Кафявата Тетрадка – 1959 г. 9 част

ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ: Тези документи са преписки от канализиране, направени от Уолт Роджърс, по време на групови срещи в Детройт и са били преди това издадени като Кафявата Тетрадка. Предложени са с надеждата, че може да са ви полезни. Както същностите от Конфедерацията винаги отбелязват, моля използвайте вашето благоразумие и преценка при оценката на този материал. Ако нещо ви звучи вярно, чудесно. Ако нещо не резонира с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито тези от Конфедерацията бихме искали да бъдем препятствие за когото и да е.

Кафявата тетрадка
Кафявата Тетрадка, 1959

Събота, Април 4, 1959

Добър вечер, сине мой. Радвам се, че съм с вас. Аз съм Латвий, ваш учител и приятел. Поздравявам ви в любовта на Единствения, Който е Всичко.

Много неща бяха изречени във вашите разговори, тази вечер. Дъще моя, напълно си права в твоето предположение, че Бог, както вие наричате Отеца, ви е дал всичко: всичко с цел и всичко добро и съвършено. Отецът не е създал нищо, за да страда. Отецът сътвори само любов, мир, хармония, добро и съвършенство, а не болестите, които са сполетявали човечеството през вековете.

Начина на живот на Отец е бил заменен за начина на живот на човека. Ето от къде е проблемът. Божията воля за своите деца е само добро и съвършенство, но човекът може да промени това и да забрави пътя на Отеца. Когато това стане, много неща се създават и принасят на мнозина.

Ето защо казваме да мислим за съвършенство, да познаваме само любовта и да вложим вярата си в Отца, който има само добро за своите деца. Чрез това вие постепенно ще осъзнаете истинския начин на живот. Любовта и красотата са всичко, което съществува в творението на Отец. Човечеството трябва да осъзнае това и да престане да създава зло. Това е фалшив начин на живот.

Оставям ви сега с тези думи. Не обвинявайте Отеца за човешките злини. Това не е така. Адонай. Аз съм Латвий. Адонай васу.

Четвъртък, Април 9, 1959

Добро утро, сине мой. Много съм щастлив, че съм с вас тази сутрин. Аз съм Латвий, ваш приятел и учител. Поздравявам ви в любящата светлина на Отца.

В продължение на векове човечеството на вашата планета умираше с разбирането, че отиват в ада, както казвате, и ще бъдат наказани за греховете си или ще отидат на небето и ще живеят с Господ.

Приятели, това е грешно разбиране. Вие сте с Господ, както казвате, постоянно. Той е там, винаги чакащ да ви стане известен. Вие живеете в рая сега, не по-късно, а сега. От вас зависи само да осъзнаете това и вашето родство с Отец, тогава вие ще знаете.

Що се отнася до ада, както вие наричате това място на наказание, къде точно е то? Отецът не го е създал. Отец сътвори само добро и съвършенство. Единственото място, което остава да съществува, е в съзнанието на човека. Човекът създава свой собствен ад в собственото си мислене и не живее, както Отец е възнамерил за него да живее.

Всички нива на живота, през които напредвате, са творения на Отец. Само доброто и съвършенството съществуват там, но Отец е бил щедър когато е създавал човека и му е дал силата на съзиданието, мисленето и самостоятелния избор. Мнозина са се научили да контролират тези сили и да живеят в светлината на Отца.

Хора на Земята, няма ли да се присъедините към нас, вашите братя и сестри, като живеете по начина, който е замислил Отецът? Ние сме тук, за да ви помогнем. Всичко, което искаме, е възможност да го направим.

Аз съм вашият брат, Латвий. Оставям ви в светлината на Отца. Адонай васу.

Понеделник, Април 13, 1959

Поздрави, сине мой. Щастлив съм да бъда с вас тази сутрин. Поздравявам ви в любовта на Единствения, Който е Всичко. Аз съм Латвий, ваш приятел и учител.

Безброй пъти сте искали да изразите себе си чрез преживявания. Тези преживявания са винаги с вас. Те са си ваши, както бихте казали. Тези преживявания са регистрирани във вашето съзнание и са там от самото начало. Безбройните преживявания на другите са записани от техните съзнания, така че те могат да осъзнаят всичките си преживявания, от самото начало.

В началото Създателят създаде расата на човека. Тази човешка раса има огромни сили. Заради желанието си да се изразяват, те са създали чрез мисъл, както те са били създадени, разширения на своето собствено съзнание, за да придобият преживявания навсякъде в царствата на живот на Отеца.

Тези мисли или изрази, се прострират през цялото безкрайно време, проявяващи се на различни нива от живота, за да се придобива опит. Когато придобият опит, разбиране и мъдрост, те ще се върнат към творението на Отца, откъдето са дошли.

Някои от тези изрази са загубили пътя си, така да се каже, и откриват, че е много трудно да се върнат откъдето са дошли. Други сегменти от съзнанието им постоянно се опитват да помогнат за завръщането на братята и сестрите си.

Ще продължим по-късно. Оставям ви сега. Аз съм Латвий, ваш приятел и учител. Адонай васу.

Четвъртък, Април 16, 1959

Поздрави, сине мой. Много съм щастлив, че съм с вас тази сутрин. Аз съм Хатон, ваш приятел и учител. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Един.

Много пъти, приятели мои, ще се сблъсквате с проблеми в живота, както казвате. Когато това се случи, спрете и помислете. Помислете и медитирайте по тези въпроси. Отговорите се намират във всеки един от нас.

Имаме този прекрасен дар на мислене и разсъждения за нещата, но малцина от вашите хора се грижат да положат усилието. Други неща са по-важни за тях. Какво би могло да е по-важно от това да научиш за себе си или за Отец и неговото творение, каквото в действителност е, не както го е направил човекът?

С навлизането на планетата в нова област на пространството и времето много неща ще станат известни на вашите хора, които те няма да са способни да разберат. Ще помогнем в тази ситуация колкото ни е възможно, повече. Ще се нуждаем от помощ от групи, които са се събрали за тази услуга. Колкото повече групи имаме, толкова по-лесен ще бъде този преход.

Помислете за това, сине мой. Опознавайте себе си, за да можете да кажете на другите какво сте научили. Преди всичко, мислете с любов, живейте в любов. Да правите това е начина, по който сте били създадени в началото.

Оставям ви сега, с моята любов и благословии. Аз съм Хатон, ваш приятел и учител. Адонай васу борагус.

Петък, Април 17, 1959

Поздрави, сине мой. Аз съм Латвий. Щастлив съм да бъда с вас тази сутрин. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Единствен.

В продължение на хиляди години, по цялата ви планета, хората са стигнали дотам да живеят по своя лош начин и да не живеят, както е възнамерил Отецът. Скоро хората ви няма да могат да създават зло, както са правили в миналото. Злото няма да може да се прояви на вашата планета в новата епоха, която наближава.

Тези, които имат любовта и светлината като техен фар, ще наследят Земята. Това е говорено във вашите свети писания, като „смирените ще наследят Земята“. Това е така. Злото ще трябва да се прояви на друго място от онези, които създават зло.

Да бъдете забавяни във вашето развитие, само ще ви отнеме повече време, за да постигнете целта си. Това е толкова ненужно. Живейте в любов, хора на Земята. Знай само любовта. Обичайте пътя на Отца. Това е пътят към напредъка, а не начините на човека. Блестете за целта си чрез любов към всички неща. Това е пътят. Това е пътят на и към Отца.

Адонай васу. Аз съм Латвий, ваш приятел и учител. Адонай.

Вторник, Април 21, 1959

Поздрави, сине мой. Щастлив съм да бъда с вас днес. Аз съм Латвий, ваш приятел и учител в служенето. Поздравявам ви в любовта и светлината на Сияйния Един.

Минаха няколко дни, откакто имахме разговор помежду си. Зная, че моят брат Хатон ви говори вчера, както казвате. Ние работим заедно, моите братя и аз. Намираме това за много естествен начин да вършим нещата.

Изглежда, че на вашата планета естественият начин да правите нещата е да се противопоставяте един срещу друг. Вие не сте били създадени по този начин. В началото всички са живели в хармония един с друг. Това би могло да бъде и сега, ако само вашите хора положеха усилия. Вие полагате повече усилия в живота, който живеете, но това не е в правилната посока.

Безброй пъти в живота на вашата планета, има много начини, когато трябва да изразявате любов, вместо омраза.

Омразата се изразява толкова лесно на вашата планета. Откривате толкова много неща, които да мразите: вашия съсед, неговата религия, неговото богатство или власт, расата му и редица неща, твърде много, за да ги споменавам сега. Би било много по-лесно да се приемат тези неща в любов, отколкото в омраза.

Не искате ли да опитате, хора от Земята? Погледнете се един друг в любов и разбиране и наблюдавайте как вашите проблеми изчезват като топенето на лед. Обичайте се един друг. Това наистина ли е толкова трудно? Вие сте братя и сестри от Единствения Отец. Няма ли да опитате?

Оставям ви сега с тези думи: Любовта е пътят на Отца. Да мразиш е пътят на човека. Кой от тях ще бъде?

Адонай васу. Аз съм Латвий, ваш учител и приятел.

Четвъртък, Април 23, 1959

Поздрави, сине мой. Много съм щастлив, че съм с вас тази сутрин. Аз съм Латвий, ваш приятел и учител. Поздравявам ви в любовта на любящия Отец, баща на всички нас.

Трябва да кажа повече от това, че си син на Отца? Ти и всички хора навсякъде, сте синове и дъщери на Отца. Ти си отражение на Отца. Ти си израз на любовта на Отец. Вие сте любовта на Отца. Ти и цялото творение сте мисъл на Отца: една мисъл създадена в едно и също време, в огромното пространство на Отец.

Вие, както и всички, сте създадени да живеете в любов, мир и хармония. Защо все още има хора, които живеят в омраза и недоразумения? Това не би могло да бъде делото на Отца. Той е създал само любов и добро. И така, къде е трудността?

Това е всеки индивид. Той иска да се изразява както иска, не както е създаден.

Някога, някъде, хора от Земята, всички ще видят, че пътят на Отца е най-добрият. Защо не направим това време да бъде сега? Мисли само за любовта. Виж всички като равни брат и сестра. Виж делото на Отца във всички неща. Прави това и знай, че Отец е прав.

Адонай васу. Аз съм Латвий. Оставям ви в любов, любов към всички нас. Адонай.

Сряда, Април 29, 1959

Поздрави, сине мой. Аз съм Хатон. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Единствен.

Непрекъснатата медитация за това кой и какво си ти, е нещо, към което да се стремиш в търсенето си. Знай, че ти и Отец сте едно и че си съвършенство, заради твоето съвършено сътворение. Това е нещо, към което цялата група да се стреми: не просто да казва тези неща, а да ги познава с вашия съзнателен ум.

Чрез това ще познаете вътрешното си Аз, Отеца във вас. Когато тези две части, така да кажем, съвпадат и са в хармония, много неща ще ви бъдат разкрити: мъдростта на вековете, познанието на Отец – толкова близо и все пак толкова далеч. Продължавайте търсенето си, така че да се опознаете тези неща.

Колкото по-близо до Отца ставаш, толкова по-голяма ще бъде твоята служба. Да служиш е да забравиш себе си и да служиш на другите. Това е много трудно в едно общество като това на вашата планета по това време. Хората ви изглежда искат всичко и не дават нищо. Ако само опитаха начина на даване на Отец, скоро щяха да осъзнаят голяма промяна в тяхното съществуване и среда. Да обичаш е начинът. Да обичаш е да даваш, не да взимаш. Давайте любов на всички. То ще ви бъде върнато във времето.

Оставям ви сега. Аз съм Хатон, ваш приятел и учител. Адонай васу борагус.

Неделя, Май 3, 1959

Поздрави, сине мой. С голямо удоволствие ви поздравявам тази вечер. Аз съм Латвий, ваш приятел и учител. Поздравявам ви в любящата светлина на Твореца.

Постоянно и непрекъснато изпращаме любовта си към вашите хора на Земята. Ние, братята ви, обичаме хората от Земята, въпреки че те не са наясно с нашето съществуване, защото знаем, че всички сме братя и сестри.

Ние всички сме едно. Ние всички сме деца на Създателя. Вашите хора трябва да се научат да гледат на всички като на един, да обичат всички като себе си, да обичат всички като Твореца, защото Творецът е всичко, което съществува.

Творецът е любов. Любовта е творението. Любовта е, защото това е всичко, което е. Няма значение какво мислите вие и други, това винаги е вярно. Не можете да промените това, защото това е творението.

Любов, любов, любов: тя е навсякъде. Ако не е намерена, това е така, защото не е искано да бъде намерена. Търсете любов, любов и разбиране на себе си. Знайте, че сте, защото Творецът е любов. Направете любовта ваша единствена мисъл. Това е всичко.

Как можем да накараме хората ви да видят значението на любовта?

Да обичаш е естествено. Всичко друго не е от творението на Отец. Любов, любов, любов: отговорът на всичките ви световни проблеми. Намерете тази любов. Използвайте тази любов, за да помогнете на вашите хора. Да се прави това е причината за съществуването.

Оставям ви сега. Аз съм ваш приятел и учител, Латвий. Адонай васу.

←Кафявата Тетрадка 8 част⟨⟨   ⟩⟩Кафявата Тетрадка 10 част→

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7