължи частично на решението на Архангел Луцифер да гледа на емоционалното тяло като на нежелателно и незаслужаващо да бъде включено в човешката душа.
Луцифер описвал представителите на Ригел като груби, недодялани, похотливи, порочни, недисциплинирани диваци, заети предимно с плътски удоволствия. Той казал на Господарите на Светлината на Бетелгейзе да елиминират жителите на Ригел. Казал им да отрекат собствената си сладострастна природа. После разширил това викторианско отношение, като заклеймил мъжката чувствителност, включително откритото изразяване на емоции.
Луцифер искал силни войници, които да не показват признаци на слабост в битката. Искал „машини за убиване". Искал студени, пресметливи „фотьойлни" стратези с висок интелект, лишени от чувства по отношение на ужасите, на които били подлагани гражданите на Орион.
Съветите на Светлината били подмамени да тръгнат да се бият с Тъмните господари, но в крайна сметка Луцифер се обърнал и срещу Бетелгейзе, когато между лидерите им възникнали раздори. Тогава битката станала тристранна, като отцепническата армия на Луцифер се биела и с двете главни фракции на Орион.

Ригел

Ригел
Photo Credit: ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin.

Тази звездна система, дом на Тъмните Господари, често разпалва конфликти между различни близки планети. Съвременната ви развлекателна индустрия има символ, който правилно изразява дълбокия гняв и ужас, спотаен под умствените представи на жителя на Ригел отпреди стотици хиляди години. Името му е Дарт Вейдър и маската му е следствие от дълбоки рани, получени в началото на живота (впоследствие описана в съществуващата поредица филми).
Този канал преди много години имаше преживяване между няколко архетипа в собствената си психика, които нарече „Луцифер" и „Пан", бога на първата голяма цивилизация на Земята. В символична битка (произлизаща от реалното противопоставяне в небето) Луцифер и Пан се бият при следните условия: Пан е вбесен, че Луцифер държи и потиска чувствата му, и се нахвърля върху студеното, спокойно, невъзмутимо присъствие на падналия ангел. Междувременно Божественото Съзнание, представено като неутралния театрален декор на развиващата се на главната сцена драма, просто наблюдава разиграването на тази дуалност на театъра на живота и изпраща любов и състрадание в еднаква степен към всеки архетип.
Главният урок за Господарите на Светлината е просто да изпращат любов и състрадание на всеки, който се обърка и изгуби в световете на страха, егото, контрола, доминирането и потискането. Да не влизат в битката, за да не бъдат въвлечени в драмата и така да затънат в блатото заедно с Тъмните господари.
Както Светлата, така и Тъмната фракция в крайна сметка еволюират достатъчно, за да бъдат в състояние да подпишат мирен договор и по някакво чудо договорът се спазва хилядолетия, докато се сменят достатъчно поколения и етерният отпечатък от битката да не впечатлява повече умовете на орионците.
(Забележка: В някакъв момент архангел Михаил попада в мрежата на дуалността, противопоставяща добри и лоши. Този урок на душата продължава около 1 000 години в неговия случай. Сега вече Михаил е интегрирал урока за дуалността и просто изпраща любов, състрадание и защита на всички души, които призоват присъствието му.)

Минтака

Минтака
Photo Credit: https://www.geocaching.com/geocache/GC35CCZ_orion-mintaka?guid=cde9e265-3d96-4770-aaea-fad2f8c03d81

Тази звезда в пояса на Орион е била и все още е дом на висшите съвети на Орион и е мястото на посредничеството между командващите на Ригел и Бетелгейзе. На Минтака има голям портал (звездна врата), която дава възможност на душите да преминават през много измерения и пространствено времеви тунели. Вашата Велика Пирамида е построена в абсолютно точно съответствие с Минтака, защото, освен другите си функции, е служила като мини портал.
При отварянето (няколко пъти за 100 000 години) на по-големите портали на Минтака, излъчваните от етерните сфери енергии станали достатъчно силни, за да разрушат дуалистичния манталитет, държал в плен толкова дълго населението на Орион. Част от мирната енергия достигнала до Земята, но все още не била достатъчна, за да преобърне нещата. Преобладаващата орионска войнолюбива, агресивна енергия се е утвърдила толкова здраво на Земята, че до неотдавна на вашата планета не бе осъществен особен напредък в това отношение.

Висши съвети на Орион

Съвременната правна система на Земята е огледално отражение на правната система, използвана от стотици
хиляди години за уреждане на спорове на системата Орион. Както през ранния римски период, дълго време на Орион „съдебните заседатели" и „съдията" не били нищо повече от група души, събрани заедно, за да решат произволно дали явилият се пред съда е виновен или невинен, в зависимост от личните прищевки на съда.
С други думи, ако те харесат, те освобождават, а ако не те харесат, имат правото да използват срещу теб цял арсенал от мъчения, наказания или смърт. Няма значение дали сте виновни или невинни.
Разбира се, двете системи са еволюирали и вероятно днес има повече истинска справедливост в съдебната система на Орион, отколкото на Земята. Поне проблемите на Орион са далеч по-малко.
Цивилизациите на Орион днес са високо структурирани и напомнят модерните ви градове, с повече сгради и по-малко открито пространство, отколкото на Земята. Въпреки мира, царуващ от стотици поколения, и трите планети на Ригел, и двете на Бетелгейзе разполагат със сложна правна система и военна, полицейска и правителствена структура.
Макар и бавно, обитателите на Орион се възнасят духовно, но е трябвало да се пречистят от много негативизъм и кармични уроци, за да стигнат там, където са сега. Въпреки това творческите изяви, включително изобразителното изкуство, музиката и т. н., не се раждат бързо. Напоследък се активира значително търговията с други звездни системи и в начина на живот на Орион се интегрират нови култури и цялостно отношение към света.
Орионците имаха ужасни проблеми със замърсяването хилядолетия наред, но в крайна сметка разработиха двигателни системи и производствени машини, работещи с гориво на растителна основа (получавано от местни за тамошните планети растения).
Орионците са повлияни да мислят, че биха били беззащитни без огромна армия, въпреки че там не е имало значителни войни от 100 000 години. Тази преданост към армията е забавила процеса им на еволюция. Някои от по-просветлените членове на сегашния висш съвет наблюдават Земята внимателно, за да видят дали не биха могли да участват в някакъв вид програма за възнесение. На много орионци, вибриращи в четвърта плътност, ще бъде дадена възможност да се въплътят на Земята през идните години, за да могат да осъществят желанието си за възнесение. (Въпреки проблемите на Земята, тя еволюира много по-бързо от планетите в Орион в настоящия момент.)
Както стана дума, по-просветлените орионци са насърчавани да се въплъщават на Земята, за да помагат на заседналите в колелото на превъплъщенията и дуалността. Много от борещите се тъмни орионци не са особено отзивчиви към въплътените светли орионци. Тъмните стават обект на много и различни форми дезинформация. Поради намесата на други тъмни извънземни групи, прогресът наистина е бавен. Въпросните други тъмни групи изпитват удоволствие от дълбоко усещания гняв и страх в изоставащите души от Орион.
С повишаване на честотите (светлинния коефициент) на Сътрудниците на Светлината все повече и повече тъмни орионци ще се обръщат, често в отчаяние, към услугите на лечители, учители и терапевти.
Въпреки постоянната помощ, предлагана на тъмните орионци на Земята, около 90% от тях вероятно няма да успеят да осъществят промяната навреме, за да станат част от Новата земя и ще продължат цикъла си от прераждания на друг свят, може би в самата система Орион. Много Светли същества вече се подготвят да служат на планетите, които ще посрещнат тъмните орионци.

Алфа Дракон

Системата Дракон, дом на влечугоподобните същества, отдавна е около 90% тъмна и 10% Светла. В момента тече програма за довеждане на просветлени деца от Дракон на Земята (известни като „дракониански деца"), за да помогнат за отвеждането на повече тъмни драконианци на Земята към Светлината.
Тъмни драконианци
Тъмните драконианци, като повечето форми на живот от по-нисша плътност, съществуват в три царства, що се отнася до Земята. (1) Те са въплътени в човешка форма, (2) те са в космически кораби в горната атмосфера на Земята, или (3) те въздействат върху Земята от астралните сфери.
Тъмните драконианци опитваха да завземат Земята със сила на няколко пъти и неизменно бяха отблъсквани от Галактическата Конфедерация. Позволено им е да взаимодействат с човечеството до известна степен, но, когато заплашват Сътрудниците на Светлината и други звездни раси над определена граница, намесата се одобрява. Само при около 2% от човечеството доминира драконианска ДНК и повечето похищения и обсебвания в космически кораби, предприемани от драконианците, са просто опити да общуват и работят със свои „сънародници", въплътени на Земята в този момент. Някои тъмни фракции обаче се съсредоточават върху отвличане и обсебване на световни лидери. Тези фракции изпитват непреодолима страст за власт и контрол и смятат, че могат да дадат израз на своето пристрастяване само чрез хора на постове, даващи власт и контрол.
Около 60% от видимите световни лидери напълно или частично са обсебени от тъмни драконианци. Вероятността от проникване на тъмните същества е по-малка за онези, които са работили с проблемите със своето его и изпитват минимум страх и гняв.
Около 30% от душите, които помагат за поддържане илюзията за власт и контрол на Земята зад кулисите, също са обсебени от драконианци. Тук влизат нямащи лидерски функции членове на тъмните илюминати, включително повечето им агенти в Лондон, както и значителна част от Мосад на Израел, КГБ на Русия, АНС и до известна степен - ЦРУ на Америка, и много други полусекретни агенти и агенции са в голяма степен под контрола на тъмните драконианци.
Изтокът има различен проблем с обсебването, предимно от тъмни андромедианци и тъмни зети. Ще говорим за това след малко.

Светли драконианци

Около 10% от въплътените на Земята и на небесата над Земята драконианци са просветлени. Тук са предимно, за да помагат на своите братя и сестри да стигнат до Светлината. Те са в тела както на зрели хора, така и на деца. Много от тях са запленени от драконите и много обичат приказките и филмите за дракони. Ще припомним, че повечето митове за дракони на Земята са възникнали в резултат на кратки периоди отпреди хилядолетия, когато ранни драконианци са живели на вашата планета. Драконианците не останали много дълго на Земята в естествената си форма поради проблеми с гравитацията и комбинацията от газове в атмосферата на Земята. Общото време, през което драконианците са били на Земята през 10-те млн. години на човешката история, се равнява на около 3 000 години.

Дракониански Висш Съвет

Този канал посети драконианския Висш Съвет по време на медитация. Председатели на съвета са просветлени, възнесени драконианци от осма плътност. Повечето обикновени членове са възнесени драконианци от седма плътност. Съветът се е намесвал безброй пъти във войните, водени във и около различни планети на системата Алфа Дракон. Там има шест главни звезди и четири главни планети и всички са водили войни в един или друг момент през последните няколко милиона години.
Драконианският Висш Съвет сега се подпомага от много други звездни раси и съвети от галактиката, за да се сложи най-сетне край на войните. Почти 60% от населението на четирите планети са покосени от войната. Надеждата е новата Златна Епоха на Земята да се превърне в пристан за новопросветлените драконианци, уморени от почти безкрайните препирни, типични за расата им.

Драконианските светове

Архитектурата на драконианската цивилизация прилича на пещери и колиби от кал, където взаимодействат подобни на змии същества. За разлика от повечето хуманоиди в тази част на галактиката, ранни мутации в ДНК стават причина за появата на люспи на драконианците и за змиеподобната им външност. Разнообразни драконианско-човешки хибриди произвели племето на драконите и също така племето на птиците (същества с вид на полухора и полуптици). Цялата история от кръстоски, свързани с драконианците, е прекалено сложна, за да бъде включена тук. Ролята на драконианците в Египет е представена в книгата 2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството.

Зета Ретикули

В предишни трудове уточнихме различните подвидове зети („бели", „сиви" и др.). Стана дума също така, че около
90% от зетите напуснаха Земята през деветдесетте години на XX век, когато се сдобиха с достатъчно ниво човешка ДНК, за да възстановят равновесието в собствената си ДНК. Само около 10% от първоначалните членове на зетите остават на Земята или около нея, предимно в пречистени роли или като наставници на свои членове, въплътени тук. Повечето отвличания от зетите са извършени вътре в собствената им раса, въпреки че не всички от отвлечените помнят кармичната си договорка да се въплътят на Земята. Някои отвличания са направени в разрез със свободната човешка воля.

Есасани и хатори

Зетите са правили отчаяни опити да спасят своята раса и затова са им позволени повече отклонения, отколкото на драконианците във връзка с кръстосването с хората. Две от хибридните раси, получени в резултат на програмата за кръстосване, включват есасани и хатори. Всъщност под хатори се има предвид ранни хибридни лидери, които замислили последвалите програми. Би могло да се каже, че хаторите са най-просветлената фракция на есасаните.
Както хаторите, така и обикновените есасани са високи, слаби същества с получовешки, полузетиански черти на лицето. Те всъщност са около два пъти по-високи от белите и сивите зети и са високи 2,5 м.
Есасаните и техните лидери, хаторите, в момента имат десетина канала на Земята.
Зета Ретикули има две планети, като едната е населена предимно с белите, а другата - главно със сивите. В системата Зета има една планета-пакостник, обитавана от зети от трети вид. Те са били поставени под карантина, докато се научат да си сътрудничат мирно с другите раси на зетите.
Цивилизациите на зетите приличат много на колонии от насекоми, въпреки че между членовете им има повече разлики, отколкото може да се видят на пръв поглед. Едно от нещата, които опитват да спасят, освен способността си за размножаване, е своята индивидуалност. Днешните зети са по-креативни и изразителни от когато и да било и броят им бавно расте.
Въпреки лошата популярност на зетите на Земята, повечето техни градове са се освободили почти изцяло от престъпността. Ефективността е от първостепенно значение и всичко върви като по часовник. Много от футуристичните представи за превземане на обществото от роботи са получили изява в светове на зетите. Самите зети са активно ангажирани с много дейности, но имат многобройни андроиди и същества с изкуствен интелект, които вършат по-рутинните задачи.
Когато пътуват до други планети и звездни системи, зетите често изпращат напълно автоматизирани разузнавателни кораби, управлявани от роботи, за да избегнат риска от прекия контакт с други форми на живот. Някои от земните контактьори описват автоматизирани или изкуствени форми на живот, облечени в костюми на зетите.
В обществото на зетите са се провели значително количество експерименти с ДНК, довели както до благотворни, така и до катастрофални резултати. Преди няколко десетилетия въпросната модификация на генома довела дотам, че зетите не могли повече да се възпроизвеждат. От духовна гледна точка зетите били потиснали емоционалните си тела до степен, когато фрагментирането на душата, характерно за отричането, предизвикало атрофиране на репродуктивните им органи.
Менталното състояние, характерно за колония, съчетано с почти пълната зависимост от изкуствен интелект, разрушила творческата жизнена сила на зетите до степен да бъдат заплашени от изчезване, ако не предприемат нещо незабавно. И те си дали сметка, че силно емоционалната ДНК на хората би била отговорът на проблемите им.
Програмата за кръстосване с хората продължи около 50 години, от четиридесетте до деветдесетте години на XX век. Няколко програми все още са в сила, но като цяло зетите промениха успешно своята ДНК, така че най-сетне отново са в състояние да се възпроизвеждат и до известна степен да уравновесяват своята мъжка и женска енергия.
Приблизително 0.8% от човешката ДНК е с конфигурация на зетите. В повечето случаи това са зети, превъплътили се на Земята по нормалния начин. Въпреки често забелязваните от хора зетиански космически кораби и възвръщането на човешките им форми в резултат на сблъсък от време на време (като Розуел 1947 г.), много малко продукти от кръстосването са останали на Земята. Почти във всички случаи, плодът на забременелите от зетите жени се отнася на космически кораб, след като стане възможно оттук нататък да се развива извън майката.
Както стана дума, няколко фракции на зетите сключиха тайни споразумения с недостойни представители на военни и държавни структури от Земята. Те разменяха технологии срещу достъп до определени области на Земята без намеса от страна на любопитни хора.
Ние, в по-висшите сфери, сме възприели неутрална позиция спрямо програмата за кръстосване между хора и зети поради вече обсъдените причини.

Сириус

Сирианците са играли важна роля в историята на човешкия вид, както вече бе описано подробно в предишната книга. Дори някои от вашите традиционни учени вече стигат до заключението, че разказите за намесата на сирианците в човешките дела, документирани педантично от ваши антрополози, не са лишени от истина.
Всеизвестно е, че много племена, като догоните в Африка, имат впечатляващи знания за звездната система Сириус, с подробни рисунки по пещерните стени, описващи двете главни звезди в бинарната система. (Сириус всъщност е троична система с трета звезда, Сириус В, описваща непостоянна орбита около другите две звезди. Със Сириус В не се свързват никакви разумни форми на живот.

Сириус A

Мнозинството хуманоиди, свързани със Земята, идват от звездната система Сириус А и двете й основни планети. Едната планета е по-физическа и подслонява души, вибриращи от трето до пето ниво, докато другата е по-етерна и на нея живеят сирианци от пета до седма плътност.
Висшите съвети на Сириус са в горната атмосфера на тази втора планета. Те се състоят от възнесени учители от осма плътност, включително Изида, богинята, която се е превъплъщавала неколкократно на Земята, включително в Египет приблизително 7 500 г. пр. Хр. и отново някъде около 2 500 г. пр. Хр. Сега Изида е възнесен учител от осма плътност и заема поста на висша жрица в съветите на Сириус. Над 100 души на Земята са нейни канали. Главният й фокус е да помага на човешкия род да балансира мъжкия и женския аспект на съществуване. Често обучава на свещена сексуалност и помага на хората да изградят мост между физическия и духовния аспект на интимните взаимоотношения.
Друг сирианец, изиграл значителна роля за човешката еволюция, е Йехова, богът на Стария завет на Библията. Йехова е същество от седма плътност, чиято вибрация пада след идването му на Земята. Той се превръща в „ревнив и гневен бог". Има много разкази за посещения на сирианци във вашите свещени текстове, особено в книгата „Изход", където сирианската електроника е описана с големи подробности. Съоръжението им за възнесение, наречено „кивот на завета", е добре известно. Пречистването, необходимо, за да се влезе в електронното поле на кивота, е основата за много от ритуалите, практикувани понастоящем в еврейската вяра.
(Забележка: Юдеизмът има два източника. Йехова и сирианците са от основно значение за най-новата еволюция на вярата. Плеядианците и сирианците си сътрудничат от хилядолетия преди времето на Стария завет. Дължите отчасти на сирианците донасянето на Кабала и на древноеврейския език на Земята. Древноеврейският език е произведен от светлинни ключове и кодове на молекулата на ДНК. Той е буквално сакрален език, способен да кодира и декодира различни енергийни полета в човешкото тяло. Малкото научни факти за древноеврейския език дължите на един от вашите учени, Джеймс Хуртак, в канализираната книга Ключовете на Енох. Енох е възнесен учител, взаимодействал както с плеядианците, така и със сирианците в различни периоди от земната история. Една от книгите в Стария завет - забранена от ранната Църква, но достъпна отново днес - описва въплъщенията на Енох на Земята.)
Когато сирианците се кръстосвали с еволюиращите плеядианци по време на първия египетски период (10 500-7 500 г. пр. Хр.), родените в резултат хуманоиди имали големи глави с буйна коса, наподобяваща лъвска грива, и затова ги наричали „лъвското племе". Сфинксът е същество, открито на сирианските планети, и е изграден в почит на сирианските богове.
Имало е много хибридни раси по времето на Египет, включително дракониански и орионски смесици, както и сирианското лъвско племе, и това взаимодействие е подробно описано в книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“.
Ако пътувате до Сириус А днес, ще заварите напреднали технологии и забързано общество на планетата от по-нисша плътност. Другата планета изглежда безплодна на вашите учени, но приютява възнесените същества, за които стана дума.

Сириус Б

В звездната система Сириус Б има една планета с разумен живот. Тези същества също са посещавали Земята и са взаимодействали с хората и са се кръстосвали с тях. Приличат малко на плеядианските и орионските хора и могат да се движат сред вас незабелязани, в по-голямата си част. Тези миролюбиви същества са опитвали неведнъж да действат като Месии. Виждайки бъркотията, която ранните сирианци създали на Земята при падането им във вибрация, съществата от Сириус Б организирали много пътувания до вашата планета с надеждата да ви „спасят" от вас самите. В сътрудничество със съществата от Сириус А, те продължават да организират спасителни мисии и планират да евакуират голям брой души от Земята по време на преходите през порталите.
Много от падналите сирианци са се присъединили към редиците на спасителите, с надеждата да откупят това, което смятат за свои „грехове". Около космическия си кораб са поставили допълнителни предпазни съоръжения, за да не попаднат под въздействието на негативните вибрации на Земята. Тази грижлива подготовка за спасителната им мисия цели да не допусне да повторят грешката да попаднат отново под влиянието на двойствеността.
Те обаче пренебрегват един важен фактор. Много малко души на Земята се нуждаят да бъдат евакуирани като част от уроците на техните души. Повечето имат нужда да останат на Земята по време на промените, за да помагат на онези, на които им е трудно да осъществят прехода. Галактическата Конфедерация и други групи се намесиха в делата на сирианците, за да предотвратят нарушаването на закона за свободната воля на земните души.
Не всички сирианци са тръгнали по пътя на изкуплението. Около 20% от сирианците в четвърта плътност са с тъмни убеждения и все още са силно подвластни на илюзиите си за величие. Обикновено те са се представяли за по-висши същества, често с егоистична цел. Те са за евакуиране на Земята не толкова, защото ги е грижа за вас, а защото им се иска да г. на тях като на спасители и така да осъществят желанието самовъзвеличаване.
Вече много пъти сме говорили за сирианската дилема това няма да й отделяме повече време.

Андромеда

Имате поне два научнофантастични филма, прожектирани на вашата планета, които описват пространствено времевите тунели между галактиката Андромеда и вашия Млечен път. Питали ли сте се някога откъде идва тази идея?
Андромеда е огромна галактика, поне 1,5 пъти по-голяма от вашата. Съвсем малка част от нея се намира покрай такъв тунел, който я свързва с част от вашата галактика, близо до съзвездието Стрелец. Същества от няколко звездни системи в Андромеда са идвали през тунела и са посещавали вашата планета в продължение на хилядолетия. Повечето от неотдавнашните посещения започнаха, когато се захванахте с взривяване на ядрени съоръжения.
Някои от андромедианците се присъединиха към програмата на Галактическата Конфедерация за предотвратяване на ядрена катастрофа на Земята. Те следят отблизо вашите ядрени опити и експериментите с йоносферата, за да не допуснат да пробиете дупки в защитните слоеве около вашата планета.
Те имат няколко канала на Земята и са се появявали в различни форми пред контактьори от 1945 г. насам. В някои случаи са си сътрудничели със зетите. Много контактьори са съобщавали за високи, слаби същества, придружавали ниските зети с вретеновидни крака. Макар със Земята да са свързани няколко андромедиански подвида, преобладават високите слаби същества с бадемовидни очи.
Андромедианските светове са доста разнообразни и предлагат широк спектър от нива и плътности. Тези от четвърта плътност разполагат с високи технологии на планети с милиарди души. Те са велики писатели, поети, разказвачи и актьори и поддържат връзка със същества от цялата Вселена. Макар много от тях да са духовно еволюирали и фокусирани върху любовта и състраданието, случвало се е понякога да превишават правата си по отношение на Земята.
Един от техните съвети в светове от четвърта плътност е отговорен за материала Урантия, която се опитва да представи космология на Вселената от тяхна перспектива. И докато йерархичната структура в началната част на материала в основата си да е точна, много от разказите за историята на Земята са неточни или изкривени в съответствие с ранния им опит от посещенията на Земята.
Тези андромедианци се управляват от централна планета в една от звездните системи, споменавана многократно в материала Урантия, дадена в тези писания под името Небадон.

Съвети на Небадон

Духовните надзиратели от Андромеда, посещаващи Земята, обитават системата Небадон, разположена близо до центъра на галактиката Андромеда. Тези същества вибрират между осмо и десето ниво от спектъра на плътността, което означава, че са в състояние да правят междугалактически пътешествия. Някои от душите в десета плътност използват чистото съзнание, за да прекосяват огромните разстояния между галактиките и влияят върху духовната еволюция на души на Земята. Няколко са членове на организацията в девета плътност на Мелхиседек, имаща връзки с по-нисшите светове.
В центъра на Андромеда има черни дупки, които я свързват с други вселени. По-напредналите членове на Небадон са стигали в тези сфери и са описвали структурата на „Райските светове", както ги наричат. Висшите съвети на Андромеда са имали прозорливостта и мъдростта да се постараят да разберат човешката свободна воля и членовете им се въздържат от прекомерна намеса в човешките дела. Те работят най-вече чрез многобройни земни канали и се фокусират върху коригиране на грешките, допуснати по-рано в материала Урантия, както и върху предаване на архивите и информацията за цивилизацията на Андромеда, които са прекалено много и разнообразни, за да бъдат описвани тук.

Антарес

Една от червените звезди гиганти във вашия регион от Космоса, родила множество населени планети, макар повечето от тях да са доста извън непосредственото излъчване на голямата звезда. Антарианците не са сред основните играчи на Земята, но са я посещавали неведнъж. Те са предимно добронамерени.
Световете на Антарес са подобни на вашия, само дето всичко е много по-голямо, включително телата им. Възможно е от там да произхождат някои от вашите легенди за великани. Изглежда под расата на „червените исполини", спомената в книгата Битие на вашата Библия, се има предвид антарианците. Тези същества приличат на хуманоиди, но са над десет пъти по-големи от вас. Световете им са скалисти и безплодни, с огромни планини, издигащи се над безлюдни равнини. Те живеят предимно в големи метални ограждения с изкуствена среда, които омекотяват масивните инфрачервени излъчвания на тяхната звезда. Въпреки това тази раса е с огромен творчески потенциал и активно се стреми към духовно развитие.

Нибиру

Този палав планетоид, който е предвидено да премине през вътрешната част на Слънчевата система през 2030 г., подслонява същности от различни нива и измерения, известни най-вече като „анунаки". Те са взаимодействали с човечеството на няколко пъти в миналото, обикновено когато планетоидът се е намирал най-близо до Земята (приблизително на всеки 3 600 години).
Мнозинството от тях са миролюбиви и просветлени, но някои бунтовнически фракции са причинявали проблеми на Земята. Освен това вибрацията на просветлените анунаки често е падала в периодите, когато са оставали със Земята по-дълго от няколко дни. Анунаките имат няколко нива цивилизации, от пета до девета плътност. За вашите учени Нибиру ще изглежда като пуст свят с приблизително една трета от размерите на Земята. Той ще премине на 25 млн. мили от Земята в най-близката си точка.
А сега нека хвърлим поглед към по-високо еволюиралите звездни системи, работещи със Земята.

Арктур

Включихме Арктур във втората част на дискусията си за другите светове, не защото е маловажна - ни най-малко, а
защото няма никаква или почти никаква карма със Земята и на практика няма никакви тъмни членове.
През ранните дни на хуманоидната форма, група души мигрират от Лира/Вега в системата Арктурус и се заселват на три от нейните светове. Поради различни причини успяват да избегнат много от капаните, в които попадат другите хуманоиди, щом свалят вибрациите си.
Някои от арктурианците никога не са се спускали под седма плътност, докато други са изследвали сфери до пета плътност. В продължение на повече от един милион земни години цивилизациите и съветите на Арктур са напълно благонамерени, което означава, че няма тъмни арктурианци. А онези, които все пак са приели от кармичните енергии на изследваните от тях светове, отдавна вече са интегрирали и изцелили преживяванията си.
Тъй като са изключително любящи и състрадателни, арктурианците са идвали на Земята, за да помагат на човечеството да еволюира и да се пробужда. Поради важността на момента, те търсят активно канали, за да споделят чрез тях своите напреднали научни разбирания и технологии, както и духовното си просветление. Не потъпкват човешката свободна воля, но правят всичко възможно в рамките на позволеното, участвайки във възстановяването на електромагнитната мрежа на Земята (както бе описано в предишни глави).
Различните арктурианци съществуват в някоя от плътностите между пета и девета. Представителите на по-ниската плътност са високи, с тъмносиньо тяло, а на по-високата - са полупрозрачни и имат енергийни издатини, подобни на ангелски криле. Те идват на Земята през портали и прекосяват електромагнитните линии. Наглеждат също така популярната „междинна гара Арктур", където много земни души пътуват по време на сън и между въплъщенията си. Междинната гара-портал също служи като междинно стъпало за същества от възнесените сфери, давайки им възможност да се „аклиматизират" към по-ниски плътности.
Арктурианските светове са разнообразни и невероятно красиви, с великолепна архитектура, фонтани, градини и храмове. Много срещи на галактически съвети се провеждат в арктурианската система.
Повечето арктурианци не познават войната, бедността, мизерията, страданието, потисничеството или контрола, но вместо да се изолират от тези преживявания, те се стремят активно да научат повече за тях и да разберат расите, като вашата, попаднали в примката на разделението и страха. Това е главната причина да заемат толкова активна позиция във вашия процес на изцеление.

Съвети на Алдебаран

Звездната система Алдебаран приютява много същества от по-висока плътност в тази част на галактиката. Те имат централни съвети, които наблюдават различните галактически организации, включително Галактическата Конфедерация.
В системата Алдебаран са включени много подобни звездни системи, всички еволюирали над седма плътност. Някои работят със Земята и останалите еволюиращи планети в Млечния път. Други са междугалактически пътешественици, изследващи съседни галактики, а трета, малобройна група са еволюирали дотам, че да имат пълен достъп до цялата Вселена.

Съвети на Алцион

Тази звездна система е домът на т. нар. „Велико Бяло Братство", като названието е дадено от души на Земята, които просто не са знаели как другояче да опишат великолепните същества, с които са били в контакт.
Съветите на Алцион, заедно с Висшия Съвет на Поларис, се смятат за върховните управителни тела в този регион на галактиката Млечен път. Същества от девета и десета плътност, на най-високи лидерски постове, общуват с Великото Централно Слънце на Галактиката и различните същества в 11-та и 12-та плътност, които управляват тази Вселена.

 

Галактическа Конфедерация (известна също като Галактическа Федерация)

Тази организация, за която вече нееднократно е ставало дума, включва повече от хиляда звездни системи в тази част на галактиката. Някои членове имат достъп до цялата галактика, а неколцина са с междугалактически способности. На Земята са добре известни различни подгрупи на Конфедерацията, включително Командата Ащар и Слънчевият кръст. Вие имате това, което някои канали наричат „приземен екип", човешки същества (звездни семена), които са се въплътили специално, за да помагат за осъществяване целите на Конфедерацията.
Главната цел на Галактическата Конфедерация е да помогне на човечеството да се пробуди. Понеже те са толкова известни, някои тъмни души от четвърта плътност от Орион и Сириус се представят за членове на Конфедерацията.
Ние, Основателите, не правим открито критика или преценка на различните контакти, осъществявани чрез канали на Земята, но даваме някои насоки.
По-конкретно, ако някой канализира информация, която съветва да се прибегне до очебийна намеса или вмешателство, бъдете изключително предпазливи и проницателни. Членове на Галактическата Конфедерация не се появяват в заседателните зали на корпоративни организации, за да сплашват членовете им и да ги принуждават да гласуват по един или друг начин. Не се намесват при вземането на политически решения, с изключение на случаи като ядрена война или развитие на технологии които могат да унищожат цялата планета.
Членовете на Конфедерацията не пророкуват мрак и гибел нито пък идеята, че целият ви свят ще стане негоден за живот. Не ви дават финансови фантазии, като идеята, че ще наследите трилиони долари (или лири стерлинги, или йени). Няма да опитват да ви заблуждават, като отричат упоритостта на тъмните илюминати и ви убеждават, че тъмните с радост ще се откажат от властта през настъпващите години.
От друга страна, те няма да поставят прекалено силен акцент върху вероятността от глобална война и да се фокусират върху малобройните екстремисти, опитващи да отровят населението. Макар да не отричаме съществуването на подобни неща на Земята, ние сме наясно, че тези, които прегръщат Божественото Присъствие вътре в себе си, няма защо да се страхуват от заблудените души, насочили усилията си към унищожаване на човечеството.
Пазете се от всеки канал или същност, твърдящи, че сте безсилни пред тъмните съюзи или тъмните извънземни групи. Самозванци често ще всяват страх сред вас. Те ще се фокусират върху движението за създаване на концентрационни лагери или влечуги, желаещи да ви хапнат за закуска, или върху електронни съоръжения, предназначени да взривяват мозъците ви, и т. н. Колкото по-малко се съсредоточавате върху тези неща, толкова по-добре. Не казваме да минете към пълно отричане. Бъдете нащрек за странностите на тъмните и после насочете бляскавата си Светлина на Истината право към най-тъмните им местенца.
Просто светете с вашата Светлина, това е всичко. Не съдете това, което обливате със Светлината. Просто изпращайте любов и състрадание към всички заблудени души, които ще се проявяват като самозванци. Прощавайте на същностите, даващи фалшива информация, и освобождавайте съзнанието си от тях. Изпитвайте състрадание към каналите, които не са си свършили домашната работа и са позволили на собствените си страхове да забулят способността им да различават. Прегледайте вече дадената информация как да различавате природата на достигащите до вас същности.
Истинските членове на Галактическата Конфедерация са любящи и състрадателни. Те не „говорят отвисоко" с човешките същества и не се отнасят покровителствено към тях. Изпитват огромно уважение към всеки един от вас без изключение. Възхищават се на вашата смелост и вътрешна сила. Разбират колко е трудно да запазиш яснотата на ума и да останеш спокоен и центриран на Земята, особено в смутни времена. Ние сме благодарни, че са се посветили на вашето благоденствие.

Поларис

Най-високо вибриращата звездна система в този регион на галактиката пребивава в небесните сфери на звездната система Поларис. Не е случайно, че тази звезда се намира точно над вашия Северен полюс, превръщайки го във фар за пътуващите кораби в Северното полукълбо.
Съветите на Поларис представляват стабилността и просветлението, необходими при разнообразни и мащабни начинания като тези на Галактическата Конфедерация.
Поларианците се състоят предимно от съветници и водачи за същества от другите организации. Те са изключително високо просветлени и състрадателни по-старши същества, предлагащи съвет и подкрепа за командирите на различни флоти. Плътността им варира от седмо до 12-то ниво.

Лира/Вега

Звездната система Лира/Вега е мястото, където започва всичко, що се отнася до хуманоидната форма. Ние, Основателите, действаме чрез порталите на Лира/Вега, като сваляме вибрациите си от дванайсето на седмо ниво, за да комуникираме с нашите канали. Порталът, който ни позволява да правим това, се намира в системата Лира/Вега. Ние помогнахме за изобретяване на човешката ДНК преди повече от 100 млн. години в тази система. После, преди около 10 млн. години, ранните хуманоиди мигрираха на Плеядите. Първите хора на Земята бяха плеядианци от седма плътност, които първо слязоха до четвърта и по-късно - до трета плътност.
Както се обяснява в предишните две книги на този канал, световете на Лира/Вега са изключително творчески и артистични. Музиката, каквато я познавате, се роди в тази система. Всъщност името "Лира" идва от музикалния инструмент "лира", който е подобен на арфа. Цивилизациите, обитаващи днес световете на Лира, са над вашите способности за разбиране, тъй като всички са еволюирали над седма плътност. Затова пък може да посещавате обитателите на Лира по всяко време във вашите медитации и сънища.

Таблица №10 Вибрационно ниво на светове/раси, имащи отношение към Земята
Звездна система

Раси

Вибрация

Лира/Вега

Основателите

Ниво 12

Поларис

Мъдрите/Древните

Ниво 10-12

Алцион

Съвети на Алцион

Ниво 9-10

Велико Бяло Братство

Ниво 9-10

Алдебаран

Съвети на Алдебаран

Ниво 8-10

Галактическа Конфедерация

Ниво 6-8

Небадон

Съвети на Андромеда

Ниво 7-10

Арктур

Няколко групи

Ниво 5-9

Андромеда

Различни раси

Ниво 4-7

Плеяди

Различни раси

Ниво 4-7

Нибиру

Анунаки

Ниво 5-9

Антарес

Раса на червените исполини

Ниво 5

Алфа Кентавър

Една раса

Ниво 4

Тау Сети

Различни раси

Ниво 3-5

Формалхаут

Една раса

Ниво 4

Сириус А

Съвети на Светлината

Ниво 7-8

Различни раси

Ниво 4-7

Сириус Б

Различни раси

Ниво 4-5

Орион

Бетелгейзе, Ригел, Минтака

Ниво 4-5

Господари на Светлината,

Тъмни Господари

Ниво 4

Зета Ретикули

Есасани,хатори

Ниво 5-7

Бели, сиви, хибриди

Ниво 3-4

Алфа Дракон

Висш съвет на Дракон

Ниво 7-8

Светли драконианци

Ниво 4

Тъмни драконианци

Ниво 3

Откъс от: "Земята се пробужда. Пророчества 2017-2030г."

Автор: Сал Ракели

Мултивселена благодари на г-н Христо Владимиров - управител на издателство "Възнесение", за съгласието да публикуваме част от книгата, за целите на настоящата статия!

В статията са използвани изображения от Интернет с илюстративна цел.
Инфо: starcivilizations.blogspot.bg