Медитация за зрелостта

От създателите на Материалът Ра.

ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕПИС: Това телепатично канализиране е взето от записите на седмичните учебни и медитационни срещи на Rock Creek Research & Development Laboratories и L/L Research. Предлага се с надеждата, че може да ви бъде полезно. Както същностите от Конфедерацията винаги подчертават, моля, използвайте вашия здрав разум и преценка, при възприемането на този материал. Ако нещо ви звучи истинско, чудесно. Ако нещо не е в съзвучие с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито Конфедерацията, бихме искали да бъдем препъни камък за някого.

Март, 1972

(Дон канализира)

Аз съм Хатон. Поздравявам ви, приятели мои, в любовта и светлината на нашия безкраен Създател. Голяма привилегия е да бъда отново с вас. Винаги съм привилегирован да бъда с вас. Това са мислите на този, известен като Хатон.

Аз говоря чрез този инструмент. Ще ви говоря по въпроса за зрелостта, защото това поискахте. Както вече посочихте, тази концепция може да е малко по-различна от онази, която обикновено е разбирана от вашите хора.

Зрелостта, приятели мои, всъщност е зрялост на духа, защото действително няма нищо друго освен дух. Физическата илюзия, която различавате в ежедневния ви живот, няма никакво друго значение, освен за нейния резултат в действие върху духовния аз.

Зрелостта, приятели мои, е първо осъзнаването на този факт. Второ, зрелостта е способността да се контролира собственото съзнание по такъв начин, че да поддържа продължаването на този процес на съзряване.

Зрелостта, приятели мои, тогава се постига със способността на човек да контролира съзнанието си. За съжаление, на планетата, която сега ползвате, има много малко истински контрол над основното съзнание. И следователно, има много, много малко зрялост. Необходимо е първо да осъзнаете стойността на всяка мисъл, която имате, а след това да отхвърлите тези с малка или никаква стойност. Повечето от мислите, които можем да различим в ежедневието на тези, които обитават тази планета, нямат зрялост. По тази причина, може да считате планетата, върху която живеете, планета на деца. Ежедневните им мисли, споделяни един с друг, ги държат в това състояние. Това е саморазпространение на нещо, предадено от един на друг.

Необходимо е да се отхвърлят мислите, които постоянно нарушават границите на съзнанието ви от настоящото ви обкръжение и внимателно да подбирате всяка мисъл, която създавате, за да достигнете състояние на истинска умствена зрялост.

Бихте могли да попитате как е възможно да изберете ценните мисли от мислите, които са безсмислени или имат малка стойност. Това е много просто, приятели мои. Всичко, което е необходимо, е да анализирате мисълта по отношение на реалните цели на вашата личност. Ако мисълта има истинско последствие, ако мисълта е от истинска развиваща се природа - т.е. ако развива или вашето съзнание, или съзнанието на някой друг, с когото комуникирате - тогава е полезна мисъл. Ако не развива съзнанието, то вероятно е много малко ценна.

Сега, как ще се развие мисъл или концепция в съзнанието? Има няколко начина. Една техника на развитие е просто да се разгъва способността за анализиране на основателността на вашите мисли. След като това е направено, самите мисли ще действат като генератори на процеса на съзряване.

Всяка мисъл, която имате, е важна. Важна е или в отрицателен, или в положителен смисъл. Ако това е мисъл, която няма никакво значение, е важно тази мисъл да се разпознае като безполезна. Ако това е мисъл от значение, тогава е необходимо да я разширите, да я използвате и да я съобщите, или също ще бъде от много малко значение.

Зрелостта, приятели мои, първо е способността да се мисли по този начин. И второ, е да действате по начина, по който мислите.

Има милиони и милиони мисли, генерирани от хората на вашата планета, всеки ден. Много, много малък процент от тези мисли имат нещо общо със зрелостта. Това означава, че...

Линк към превода на цялата сесия в сайта на L/L Research

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7