Кафявата Тетрадка – 1959 г. 7 част

ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ: Тези документи са преписки от канализиране, направени от Уолт Роджърс, по време на групови срещи в Детройт и са били преди това издадени като Кафявата Тетрадка. Предложени са с надеждата, че може да са ви полезни. Както същностите от Конфедерацията винаги отбелязват, моля използвайте вашето благоразумие и преценка при оценката на този материал. Ако нещо ви звучи вярно, чудесно. Ако нещо не резонира с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито тези от Конфедерацията бихме искали да бъдем препятствие за когото и да е.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е публикуван от Л/Л Рисърч (L/L Research) в още незавършена форма. Все пак е бил редактиран и всички очевидни грешки са били коригирани. Когато е в завършена форма, това предупреждение ще бъде премахнато.

Кафявата тетрадка
Кафявата Тетрадка, 1959

Сряда, Март 11, 1959

Поздрави, сине мой. Много съм щастлив, че съм с вас тази сутрин. Аз съм Латвий, ваш приятел и учител. Поздравявам ви в светлината на любящия Отец. Сине мой, ти поиска определение за Бог или за Отца. Бог или Отец е творческата сила в цялото творение. Отец е центърът на ума, от който излизат всички мисли за любовта, съвършенството и творението. Има само един ум и това е умът на Отца. Бог или Отец е също така светлина. Тази светла сила е в цялото творение. Тя прониква и заобикаля всеки атом на творението на Отец. Тази светла сила е причина за всяко движение, твоето движение, на планети, звезди, галактики и вселената. Бог е всичко, навсякъде, на всички нива на живота. Ето защо казваме, че ти си Творецът. Ти си проявление на творческата сила на Отец. Вие сте заобиколени и погълнати от светлината на Отца. Вашите мисли са мислите на всички. Всички мисли са едно. Ние всички сме едно. Всички сме съвършени проявления на Отца. Ние сме едно с всичко в творението. Когато можете да осъзнаете тези неща и да знаете тези неща, тогава ще изразявате истинското вас, Творецът. Надявам се, че това послание ви е помогнало, синко. Това може да бъде доста трудно и все пак просто за разбиране. Оставям ви сега. Аз съм Латвий, ваш приятел и учител. Адонай васу.

Събота, Март 14, 1959

Поздрави, сине мой. Щастлив съм да бъда с вас тази вечер. Аз съм Латвий, ваш брат в служенето. Поздравявам ви в живата светлина на любящия Отец. През пясъците на времето, човек се изкачи напред и нагоре, на тази планета. Той общува с братята си от други светове и се е издигна на големи височини, в цивилизация, по-голяма от днешната. Той падна не един път, поради липсата на любов и разбиране за ближния, а също и за Отца. Този модел продължава и днес на тази планета. Човекът е постигнал много на тази планета през последните сто години. Това постижение е в материални неща. Духовно, човек не е много по-далеч, отколкото е бил преди две хиляди години, когато вашият учител Исус ходеше по земята. Ученията на Исус са променени, за да паснат на човека, а не на Отца. Истините бяха скрити от човека, така че той да не напредва духовно много. Държейки човека невеж за духовните истини, той беше контролиран от братята си на Земята, които живеят в отсъствие на светлина на Отца. Дойде времето, както се споменава във вашите свети писания, за силите на светлината и любовта на Отца, да се бият със силите на човешкото мислене на тази планета. Всички вие, които сте братя и желаете любов и светлина за всички, трябва да сте готови да приемете златното сияние на Отец, когато идва на крилете на вятъра, за да привлече децата си близо. Любовта е начина, по който бяхме създадени да живеем. Какво се случи, човеко от Земята, че не успя да видиш светлината на Отца? Бъдете наясно. Отецът идва, не знаете къде и кога. Бъдете внимателни, за да получите любовта и светлината му. Адонай, братко мой. Аз съм Латвий, слуга на всички. Адонай васу.

Понеделник, Март 16, 1959

Поздрави, сине мой. Аз съм Латвий, ваш брат в служенето. Поздравявам ви в светлината на любящия Отец. Много, много неща са ваши, ако научите желанията на Отца. Научете любов, контрол над себе си, търпение и разбиране на ближния си. Това са стъпките за осъзнаване на всичко, което е ваше, както е дадено от Отца. Отец желае и не дава нищо друго освен добро на своите деца. Бъдете наясно и осъзнайте, че всичко е добро, всичко е съвършено, от Отца. Да осъзнаваш всичко друго е да му дадеш сила да се изрази. Злото се появява само в съзнанието на човека. Променете мисленето си към добро и съвършенство, и злото ще изчезне. Злото е лъжлива илюзия, създадена от човека. То не е било създадено в началото на творението на Отец. Да мислиш или да живееш в зло е просто да даваш на нещо повече сила, което в действителност не е там. Това е трудно за повечето хора да го разберат, но се замислят за това, ще видят истината. Много, много от вашите хора осъзнават, че нещо е във въздуха, както казвате. Те не знаят точно какво е, но скоро, синко, те ще знаят, а вие, хора в службата на Отца, ще бъдете много заети, разпространявайки сред вашите хора истините на Отца. С мнозина ще се установи контакт, но твърде малко хора ще отговарят на призива на светлината и любовта към Отца, създателя на всичко. Адонай. Оставям ви в светлината. Аз съм Латвий. Адонай васу.

Вторник, Март 17, 1959

Поздрави, сине мой. Много съм щастлив, че съм с вас тази сутрин. Аз съм Хатон, вашият учител в словото на Отца. Поздравявам ви в любовта и светлината на Единствения, Който е Всичко. Много неща стават известни на някои от вашите хора. Това е така, защото ние, вашите братя от други светове, се опитваме да донесем думата на Отец, на хората на тази планета. Тази дума се разпространява бавно, защото имаме много препятствия за преодоляване. Почти всички хора смятат, че е много трудно да се променят или да се измъкнат от същия стар коловоз, както имат начин да се изразяват. Ние само се опитваме да представим на хората на тази планета истината така, както ние и много, много повече от нашите братя и сестри, я намерихме. Ние също бяхме подпомогнати да намерим тази истина от нашите братя и сестри, които бяха много по-напред от нас по стълбата на живота. Ние живеехме като вас, но ни показаха по-добър начин на живот, начина на Отца, в който сме били създадени. Човекът е най-съвършеното творение на Отца, но този човек може да бъде голяма помощ или пречка за братята си. Хората на Земята са имали много учители за живота на Отец, но са избрали да променят или да пренебрегнат своите учения. Дори ученията на последния ви велик учител, Исус, не бяха последвани. Най-голямата му поръка на „любов един към друг“, дори не е започнала да оказва въздействие при повечето от вашите хора. Омразата съществува навсякъде по вашата планета: във вашите домове, училища, предприятия, църкви, във вашите страни. Как може хората на Земята да очакват да напредват духовно с това отношение към ближния си? О земни хора, това е началото на пътя към Отца. Обичайте се един друг. Не може да бъде направено по-просто от това. Оставям ви сега с моите благословии. Адонай. Аз съм Хатон. Адонай васу борагус.

Сряда, Март 19, 1959

Поздрави, сине мой. Щастлив съм да бъда с вас тази сутрин. Аз съм Латвий. Поздравявам ви в светлината и любовта на любящия Отец. Много често се срещаме с хора, които искрено се интересуват от вършенето на работата в служба на Отец. Други стигат дотук съвсем случайно и за нула време са готови да зарежат, защото не могат да видят ползи от службата си. Ползата се получава само когато сте искрени и полагате искрени усилия. Вие също трябва да се научите да давате, а не просто да получавате през цялото време. Много е вярно, че е по-добре да давате, отколкото да получавате. Докато давате това, което имате или знаете, ще получите повече. Това е универсалният закон на Отца. Дайте любов и ще получите повече любов. Дайте разбиране и ще получите повече разбиране. Това важи и за омразата. Ако дадете омраза, ще пожънете повече омраза. Както се казва в светите ви писания от учителя ви Исус, ще пожънете това, което сеете. Някои хора не могат да разберат защо имат толкова много трудности, които ги връхлитат. Ако те, както и всички, бяха сяли любовта и светлината на Отца, щяха да пожънат такива в живота си. Любовта е пътят на Отца. Омразата и нейните партньори са пътят на човека. Осъзнайте и познайте тези неща, за да познаете вашето единство с Отца и вашите братя и сестри. Така сме били създадени, братя и сестри на Единствения Отец, бащата на любовта. Любовта е божествената сила на Отца. Адонай, сине мой. Оставям ви сега. Аз съм Латвий. Адонай васу. Четвъртък, Март 19, 1959

Поздрави, сине мой. Много съм щастлив, че съм с вас тази сутрин. Аз съм Хатон. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Единствен. Преходът на живот от едно ниво на друго не е толкова страшен като вашите хора са учени. Смъртта на физическото тяло може да бъде болезнена, както казвате, но това се определя от метода на вашата смърт. При насилствена смърт или болест, болката ще бъде там, докато физическото тяло умре или премине в кома-подобно състояние. Духовното тяло или истинското вас, както е било създадено, няма болка. Този дух е създаден от Отца и не може да бъде унищожен. Това е истинският ти, който съществува от началото на твоето създаване. Този дух е наясно с всичко, което се е случило във физическото тяло. При смъртта на физическото тяло, духът е в друго ниво на живота за кратко време. Там определяш какво си постигнал и какво искаш да постигнеш, а после чакаш на това ниво, докато ти дойде времето да продължиш. В това ниво на чакане, ти също можеш да придобиваш опит, докато не продължиш. Опитът се придобива през целия живот. Животът никога не престава. Той продължава и продължава. Така е създаден от Отца и това е начинът, по който той ще остане. Мисленето или промяната на човека няма да промени творението на Отец. Оставям ви сега. Аз съм Хатон, ваш приятел и учител. Адонай васу борагус.

Неделя, Март 22, 1959

Поздрави, сине мой. Радвам се да бъда с вас днес. Аз съм Хатон, вашият учител в словото на Отца. Поздравявам ви в любовта и светлината на Единствения, Който е Всичко. Доволен съм от възможността да говоря с вас днес. Говоря с вас от известно време и мисля, че откривате, че вашето мислене се променя. Това беше постепенна промяна. Не беше внезапно. Започвате да виждате къде нашият начин на живот е най-добър. Започвате да виждате къде омразата, войните, бедността не са пътят на Отца. Започвате да осъзнавате, че Отец е любов. Любовта е всичко, което всъщност съществува. Всички други неща са лъжливи илюзии, създадени от човека в неговото объркване. Човекът на тази планета наистина е объркан. Той е държан в объркано състояние, за да бъде лесно контролиран от онези, които мислят само за себе си. Човекът, както е създаден, е предмет на контрол на себе си и на Отца. Той няма право да контролира или да съди друго същество. Някои пренебрегват това. Дали обаче знаят, че така съдят себе си. Да съдиш друг, ти само съдиш себе си и забавяш собствения си растеж. Дори вашият учител Исус не съди ближния си. Той знаеше, че да съди се полагаше на Отец и самия индивид. Ние всички сме братя и сестри, създадени от единствения Отец, да живеем в любов и изобилие. Това не е така на Земята днес. Омразата е лозунг по цялата планета. Скоро обаче това ще се промени. Човекът отново ще бъде брат и ще живее в любов, както е създаден. Това, което обещахме на Отец, че ще помогнем да направи. Ще се опитаме да покажем пътя, пътя на любовта, пътя на Отца. Ще ни трябва цялата помощ, която е възможно да получим. Ето защо искаме да се развиете. Бъдете наясно и учете, за да можете да вършите вашата част в Балансирането на Бащината планета Шан (Земята, бел. прев.). Скоро ще се случи. Оставям ви сега с моите благословии. Аз съм Хатон, ваш приятел и учител. Адонай васу борагус.

←Кафявата Тетрадка 6 част⟨⟨   ⟩⟩Кафявата Тетрадка 8 част→

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7