Материалът Ра, посветен на Закона на Единството

Материала Ра, посветен на Закона на Единството - резюме

Хора от различни краища по света, са правили опити да се свържат с разум от други светове. Най-често това се постига чрез телепатия, след практикуване на медитация. Информацията, получена чрез телепатия не е доказуема с познатите средства и инструменти. Има много и объркваща информация, която се разпространява, някои послания са плашещи, защото предсказват края на нашия свят. В голяма част от така наречените канализирания се повтаря един и същи рефрен: изпълнете себе си с любов, прощавайте на всичко и всички, включително и на себе си, за да прекратите всякаква карма. Времето на нашия свят, какъвто го познаваме, е изтекло. Ще има промени, които ще доведат до нов начин на съществуване, за какъвто не сме сънували. На всички ни се полага да живеем в хармония и изобилие, но това ни е отнето от малцина себеподобни, които се опитват да ни убеждават, че такъв е нормалният ред на нещата. Това повече няма да продължава на тази планета.

Тези, които са успели да повишат вибрациите си до нужната степен, след наближаващите промени ще останат да живеят на новата райска Земя, като равни, както се полага на всички. Тези, които са вкопчени в ниските вибрации, ще бъдат преместени на друга планета, където да повторят целия цикъл отначало, докато се научат какво е да си изпълнен с любов, разбиране и прошка. За любопитните ще спомена, че според същества, които не са от нашата планета, този цикъл трае 75 000 години. Този цикъл е наречен трета плътност и най-интензивният, най-трудният, най-физическият. Отличава се с плътната завеса, която не ни позволява да засичаме други измерения и да получаваме отговори на въпроси, които са ясно видими и разбираеми за по-горните плътности. Това означава, че тези, които не могат да продължат в идващата четвърта плътност на съществуване за планетата Земя, ще се върнат да повтарят нови 75 000 години на друга планета от трета плътност.

Кафявата тетрадка е препис от канализирането на група в Детройт, посветена на събирането на информация от други светове и нейното разпространение. Преписите са от телепатични срещи със същества от по-горни плътности, в периода от 1958, до 1960 година.

Тези материали вдъхновяват друга група (L/L Research), чийто създател е Дон Елкинс и 20 години по-късно, тя създава Материала Ра, посветен на Закона за Единия. И двата материала говорят за навлизане на Звездния куп, от който е част нашето Слънце, в област на по-високи вибрации, които ще предизвикат необичайно висока слънчева активност и промени в цялата слънчева система. Тези промени ще направят невъзможно съществуването на хората,такива, каквито са сега – вкопчени в своите притежания, неколцина близки и във фалшивите си ценностни системи.

Следва превод на публикация от сайта на L/L Research, групата, създала Материала Ра:

Произход на L/L Research (Л/Л Проучвания)

Преписките на Уолт Роджърс – Кафявата Тетрадка

Дон Елкинс е проучвал НЛО от 1955 г. и е говорил по телефона или посещавал лично много от контактьорите от тази епоха като Дан Фрай, Джордж Ван Тасел и Орфео Анджелуччи.

През 1961 г. той се запознава с Хал Прайс, който току-що се е преместил в Луисвил от Детройт. Хал е бил член на контактьорската група на Уолт Роджърс в Детройт, група, която е създал, след като се научил да канализира по време на посещението на групата на Клайд Трепание, който по това време е и в Детройт. Клайд е бил канал за сесиите, които са били преиздавани тук като Преписките документи на Клайд Трепание (група Кръг Р).

Уолт показал на Дон Кафявата Тетрадка, която е запис на канализирани послания, дадени чрез Уолт от неговите източници в Конфедерацията. След като Дон я прочита, той замисля експеримент в канализирането, стремейки се да възпроизведе в „групата Луисвил“ каквото Уолт – и в крайна сметка други канали са произвели в „групата Детройт.”

Ние включваме Кафявата Тетрадка, за да могат да видят читателите нашия произход. Това беше материалът, който стартира експеримента в производството на канализирани материали от интерес за духовно търсещия която все още е в ход тук, в групата Луисвил, наречена L/L Research (Л/Л Проучвания).
Очаквайте следващи публикации по темата!

Автор: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7