Кой поставя премеждия в живота ни

От създателите на Материалът Ра.

ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕПИС: Това телепатично канализиране е взето от записите на седмичните учебни и медитационни срещи на Rock Creek Research & Development Laboratories и L/L Research. Предлага се с надеждата, че може да ви бъде полезно. Както същностите от Конфедерацията винаги подчертават, моля, използвайте вашия здрав разум и преценка, при възприемането на този материал. Ако нещо ви звучи истинско, чудесно. Ако нещо не е в съзвучие с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито Конфедерацията, бихме искали да бъдем препъни камък за някого.

(Х канализира)

Аз съм Хатон. Поздрави, приятели мои, в любовта и в светлината на нашия безкраен Създател. Както винаги, привилегия е да бъдем с вас и да споделим с вас това, което имаме да предложим в областта на, така да кажем, просветлението, по теми, които са жизненоважни за вас по пътя на напредъка. Ние от Конфедерацията се доближихме до вас по това време, защото го поискахте. Ние сме тук, за да ви служим по каквито начини можем, без да нарушаваме под каквато и да е форма избора на всеки индивид.

Тази вечер ще ви говорим по темата, която вие бихте нарекли премеждия. Както знаете, хората на планетата Земя претърпяват, така да кажем, опитност на растеж и на учене. Животът ви в неговата цялост е натрупване на уроци, уроци, които сте проектирали да преживеете, уроци, чрез които можете да научите истините и прилагането на тези истини, които ще ви позволят да постигнете съществуването, което наистина желаете. И това съществуване, приятели мои, може да се изрази с много думи, но нека кажем, [всеки] православен израз би бил съществуването в рая.

Раят, приятели мои, е там, където го поставите. Той е там, където желаете да бъде. Той е вечен фактор. Следователно, той не трябва да бъде спечелен, а разпознат и приет. И за да дойдете до осъзнаването, че наистина съществувате в онзи рай, който желаете, трябва да преживеете това, което сме нарекли премеждия. Вие сте поставили пред себе си, на вашия път обстоятелства, които, когато бъдат срещнати, са някак трудни за проумяване. Обстоятелства, които, така да кажем, тестват емоционалната ви стабилност, интелектуалната ви стабилност и преди всичко вашата духовна стабилност и отдаденост.

Приятели мои, когато се сблъсквате със ситуации, които са неразбираеми чрез процесите на вашия интелект, приемете ги и се изправете пред тях, знаейки, че това е било пожелано от вас, като опитност за възможността за растеж. Праведно посрещнете тази ситуация. Влезте в преживяването с отношение на любов, на любов, която не съдържа негодувание или страх. Приемете това, което сте създали, защото действително вие сте го създали. Знайте, че както и да изглежда, то е за добро. Знайте, че във вас е способността да реагирате правилно на всяка ситуация.

Приятели мои, когато казваме, че знаем, че тази способност е във вас, не можем да подчертаем [достатъчно] значението на фактора, известен като вяра, в тези дадени времена. Учени сте, че във вас е това, което наричате Твореца. Вие сте част и частица от творческата сила и жизненост, която насища вселената. Настройте се към тази невидима сила във вас, чрез използване на вашите медитации и учете какво е истински да познавате способността вътре във вас. Вашите способности са безкрайни. Вашата любов също е безкрайна. Няма ограничения, наложени ви от вашия Създател. Те са ви поставени от вас самите, с вашето приемане на тях. Няма ситуации, които вие, като ваш личен създател бихте поставили пред себе си, които да не можете да посрещнете и преодолеете.

Много ситуации ще ви доведат до точка, бивайки човешки същества, нека кажем, каквито сте, да се отчаяте. Не се чувствайте виновни, защото това чувство на отчаяние е съвсем естествено на вашата планета. По време на изпитанията ви, така да кажем, вие ще бъдете повлияни от смъртността, която сте избрали да притежавате в това дадено време. Това е като отрицателния и положителния полюс, смъртния и безсмъртния, единият познаващ ограничението, другият познаващ безкрайността. И все пак, нито един от тях не е цялостен без другия.

Приятели мои, вашето съществуване в Земния план и във физическата среда е жизненоважно и съществено за растежа ви, защото вие сте го пожелали. Вие сте го създали. И сега, след като сте го избрали, трябва да учите, трябва да учите ...

Линк към пълния превод на сесията в сайта на L/L Research

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/astroshine7official