Кафявата Тетрадка – 1959 г. 6 част

ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ: Тези документи са преписки от канализиране, направени от Уолт Роджърс, по време на групови срещи в Детройт и са били преди това издадени като Кафявата Тетрадка. Предложени са с надеждата, че може да са ви полезни. Както същностите от Конфедерацията винаги отбелязват, моля използвайте вашето благоразумие и преценка при оценката на този материал. Ако нещо ви звучи вярно, чудесно. Ако нещо не резонира с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито тези от Конфедерацията бихме искали да бъдем препятствие за когото и да е.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е публикуван от Л/Л Рисърч (L/L Research) в още незавършена форма. Все пак е бил редактиран и всички очевидни грешки са били коригирани. Когато е в завършена форма, това предупреждение ще бъде премахнато.

Кафявата тетрадка
Кафявата Тетрадка, 1959

Неделя, Март 1, 1959

Поздрави, сине мой. Щастлив съм да бъда с вас тази сутрин. Аз съм Латвий. Поздравявам ви в любящата светлина на Този, Който е Всичко.

Любовта е всичко, което съществува. Любовта е израз на Отец в цялото творение. Много, много видове любов се изразяват на вашата планета, но не толкова много от любовта на Отца се изразява настоящем. Беше време, когато хората на тази планета живееха в любовта на Отец и раят съществуваше на земята. Човекът реши другояче чрез своето мислене и падаше по-ниско и по-ниско в духовното си мислене.

Отец е всичко, но и човекът е творец. Неговите творения не винаги са като тези на Отца. Когато човек може да създаде любов, мир и хармония със своя ближен, тогава и само тогава ще бъде разкрит чудният живот на творението на Отец.

Деца мои, животът на Отца е толкова различен от начина, по който живеете. Животът ви е много сложен. Животът на Отеца е самата простота, нищо друго освен любов. Може ли нещо друго да бъде по-просто от това?

Любовта е естествен, нормален начин на живот. Това е всичко, което беше създадено. Вие полагате повече усилия да живеете по начина, по който го правите, отколкото бихте правили, ако живеехте живота на любовта на Отца. Причината е проста. Това е неестествен начин на живот.

Защо не можете да видите значението на братската любов? Отец постоянно обича всички вас и ви вижда само като съвършенство.

Опитайте това, мои братя и сестри от Земята и много бързо ще осъзнаете, че вашият рай е тук, на планетата Земя, по това време. Живейте сега. Живейте в любов. Това е всичко.

Оставям ви сега. Аз съм Латвий, ваш брат и учител. Адонай васу.

Понеделник, Март 2, 1959

Поздрави, сине мой. С вас съм отново тази сутрин. Аз съм Латвий. Поздравявам ви в любящата светлина на Отца.

От началото на сътворението човекът е имал свободната воля да мисли и да действа, както сметне за подходящо. Също така, човекът познаваше Отец, заключен в него. В началото човек изразяваше Отец и неговата любов. Но след определен период от време човекът започна да използва свободата на волята си.

Някои оставиха мисленето и любовта на Отца и създадоха свои собствени фалшиви илюзии. Казвам фалшиви илюзии, защото те не бяха създадени в началото от Отца. Отец сътвори само любов и съвършенство в Неговото творение. Човекът създава много неща в своето творение: омраза, болест, алчност, липса на любов към своя ближен - да, понякога дори липса на любов към Отца.

Това спира ли Отец да обича своите създания на човека? Не мисля. Отец знае, че човек ще осъзнае какво е добро за него само чрез опит. Опитът е това, до което водят тези фалшиви илюзии.

Има мнозина от бащиното творение на човека, които не оставят любовта и съвършенството на Отца. Тези хора или деца на Отеца са помогнали или са се опитали да помогнат на изгубените от лоното, както се казва на вашата планета, да се върнат към любовта и светлината на Отца.

Това не е лесна задача, но има голямо търпение в любовта на Отца и те са били посветени на тази работа на преподаване на истината на човека, в продължение на неизброими, хиляди години.

Много от тези, които се върнаха в лоното, също помагат в тази работа. Ето защо сме тук, за да помогнем на нашите братя и сестри от Земята да оставят тези фалшиви илюзии, които са създали, и да се върнат към любовта и светлината на Този, Който е Всичко, бащата на всички нас.

Оставям ви сега, сине мой. Пак ще говорим. Адонай в светлината. Аз съм Латвий. Адонай васу.

Четвъртък, Март 5, 1959

Поздрави, сине мой. Много съм щастлив, че съм с вас тази сутрин. Аз съм Хатон. Поздравявам ви в любовта и светлината на Най-сияйния, Нашия Най-сияещ, бащата на всички нас, дарителят на всичко: живот, любов, разбиране, да назовем само няколко. Това е нашият Отец, Създателят на всичко, което е добро.

Смърт, омраза, недоразумение са нещата, които човекът е дал на себе си чрез своето погрешно мислене. Човекът на Земята е построил много велики цивилизации, само за да ги накара да паднат поради липсата на любов към Отца и неговия ближен.

Планетата Земя отново е на този етап на развитие. Дали хората ще бъдат унищожени отново от омраза и войни, или ще видят светлината на любовта и разбирането на Отца, преди да е станало твърде късно?

О, хора на Земята, любов и разбиране очакват този, който гледа на всички с любов и разбиране. Вашите свети писания говорят за „Каквото посееш, това и ще пожънеш.“ Това, приятели мои, е истина. Сейте любов и жънете любов, тогава ще знаете за какво говоря.

Много от вашите хора дори не познават любовта. Вие, които познавате любовта, наистина сте благословени. Живейте в любов, за да се разпространява любовта сред масите. Това е пътят към Отца: само любов.

Оставям ви сега. Аз съм Хатон. Адонай васу борагус.

Петък, Март 6, 1959

Поздрави, сине мой. Много съм щастлив, че съм с вас тази сутрин. Аз съм Хатон. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Единствен.

В продължение на много векове вашите народи напредваха до сегашното положение. Това не беше лесна задача. През това време имаше много омраза и унищожение.

Тъй като тези сили на омраза и разрушение продължават, те се отразяват на състоянието на планетата. Както заявяват вашите свети писания, вие ще пожънете това, което посеете. Силите на омразата и разрушението са на път да обявят битка на силите на Отца, силите на светлината.

Отец ще позволи на неговото творение да остане небалансирано засега и след това, чрез неговата справедлива мъдрост, той ще върне неравновесието към баланса. Това е наричано почистване от някои от вашите хора. Планетата Земя е на път да влезе в тази ребалансираща или нова област на разбиране.

Много концепции и идеи ще бъдат променени. Те няма да бъдат приемливи в настъпващата нова епоха. Човекът ще познае брат си като себе си. Той ще живее като брат с цялото човечество.

Това е творението на Отец, творение на братска любов, както е било предвидено в началото. Човек трябва да знае, че всички сме едно, всички сме братя и сестри, ако иска да получи благословенията, дадени от Отца.

Зависи от човека на тази планета да се промени. Бащата няма нужда да се променя.  „Обичайте се един друг“, както беше казано от вашия учител Исус. Имате ли нужда от нещо друго?

Адонай, сине мой. Аз съм Хатон. Адонай васу борагус.

Събота, Март 7, 1959

Поздрави, сине мой. Много съм щастлив да бъда с вас. Аз съм Латвий, ваш приятел и учител. Поздравявам ви в любящата светлина на Този, Който е Всичко.

Безброй пъти ще ни чуете да казваме медитирайте и да навлезете вътре в себе си. Вътре във вас лежат всички ваши отговори, вашето съвършенство, бащата на всички нас. Само чрез медитация ще придобиете усещането, че Отец е там.

Много, много хора не знаят, че са Творецът. Творецът е всичко, всичко добро, всяко съвършенство, всичко, което е. Това трябва да накарате хората ви да знаят.

Творецът не е ревнив баща, както вашите хора са били научени да вярват. Отец е любов, разбиране за всички, не за малцина, както някои от вашите хора вярват.

Отец обича всичко и всички. Отецът не наказва. Човекът прави от това достатъчно. Всички неща са от Отца, за всичките му деца. И все пак, на вашата планета, малцина имат изобилие, а мнозина имат малко. Това не е пътят на Отца. Всички са равни и трябва да споделят всичко с братята и сестрите си.

След като този начин на живот се възцари на вашата планета, големи ще бъдат благословиите на Отец. Ще има много хора, които не могат да видят този начин на живот и те просто ще продължат да се опитват, докато успеят. Всички хора живееха в любов и съвършенство в началото. Към любовта и съвършенството трябва да се върнете, но всеки с времето си, както имате начин да се изразите.

Обичайте се един друг. Не можете да направите нищо по-голямо за ближния си. Любовта е пътят към отговора на всички проблеми на Земята. Вижте всички, както Творецът ви вижда: всичко добро, всичко съвършено, всичко едно. Ярко ще светне светлината, когато това е направено.

Адонай, сине мой. За мен беше привилегия. Аз съм Латвий. Адонай васу.

Неделя, Март 8, 1959

Поздрави, сине мой. Много съм щастлив да бъда с вас тази вечер. Аз съм Латвий, ваш приятел и учител. Поздравявам ви в светлината на любящия Отец.

По време на многобройните беседи, които ще получите от нас, ще откриете, че ние сме верни на любовта. „Любов“, братко мой, е магическата дума, която е отговорна за благословенията на Отца. Ако не беше заради любов, вселената на Отца не би съществувала.

Отец сътвори всичко в любов, така че най-великото Му творение, човек, да има място на любов, в което да съществува. Бащата не е променил своите творения, вселената или човека. Човекът е направил промяната. Докато човекът е живял в любов, както е бил сътворен, той е могъл да получи благословиите на Отец.

Човекът на тази планета е загубил своята любов към Отец и към ближния си. Много са били тези, дошли на Земята, за да помогнат на човека да възстанови тази загубена любов. Тази любов се губи само в ума на човека. Отец изобщо не е загубил своята любов към децата си.

Ето защо ние сме тук, за Човека, сторил промяната, да се опитаме да покажем на хората на Земята да се върнат към Отца отново. Ние сме били тук много пъти, за да влеем истината в тази планета, но винаги истината е била изкривена, за да работи за мисленето на човека.

Човекът на Земята все още има шанс да промени начина си на живот като този на Отца. Ако това не бъде направено, те ще загубят планетата Земя като своя класна стая.

Началните основи на живота няма да бъдат преподавани тук повече. Земята се движи към по-добро разбиране за начина на живот на Отца. Човекът има своя избор: Променете се или се върнете в училище, за да научите отново тези начални основи на живота, а това е да научите любов и контрол над себе си. Не можете да продължите, докато не успеете да направите тези неща.

Оставям ви сега с моите благословии. Аз съм ваш приятел и учител, Латвий. Адонай васу.

Вторник, Март 10, 1959

Поздрави, сине мой. Щастлив съм да бъда с вас днес. Аз съм Латвий. Поздравявам ви в любящата светлина на любящия Отец.

Било е време, когато всички сме живели като братя и сестри в творението на Отец. В продължение на много животи някои са напреднали. Други са тръгнали надолу. Тези, които са тръгнали надолу, знаят, че трябва да се върнат към мисленето на Отец някой ден. Въпреки това, те вървят по пътя си, мислейки и действайки, както те сметнат за подходящо.

Тези хора ще научат какво да не правят чрез многото си преживявания на различни нива на живот. Както вашите хора имат обичай да се изразяват, някои се учат от това, което им се разказва, други трябва да откриват сами. Опитът е най-добрият учител. Ако човек само бе осъзнал съвършеното си творение, не би се наложило да минава през тези неприятни преживявания.

Отец вля в нас мисли в началото и ние трябва само да влезем вътре и да разкрием отговорите за себе си. Това не е лесно. То идва с търпение и практика. Търпението е голямо предимство за опознаването на Отца. Учете се на търпение и растете в любовта на Отца.

Оставям ви сега. Адонай васу. Аз съм Латвий, ваш приятел и учител. Адонай.

←Кафявата Тетрадка 5 част⟨⟨   ⟩⟩Кафявата Тетрадка 7 част→

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7