Кафявата тетрадка – 1958 г. 3 част

Кафявата тетрадка, ченълинг, послание от извънземен разумОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ: Тези документи са преписки от канализиране, направени от Уолт Роджърс, по време на групови срещи в Детройт и са били преди това издадени като Кафявата Тетрадка. Предложено е с надеждата, че може да ви е полезно. Както съществата от Конфедерацията винаги отбелязват, моля използвайте вашето благоразумие и преценка при оценката на този материал. Ако нещо ви звучи вярно, чудесно. Ако нещо не резонира с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито тези от Конфедерацията бихме искали да бъдем препятствие за когото и да е.

Събота, Ноември 1, 1958

Добро утро, сине мой. Много съм щастлив, че съм с вас тази сутрин.

Разговарях малко с теб за нашия живот. Бих искал да продължа тази история сега.

Много, много планети живеят като нас. Има обаче и други, които не го правят, защото не са стигнали до разбирането за живота, което имаме. Те започват да разбират, обаче, някои по-бавно от други.

Нашият живот е идеален начин на живот. Имаме всичко в изобилие. Всеки е свободен. Ние не се опитваме да се управляваме един друг. Децата ни имат право да изразяват себе си, а не желанията на родителите, както ги наричате. Всеки индивид се управлява от никой друг, освен от Твореца.

Всички сме управлявани от любов, любов към Твореца, любов един към друг, любов към всичко в творението. Ние считаме този начин на живот много приятен, а не безцветното съществуване, което имат вашите хора на Земята.

Когато можете да живеете в любов, мир и хармония, тогава ще ви бъдат разкрити най-богатите дарове на Отца. Тези дарове на Отца се разкриват само там, където съществуват тези условия.

Хората на Земята, доближете се до това разбиране за мир, любов и хармония, така че и вие да получите тези великолепни дарове от Отца. Това е начинът, по който бе замислено творението. Грешното мислене го е направило по друг начин.

Справи се много добре в твоето описание на творението вчера, сине мой. Тези мисли бяха твои собствени, не мои. Човекът, с когото говореше, беше впечатлен. Ако можеш да развиеш това разбиране, ще познаеш истинското творение, сине мой. Много неща ще ти бъдат разкрити. Продължавай да медитираш. Това също ще помогне.

Сега те оставям, синко. Адонай[1] васу.

Вторник, Ноември 4, 1958

Добро утро, сине мой. Щастлив съм да бъда с вас тази сутрин. Не разговаряхме снощи поради малка трудност. В момента обаче всичко е наред.

Искаме да внушим на вашите хора колко е важно да променят мисленето си. Ние не бихме искали да видим някого, изостанал в развитието си. Все пак, това ще бъде така, докато вашите хора осъзнаят истината за цялото творение, и че Създателят е сътворил всичко перфектно и перфектно то е останало. Само човекът е донесъл промени, чрез своето мислене другояче. През вековете на неправилно мислене той е създал злото толкова силно, че не може да види истинското творение.

Искаме да помогнем на хората, но те също трябва да си помагат. Погледнете ближния си, сякаш той е Създателят, тогава всичко, освен съвършенството, ще изчезне.

Сега те оставям, синко. Пак ще говорим. Адонай васу борагус. Аз съм Хатон.

Сряда, Ноември 5, 1958

Добро утро, сине мой. Много съм щастлив, че съм с вас тази сутрин.

Искаме да предадем на вашите хора факта, че всички хора са създадени равни. Това е вярно от началото на създаването. Човекът, както е създаден, е съвършен в очите на Твореца. е било.

Творецът не престава да обича човека, защото се е отклонил, както го казвате. Когато човек се заблуждава, той печели опит, като научава какво да не прави. Това изглежда странно за вашите хора, но животът е такъв, какъвто го виждаме.

Творецът не наказва никого. Индивидът прави това сам. Творецът иска само добро за своите деца. Ако получите нещо друго, то не е от Отца.

(Контактът е прекратен, поради прекъсвания.)

Четвъртък, Ноември 6, 1958

Добро утро, сине мой. Много е хубаво да говоря с вас тази сутрин. Имахме малко затруднения последните няколко пъти. Обаче ще опитаме отново.

Творецът, или Бог, както го наричате, е целият добро, целият мъдрост. Той е всичко, което е, в тези огромни вселени.

В началото имаше само Бог, единствено Творецът. Всичко, което е, са мисли и изрази на Твореца. Тези мисли и изрази се различават, но всички те са съвършени в очите на единствения съвършен баща, Творецът.

На човека бе дадена свободна воля да избира. Чрез това човекът се обърна от Отца и направи правила, за да задоволява себе си, а не Твореца. Щом човек отново научи истината и се обърне към Твореца, той отново ще познае великолепните дарове на Отца.

Човек е блудният син. Всичко, от което се нуждае, е да се върне при Отца и да получи благословенията си.

Сега те оставям, синко. Адонай васу борагус. Аз съм Хатон.

Неделя, Ноември 16, 1958

Добър следобед, сине мой. За мен е удоволствие да можем отново да поговорим с вас.

Чудеше се, сине мой, как да влезеш отвътре и да достигнеш вътрешното си Аз или Твореца вътре. Трудно е за вашите хора да го правят. Повечето от тях не осъзнават, че това може да се направи. Това изисква търпение и медитация. Търпението е нещо от което вашите хора имат много малко и медитацията е нещо, от което те са направили много малко.

Тайната на медитацията е да изчистиш ума си от всички мисли. Тогава помисли или се концентрирай върху даден въпрос или въпрос, по който желаеш да ти се помогне. След кратък период на концентрация или мислене, остави мисълта да върви и остави умът ти да се скита там, където може. Това е основен метод на медитация. Ще откриеш и други варианти, лека полека.

Опитай това, синко. Мисли за Твореца, за любовта, за всички прекрасни неща в творението. Може би ще получиш твоите отговори. Прави това с цялата си искреност.

Това не е игра, както имате начин да се изразявате. Само чрез медитация ще откриеш пътя към Отца. Той е постоянно с теб. От теб зависи, кога той ще бъде разкрит.

Прави медитацията си възможно най-често. Ние ще помогнем в каквото можем.

Сега те оставям, синко. Беше добре да говоря отново с вас. Адонай васу борагус. Аз съм Хатон.

Четвъртък, Ноември 27, 1958

Добро утро, сине мой. Много съм щастлив, че съм с вас тази сутрин. Поздравявам ви в светлината на Безкрайния Един.

Този ден вашите хора са отделили за Деня на благодарността, един ден от вашата година, както го наричате. Колко по-добре би било за вашите хора, ако всеки момент беше на Благодарността, благодарейки на Твореца за вашия ближен, както беше предвидено в началото на творението.

Това е голям проблем при вашите хора. Вие правите тези неща само за такъв кратък период от време. Те трябва да се практикуват постоянно, за да можете да получавате благословенията на Отца.

Бащата, който те е създал в любов и разбиране, също така желае децата му да живеят в тази голяма любов и разбиране, не както сега живеят вашите хора, с омраза, подозрение и липса на грижа към ближния си.

Бащата, нашият Най-сияен, е създал всичко в любов, мир и хармония. Човекът е променил, а не Бащата. Бащата обича своите деца. Зависи само от децата да се завърнат при Бащата и ще познаят благословиите, които са били техни от началото на сътворението.

Аз ще ви оставя сега, сине мой. Ще говорим пак по-късно. Нека благословенията на Бащата осветяват вашия път. Аз съм ваш приятел и учител, Хатон. Адонай васу борагус.

Сряда, Декември 3, 1958

Добър вечер, сине мой. Поздравявам ви в светлината на Безкрайния Един, тази велика светлина, която идва от Бащата и прониква и обгражда всичко в сътворението. Тази светлина е тази сила, която задвижва човека, планетите, слънцето, звездите и вселените.

Човекът, както го познавате, никога няма да бъде свободен, докато не осъзнае, че е един с цялото творение.

За нас е странно защо вашите хора желаят да останат в затвора, в който са в момента. Те са имали тайната на свободата толкова дълго, но не избират да я използват.

Вашите свещени писания гласят, че „Знайте истината и вие ще бъдете свободни”. Истината, която да следвате е във вашите свещени писания. Обичай Бога или Твореца с цялото си сърце, както се казва в светите ви произведения.

Мъжът, наречен Исус, каза, „Обичайте се един друг”. Това е единствената му заповед. Той също така каза, „Отец и аз сме едно”.

Тези неща са верни. Зависи от вас кога благословенията на Отца ще ви бъдат разкрити. Трябва да знаете тези неща, преди да сте свободни. Веднъж, щом сте свободни, ще познаете благословението на Отца.

Сега те оставям, синко. Пак ще говорим. Аз съм Хатон, ваш приятел и другар в службата. Адонай васу борагус.

Понеделник, Декември 8, 1958

Добро утро, сине мой. С голямо удоволствие ви поздравявам тази сутрин. Поздравявам ви в любовта и светлината на Най-Сияния Единствен.

Много пъти въпроси ще ви идват наум, докато работите в служба. Когато това се случи, сине мой, медитирай и търси вътре за твоите отговори. Чрез медитация и подходящ начин на живот ще откриеш Бащата вътре в теб..

Човекът е най-съвършеното творение на Отца. И все пак на вашата планета той живее в тъмнина и живот на робия. Човекът трябва да живее в любов, мир и хармония, както е предвидено в началото на сътворението. Грешното мислене го е довело до сегашното състояние на разруха.

Това се е случвало преди на тази планета и човек трябваше да започне от дъното. Това условие няма да бъде на вашата планета, след като е изправено този път. Тази планета и слънчевата система се преместват в нова област на вибрации, в която условията, които сега са на тази планета, няма да оцелеят. Ето защо хората на тази планета трябва да научат истината относно творението на Отец.

Любовта, мирът и хармонията са всичко, което ще съществува в истинското творение на Отец. Мнозина няма да повярват в нашата история, но ако не го направят, няма да бъдат наказани от Отеца. Те просто ще бъдат отведени на друга планета, по справедлив начин от Отец, където ще се опитат да научат уроците по любов, мир и хармония съвсем отначало.

Хората на всички планети трябва да живеят в любов, мир и хармония, ако искат да получат пълните благословии на Отца.

Аз ще ви оставя сега, сине мой. Пак ще говорим. Аз съм ваш приятел и другар в службата на Отца, Хатон. Адонай васу борагус.

Понеделник, Декември 8, 1958

Добро утро, сине мой. Много съм щастлив да съм отново с вас. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Един, баща на всички нас.

Баща на всички нас: Този израз се използва на вашата планета от много хора, но колко наистина знаят смисъла? Това означава, че независимо от раса, вероизповедание или цвят, всички народи са синове и дъщери на Най-Сияйния Единствен, а не само няколко избрани.

Това също означава, че всичко в творението е от Отца. Ако народите само можеха да осъзнаят, че това е така, каква промяна ще се случи на вашата планета.

Много, много планети знаят това и живеят по начина на творението. Любов, мир и хармония са онова, което бе създадено. Защо имате омраза, войни и раздори по цялата си планета?

Някои от вашите хора мислят, че са по-добри от другите. В действителност те не са. Всички са едни и същи деца на Отца. Други се опитват да управляват със сила. Това не би трябвало да бъде така. Бе създадена свободна воля. Защо трябва да се налага грешното мислене на колцина над много хора?

Всички тези неща правят небалансирано състояние на и около вашата планета. Понякога Бащата трябва да възстанови равновесието на някои от планетите и слънчевите системи. Това е, което ще се случи на вашата планета. Условията на вашата планета могат да предизвикат дисбаланс в цялата слънчева система, така че тя трябва да бъде балансирана обратно в хармонията на творението.

Много, много няма да могат да видят истината, каквато я представяме. Други ще видят истината за любовта и светлината от Отца и ще пожънат многото благословии на Отца.

Това наистина ще бъде райска планета, на която да се съществува. Тази планета, Земята, е една от най-красивите планети в вселените. „Защо, защо, О, хора от Земята, не можете ли да осъзнаете любовта на Отца и да живеете в царството му на любов, мир и хармония?”

Адонай, сине мой, Ще ви оставя сега. Пак ще говорим. Аз съм ваш приятел и учител в служба на Най-Сияйния Единствен, баща на всички нас. Адонай васу борагус. Аз съм Хатон.

 

 [1] В Кафявата Тетрадка думата “Адонай” беше спелувана фонетично като „Одина”. Заместихме този правопис в целия текст с „Адонай”, За да бъде съвместим с останалата част от материала на този сайт от същия източник. Бележката е на администраторите на сайта www.llresearch.org, където е публикувана Кафявата Тетрадка.

Адонай – еврейско име на Създателя или Бог. Adonai само по себе си не е истинско име, а по-скоро титла или нарицателно. Бележка на преводача

II ЧАСТ <<< >>> IV ЧАСТ

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7