Някои основни идеи на Материала Ра

Препратките – линкове са към параграфи от сесиите на Материала Ра, на английски език. (бел. прев.)

Единия Безкраен Създател

Законът за Единството казва, че има само един и този един е Безкрайният Творец (4.20), когото Ра нарича също „безкрайна интелигентност” и „интелигентна безкрайност”. Невъзможно е да се опише  „Една недиференцирана интелигентна безкрайност, неполяризирана, пълна и цялостна”, но може да бъде активирана или потенциирана (28.1). Всяка част от творението съдържа, парадоксално, цялото (13.13 първото число е номер на сесията, второ число е номер на въпроса и отговора, бел. прев.).

материала Ра, Закона за Единството, вселена,сътворение

Илюзия

Тъй като всичко е едно, всяко проявление или появяване на множество е илюзия (1.6106.23). Според Ра, това е една илюзия, внимателно проектирана, за да даде на Твореца възможност да се опознае (27.17).

материала Ра, Закона за Единството, вселена,сътворение

Изкривяване

По думите на Ра, „изкривяване“ е всичко, което се отдалечава от ненарушеното единство. Това може да бъде както това, което смятаме за „добро” (изкривяване към любов) така и „лошо” (изкривяване към лошо здраве).

материала Ра, Закона за Единството, вселена,сътворение

Има три фундаментални изкривявания на Безкрайната Интелигентност:

Първото изкривяване

Първото изкривяване е свободната воля, ограничеността или границата на гледната точка (13.1215.2199.5). Създадената вселена, която преживяваме, е изследването на Създателя на самия себе си чрез първото изкривяване, което Ра нарича и Закона за объркване (27.10).

материала Ра, Закона за Единството, вселена,сътворение

Второто изкривяване

Второто изкривяване е Любовта, или Логосът, или Творческият Принцип (15.21). Това е „фокусът, изборът на атака, енергията на изключително, да кажем, висш ред, който причинява интелигентна енергия да се формира от потенциала на интелигентната безкрайност по точно такъв и такъв начин“. (27.12) Логосът може да създаде единична звездна система или да създаде галактика с милиарди звездни системи (28.7). Всяка галактика има своя система от естествени закони (13.13) и вярвам, неин собствен „космически ум“ (91.2). Ра казва, че някои от членовете му (на социалния комплекс, бел. прев.) са били скитници (превъплътени в общество от по-ниска плътност, обикновено трета или четвърта, с цел да помогнат на развитието на това общество, бел. прев.) в творенията на други Логоси и че „изживяването е било такова, което смайва интелектуалния и интуитивен капацитет“. (90.17) В случая на галактическите системи, първото физическо проявление на Логоса е куп от централни системи (82.8).

материала Ра, Закона за Единството, вселена,сътворение

Третото изкривяване

Третото изкривяване е светлина (15.21). Това е първата проява, видима за окото (78.9). Светлината е интелигентна, изпълнена с енергия и градивен елемент на това, което наричаме материя (13.9). Характеристиките на светлината включват „безкрайното цяло, парадоксално описано от правата линия”. Ра казва, че „този парадокс е отговорен за формата на различните физически илюзии, които наричате“ слънчеви системи „, галактики и планети, всички въртящи се и клонейки към лещовидна форма. (13.9). Светлинната енергия има възходяща спираловидна характеристика, която подбужда еволюция. (13.17).

материала Ра, Закона за Единството, вселена,сътворение

Под-Логоси

Нашата галактика е създадена от единствен Логос (28.9) и нашето слънце е под-Логос на този Логос (29.1) Под-Логосът индивидуализира или разграничава природните закони, създадени от Логоса (13.1329.2). Той също така усъвършенства космическия ум в своя специфичен архетипен ум, информиран от опита на по-ранните под-логоси (81.3391.3).

материала Ра, Закона за Единството, вселена,сътворение

Под-Под-Логоси

Хората са пример за под-под-Логос (29.7).

 

Плътности

Творението има седем нива или плътности; осмата плътност, формираща първата плътност на следващата октава на опит, точно както осмата нота на музикалната скала започва нова октава (16.5128.15). Между седмата и осмата плътности творението отново се слива в един период на безкрайно, безформено единство с Твореца (28.16). Разбирането на Ра е, че „пътищата на октавата са без време; т.е., има седем плътности във всяко творение, безкрайно”. Те изтъкват обаче, че границите на познанията им са тесни (78.15).

Първата плътност е плътността на осъзнаване, в която планетата се движи от безвремието във физическо проявление. Нейните елементи са земя, въздух, вода и огън (13.16). На Земята, след като материята се е сляла и пространство/времето е започнало да „развива своя свитък на жизненост” (29.11), първа плътност отнема около два милиарда години (76.13)

материала Ра, Закона за Единството, вселена,сътворение

Втората плътност е плътността на растежа, в която това, което наричаме биологичен живот, възниква и се развива в по-голяма и по-голяма сложност (9.13). Втора плътност на Земята отнема около 4,6 милиарда години (76.13).

материала Ра, Закона за Единството, вселена,сътворение

Третата плътност е плътността на самосъзнанието и първата плътност на съзнанието на духа (13.21). Това е „оста, около която се върти творението“, защото в нея същностите избират пътя (или служба на другите, или служене на себе си), по който ще продължат своята еволюция към Твореца (76.16). Трета плътност е много по-кратка от другите плътности, отнемайки само 75 000 години (6.15).

материала Ра, Закона за Единството, вселена,сътворение

Четвърта плътност е плътността на любовта или разбирането. Тези, които успешно са избрали път, се събират заедно с други подобни хора в това, което Ра нарича „комплекс на социалната памет”, за да следват този път, обичайки себе си или обичайки другите (20.3648.6). Четвърта плътност продължава около 30 милиона години; продължителността на един живот в четвъртата плътност е приблизително 90 хиляди години (43.1343.11).

Представете си цивилизация от четвърта плътност, която идва на Земята в далечното ни минало и започва да дава знания на хората и/или прави опити за манипулиране на човешката ДНК. Едни и същи представители на тази цивилизация са делегирани да наблюдават развитието ни и стават свидетели на раждането и смъртта на десетки човешки поколения. За хората на Земята, тези същества, извор на безкрайни знания за света, на практика са безсмъртни богове. Разполагат с технологии, които в очите на човека правят чудеса.

От преводача

Пета плътност е плътността на светлината или мъдростта (25.11). Уроците често се научават индивидуално, а не като комплекс от социални памети (43.14). Същностите от пета плътност са красиви според нашите стандарти, защото могат съзнателно да оформят физическите си тела (62.2190.5)

Шеста плътност е плътността на единството, в която любовта и мъдростта се смесват заедно (33.20). Двата пътя се събират, тъй като тези по пътя на служене на себе си, осъзнавайки, че не могат успешно да овладеят уроците на единството, без да отворят сърцата си към другите, превключват своята полярност в положителна (78.25). Ра е шеста плътност; техният цикъл на шеста плътност е 75 милиона години (14.1914.21).

Седма плътност е плътността на прехода, в който отново се превръщаме в едно с всичко (16.22). Това е „плътност на завършеност и обръщане към безкрая или вечността”. (41.16)

Осма плътност е също началото на първата плътност на следващото Творение (28.15). Това е „омега и алфа, духовната маса на безкрайните вселени, които отново се превръщат в едно централно слънце или Творец. След това се ражда нова вселена, нова безкрайност, нов Логос, който включва всичко, което Творецът е изживял от Себе Си”. (52.12)

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7