Кафявата тетрадка – 1958 г. – 1 част

ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ: Тези документи са преписки от канализиране, направени от Уолт Роджърс, по време на групови срещи в Детройт и са били преди това издадени като Кафявата Тетрадка. Предложено е с надеждата, че може да ви е полезно. Както съществата от Конфедерацията винаги отбелязват, моля използвайте вашето благоразумие и преценка при оценката на този материал. Ако нещо ви звучи вярно, чудесно. Ако нещо не резонира с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито тези от Конфедерацията бихме искали да бъдем препятствие за когото и да е.

Кафявата тетрадка
Кафявата Тетрадка, 1958

Петък, Септември 19, 1958

Възлюбени, чуйте моите думи, всички хора са създадени равни. Ще дойде време, когато цялата ваша планета ще знае това.

Адонай[1] , сине мой. Адонай.

Събота, Септември 20, 1958

Поздрави. Светлината и любовта са базата за истинското разбиране на Твореца. Това, братя мои, ще бъде единствено открито чрез искрени усилия. Ние от Конфедерацията искаме да ви помогнем. Търсенето е първостепенна предпоставка за начало. Любовта и светлината ще дойдат по-късно.

Адонай, сине мой. Адонай.

Неделя, Септември 21, 1958

Поздрави, в светлината. Това е история за любовта на Бога, както го наричате. Той никога няма да ви разочарова. Искайте и вие ще получите.

Адонай, сине мой. Адонай.

Понеделник, Септември 22, 1958

Поздрави, сине мой. Аз ще говоря с теб утре вечер, във връзка с развитието ви.

Адонай.

Вторник, Септември 23, 1958

Поздрави. Бих искал да кажа, вие правите много добре да се свържете мен. С течение на времето, контактът ще се подобри.

Адонай, сине мой.

Сряда, Септември 24, 1958

Поздрави, сине мой. Това ще бъде кратко съобщение. Вашите хора трябва да научат, че Бог е добър, изцяло добър. Това е принципът, чрез който всички хора трябва да живеят.

Адонай.

Четвъртък, Септември 25, 1958

Благословени са последователите на светлината и любовта. Чрез тях идва разбирането за Създателя.

Петък, Септември 26, 1958

Поздрави, сине мой.

Има една истина, за която всички ваши хора трябва да научат. Тази истина е, че Божията любов е по-силна от всички материални неща от живота.

Адонай, сине мой.

Петък, Септември 26, 1958

Поздрави, сине мой.

Това е история която ви разказва за любовта на Бог, както го наричате. Той е ваш постоянен другар през целия живот. Той ви ръководи и ви предпазва постоянно.

Адонай, сине мой.

Петък, Септември 26, 1958

Поздрави, сине мой.

Това е за да ти кажа, че понастоящем те настройвам. Ще има и други пъти, когато ще получаваш това настройване. Не е необходимо да се опитваш да се свържеш с мен на този етап. Това е нормална процедура. Продължавайте вашата медитация и контактът ще се подобри.

Адонай, сине мой.

Петък, Септември 26, 1958

Поздрави, в светлината.

Това беше добър ден. Свързвате се с мен много добре. Вашето настройване ще продължи и контактът постоянно ще се подобрява. Това беше един опит. Ще има още много. Продължавайте с вашата медитация и ще бъдете възнаградени.

Адонай, сине мой.

 

Събота, Септември 27, 1958

Мислете за любов, мои приятели. Мислете само за любов, защото това е катализаторът в цялото творение. Търсете тази любов и ще бъдете щедро възнаградени. Светлината и любовта ще дойдат и прогонят цялата тъмнина.

Хората от вашата планета трябва да търсят тази любов и светлина, защото има страхотна тъмнина, там при вас. Това ще доведе до по-добър свят и по-голямо разбиране сред вашите народи.

Това беше по-скоро дълго съобщение, така че ще ви оставя сега.

Адонай, сине мой.

Събота, Септември 27, 1958

Поздрави, сине мой.

Това е за да ти кажа, че настройвам твоята другарка. Тя ще бъде вида инструмент за който ти говореше. Това е ново за вашата група, но е било правено преди. Вие ще го намерите за доста изумително. Други от вашата група ще бъдат същия тип инструмент.

Този контакт има малко затруднения. Ще продължавам.

Все още има затруднения. Ще ви оставя сега.

Адонай, сине мой.

Неделя, Септември 28, 1958

Поздрави, сине мой. Щастлив съм да бъда с вас тази сутрин. Има много неща, за които да говорим тази сутрин.

Вие сте хора, които започват да осъзнават, че Бащата е баща на всички нас. Ще отнеме време това да се разпространи сред всички ваши хора. Много ще се затруднят да го осъзнаят, че ние сме братя и сестри. Това все пак е истинското творение. Всички са едно. Моите братя и аз възнамеряваме да помогнем на вашите хора да осъзнаят това. Ще дойде времето, когато красотата на всичко ще бъде разкрита.

Справяте се много добре, сине мой. Продължавайте вашата медитация и ще се подобрите още. Това беше един интересен разговор. Ще ви оставя сега.

Адонай, сине мой.

Неделя, Септември 28, 1958

Поздрави, в светлината на Безкрайния Баща.

Това, сине мой, ще бъде беседа за Божията любов към човека. Човекът е създаден в съвършенство. През времевите епохи той е западнал, по собствената си воля, до настоящото му състояние. През тези епохи той е бил постоянно обичан от този, когото наричате Бог. В действителност, той е Отец на всички нас.

Любовта на Бога, или на Твореца, се изразява чрез човека в много отношения: чрез мислите му, чувствата му към човечеството, неговата любов към всичко в Творението.

(Канал: Заради шум и т. н., ми беше невъзможно да продължа контакта. Имаше молба да се продължи съобщението по-късно.)

Понеделник, Септември 29, 1958

Поздрави, сине мой. Ще продължим съобщението ни от предишната нощ.

В началото човека бе създаден със свободна воля. През епохи на погрешно мислене самият той се доведе до тази точка на разруха. Той все още има избор. Той може да премахне себе си от тази планета или да се обърне към Твореца и да направи тази планета наистина рай.

През цялото това погрешно мислене човек е бил обичан от Твореца, защото Творецът знае, че човек трябва да се учи от опита. Всичко във вселената е добро, заради перфектното си творение.

Ще ви оставя сега. Адонай, сине мой.

Понеделник, Септември 29, 1958

Поздрави, сине мой. Това ще бъде кратко съобщение, вследствие на вашето време.

Обичайте и разбирайте ближния си. Това е важно. Не позволявайте на някой или нещо да ви отклони от този път. Резултатите са наградата ви.

Бъдете благословени! Адонай, сине мой.

Вторник, Септември 30, 1958

Поздрави, сине мой.

Това е една малка история, която да ви помогне да решите много проблеми за в бъдеще. Създателят ви е дал мисли в началото. Тези мисли са просмукани във вашето същество. Когато дойдат проблеми, потърсете вътрешния си аз. Там ще намерите отговорите си. Повечето хора намират това много трудно да се направи. То идва с практиката.

Оставям ви сега. Адонай, сине мой.

Вторник, Септември 30, 1958

Поздрави, сине мой.

Това е за да разберете, че получих въпроса ви. Не грешите, като споделяте опита си с други, понастоящем. Ако вашите преживявания ще помогнат на други, времето не е пропиляно. Информацията, която получавате, е за всички, не само за вашата група. Другите трябва да научат по някакъв начин.

Ще ви оставя сега. Адонай, сине мой.

Вторник, Септември 30, 1958

Поздрави, приятели мои.

Бих искал да говоря с вас тази вечер за любовта. Любовта е най-голямата сила в творението. Тя ще се издържи опустошенията на времето и ще продължи напред победоносно.

Вашите хора не разбират истинското значение на любовта. Вие гледате на любовта като на притежаване. Би трябвало да е даване. Давайте от вашите мисли, вашето време, себе си, за да помагате на другите. Създателят ви обича заради всичко. Така трябва и вие. Вижте вашия съсед и себе си като съвършенство, тогава ще знаете истинската любов.

Оставям ви сега. Адонай, сине мой.

 

Сряда, Октомври 1, 1958

Поздрави, сине мой. Това малко съобщение ще ви помогне по много начини.

Народите ви са разтревожени от многото конфликти на живота. Уверявайте ги в любовта на Създателя към тях, за любов, която е извън вашето разбиране.

Греховете, както ги познавате, не са непременно грехове срещу Твореца, а срещу човека. Те са направени от човека. Творецът ви вижда като съвършенство, както сте били създадени. Човекът сам ще се накаже.

Ще продължа по-късно. Адонай, сине мой.

Сряда, Октомври 1, 1958

Аз съм с вас отново, сине мой. Ще завършим съобщението тази сутрин.

Човекът не трябва да се страхува от наказание от Твореца. Страхът не беше създаден в началото. Човекът го направи сам. След като човек се е научил да обича Твореца, както би трябвало, всички страхове ще изчезнат.

Беше създадено само добро. Ако всичко друго съществува, това е в съзнанието на човека. Това ще бъде трудно да се научи от мнозина, но след като бъде научено, то ще донесе много добри резултати. Помислете за това, сине мой, и живейте, както трябва да живеете. Съвършенство и хармония, а след това много добро, ще се случи за вас и за другите.

Ще ви оставя сега. Адонай.

Сряда, Октомври 1, 1958

Поздрави, сине мой. Щастлив съм да бъда с вас тази вечер.

Има много неща, за които да говорим. Вашите хора обичат богатството и властта. Колко по-добре би било да се обичат един друг. Богатството и властта държат човека поробен, така не може да осъзнае истинското си същество.

Творецът винаги обича, ръководи, винаги защитава тези, които го приемат.

Всичко е толкова просто, хора на Земята. Човекът, когото наричате Исус, го каза много просто. Обичайте се един друг. Това е наистина просто. Обичай твоя Създател. Обичайте се един друг. Масите ви би трябвало да правят това. Това би променило самата основа на съществуването им. Ако вашите народи трябва да оцелеят пред идния катаклизъм, това трябва да бъде направено.

Творецът привежда тази слънчева система в равновесие. Трябва да свършим нашата част. Живейте, обичайте и научете желанията на своя Създател. Не можете да сбъркате.

Адонай, сине мой.

Четвъртък, Октомври 2, 1958

Поздрави, сине мой. Това ще бъде кратко съобщение тази сутрин.

Живейте, както ви е казано. Обичайте всичко в Сътворението. Когато това стане, наистина ще откриете вашия рай.

Адонай, сине мой.

Четвъртък, Октомври 2, 1958

Поздрави, сине мой.

Щастлив съм да бъда отново с вас. Тези неща, за които говорим, са много важни. Чрез тези послания се надяваме да помогнем на хората да осъзнаят родството си с Твореца. Много от тях трябва доста неща да премахнат (в себе си), преди да могат да осъзнаят това. Ние сме готови да помогнем, ако те ще слушат.

Продължете да медитирате и помагайте на другите колкото е възможно повече.

Адонай, сине мой.

Петък, Октомври 3, 1958

Поздрави, сине мой. Този малък разговор тази сутрин ще ви разкаже много неща.

Хората, с които трябва да се свържете, са хората, които се интересуват от летящи чинии. Тези хора вече осъзнават, че нещо се случва. Тези хора ще намерят посланията ни по-лесно за приемливи.

Това е началото. Оттам вашите контакти ще растат и ще растат. Бъдете търпеливи и обяснявайте с най-доброто от вашите способности.

Тези първи контакти са много важни. Ненавистта и липсата на разбиране могат да унищожат това, което се надявате да постигнете. Тези истини трябва да бъдат достъпни за всички, които търсят. Вие вършете вашата част, а ние ще вършим нашата.

Адонай, сине мой.

Петък, Октомври 3, 1958

Поздрави, сине мой. Щастлив съм да бъда с вас отново тази вечер.

През вековете човек се е скитал, в опита да се върне към съвършенството, откъдето е дошъл. Чрез много животи той е придобил опит, за да помогне в своето завръщане към това съвършенство.

Много от тях са на път да постигнат това съвършенство. Мнозина спират да пътуват, за да помогнат на братята си, които все още се катерят. Такъв е случаят с вашата планета Земя. Спряхме да помагаме на хората на Земята в тяхното развитие.

Много идеи и концепции ще трябва да бъдат променени, особено във вашите религии. Тук хората на Земята са затънали в тези концепции и идеи. Живейте закона на любовта и вашите народи ще напреднат бързо.

Адонай, сине мой. Адонай.

Неделя, Октомври 5, 1958

Поздрави, сине мой. Щастлив съм да бъда с вас отново тази вечер.

Много неща са били казани. Основата на истинското разбиране за Твореца е била дадена: любов и светлина. Някои избират да следват този път. Други се спъват по техния собствен път на тъмнината. Тези, които избират любовта и светлината, ще познаят красотата на цялото творение. Други ще се опитат да задоволят желанието, което не могат да задоволят, глада на човешкото желание да достигне съвършенство.

Всичко във вселената беше създадено в началото в съвършенство. Съвършенството винаги е оставало в очите на Твореца. Човекът е променил това съвършенство чрез собственото си мислене.

Човекът е създал така нареченото зло в собствения си ум. След като той е изчистил ума си от собствените си творения, истинското творение ще се разкрие в цялата си слава, съвършенство и хармония.

Съвършенство и хармония: две думи, които са ключът към истинския рай на човека. Обичайте се един друг заради хармонията. Обичайте Създателя заради съвършенството.

Дърдорих достатъчно дълго, сине мой, така че ще ви оставя сега. Адонай васу.

[1] В Кафявата Тетрадка думата “Адонай” беше спелувана фонетично като „Одина”. Заместихме този правопис в целия текст с „Адонай”, За да бъде съвместим с останалата част от материала на този сайт от същия източник. Бележката е на администраторите на сайта www.llresearch.org, където е публикувана Кафявата Тетрадка.

Адонай – еврейско име на Създателя или Бог. Adonai само по себе си не е истинско име, а по-скоро титла или нарицателно. Бележка на преводача.

Към част II >>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7