Контактите на Конфедерацията с хората

От създателите на Материалът Ра.

ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕПИС: Това телепатично канализиране е взето от записите на седмичните учебни и медитационни срещи на Rock Creek Research & Development Laboratories и L/L Research. Предлага се с надеждата, че може да ви бъде полезно. Както същностите от Конфедерацията винаги подчертават, моля, използвайте вашия здрав разум и преценка, при възприемането на този материал. Ако нещо ви звучи истинско, чудесно. Ако нещо не е в съзвучие с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито Конфедерацията, бихме искали да бъдем препъни камък за някого.

Неделна Медитация

13 януари, 1974

(Неизвестно канализиране)

Аз съм Хатон. Поздравявам ви, приятели мои, в любовта и в светлината на нашия безкраен Творец. Отново е голяма привилегия да бъда с вас. Говоря ви от кораб, познат ви като „отевана“. Това е много, много голям кораб, в сравнение с вашите стандарти. Дължината му е няколко мили. Ние сме на борда на този кораб, над вашата планета от няколко години. Той е като свят сам по себе си и се използва за междугалактическо пътуване. На борда на този кораб имаме всички съоръжения, които имате във вашия свят, както и много други.

По това време аз и братята ми на борда на този кораб сме доволни, че сме в контакт с този инструмент. Имате въпрос относно това, как ние винаги сме толкова достъпни за вашия контакт. Ние сме наясно с вашето мислене, защото това е и нашето мислене. Когато сте, така да кажа, настроили ума си така, че той да работи със същата вибрация като нашата, тогава, ако помислите нещо, това е взаимна мисъл между вашия ум и нашия. Така би трябвало да бъде. Не е така, както е било предназначено за умовете да бъдат индивидуализирани, докато са на вашата планета. Това води до много объркване и затруднения в комуникацията. Индивидуализацията на ума е нещо, което ние не желаем. Много от хората на вашата планета желаят да разделят себе си и своето мислене от всички останали. Това е техен избор. Това е избор, даден им от техния Създател...

Линк към пълния превод на сесията в сайта на L/L Research

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine