Огнени колесници отвели на небето живи Енох и Пророк Илия!

Когато четете текстове, написани преди хиляди години и откривате, че споменават летящи колесници, огън, дим и загадъчни същества, не може да не се запитате дали древните всъщност говорят за извънземни посещения.

Авторите, които обикновено са убедени, че има доказателства за извънземни посещения, записани във важни литературни произведения като Библията, твърдят, че историята се предава частично и че важни части от древните текстове са изцяло пропуснати.

В тази статия ще разгледаме три важни библейски герои, които изглежда са имали контакт с извънземни същества през живота си.

Двама от тях, според свещените текстове, са „отнети“ в небето и никога не се връщат на Земята.

Третият - Езекиил, става свидетел на това, което мнозина вярват, че е най-голямото доказателство за съществуването на „космически кораби“, които идват на Земята преди хиляди години:

"И видях, и ето, бурен вятър идваше от север, голям облак и бляскащ пробягващ огън, а около него - сияние; а от средата му имаше нещо, което изглеждаше като блестящ метал, от средата на огъня. Отсред него се виждаше и подобие на четири живи същества. И това беше изгледът им; те имаха човешко подобие. Всяко от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири крила. И имаха човешки ръце под крилата си на четирите си страни; А колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице; и четирите имаха лъвово лице от дясната страна; и четирите имаха волско лице от лявата; и четирите имаха орлово лице. и лицата им и крилата им бяха обърнати нагоре; две крила на всяко се съединяваха едно с друго, и двете покриваха телата им. Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога; и изпущаха искри като повърхността на лъскава мед. А цялото им тяло, гърбовете им, ръцете им, крилата им, бяха пълни с очи от всяка страна. А колкото за подобието на живите същества, изгледът им бе като запалени огнени въглища, като изгледа на факли, И живите същества блещукаха* наглед като светкавица. Когато се спираха, спущаха крилата си. И когато вървяха, чувах фученето на крилата им като бучене на големи води, като глас на Всесилния, шум на метеж като шум на войска. Това е живото същество, което видях под Израилевия Бог, при реката Ховар; и познах, че бяха херувими. И като погледнах, ето четири колела при херувимите, едно колело при един херувим, и едно колело при друг херувим; и изгледът на колелата бе като цвят на хрисолит. и четирите имаха еднакво подобие; а изгледът им и направата им бяха като че ли на колело в колело. А колелата им бяха високи и страшни; и колелата около тия четири бяха пълни с очи.

Древни астронавти и отвличания?

Патриархът Енох (Битие 5,18: 24) и пророк Илия (Царе: 2: 2, 13) споменават, че са били отведени на небето.

Ние намираме писмени доказателства за това как пророк Илия е бил отвлечен от „огнена колесница“.

Докато четем тези невероятни исторически записки, откриваме безброй въпроси с малко или никакви отговори.

Къде биват отведени Енох и Илия? Защо изчезват мистериозно и без следа? Какво точно вижда и описва Езекил?

Има ли дори далечна възможност Библията да докаже - по един или друг начин - съществуването на древен извънземен контакт?

Нека да разгледаме Енох и неговото тайнствено изчезване, споменато в Битие 5: 18:24.

Обръщаме се към Biblehub и виждаме какво е записано в миналото.

Бог поема Енох

18 А когато Яред беше на 162 години, той роди Еноха.

19 И след като роди Енох, Яред живя 800 години и роди синове и дъщери.

20 Тогава Яред живееше общо 962 години и тогава умря.

21 А когато Енох беше на 65 години, той роди Матусал.

22 И след като роди Матусал, Енох ходи с Бога 300 години и роди синове и дъщери.

23 Така Енох живя общо 365 години .

24 И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе

Битие 5: 24 е от решаващо значение, тъй като ясно споменава, че Бог отнема Енох далеч. Не се споменава, че Енох е починал. Споменава се, че по някакъв начин е бил отведен (отвлечен).

Това всъщност е важно, защото можем да видим в Битие 5 3:23, че Адам, който е живял 930 г., умира. Сит, син на Адам, живял 912 години и умрял. Смята се, че Енош (Енос), синът на Сет, е живял 905 години и е починал. До края на Енох (в Битие 5:24) се разказва,че потомците на Адам са умрели след като са преживели изключително дълъг живот. Но Енох не умира, както е записано в Битие: “Енох вървеше вярно с Бога; тогава вече го нямаше, защото Бог го взе.“

Остава въпросът къде отива Енох? Къде бива „взет“? И кой го завежда там, където е „взет“ Наистина ли е бил Бог? С какво го придвижват на въпросното място?

Изчезването на пророка Илия

Ако погледнем 2 Царе 2:13, ще намерим друга невероятна история.

Отново се обръщаме към Biblehub, за да видим какво е записано в миналото.

Илия, възнесен на небето

 1. И когато Господ щеше да възнесе Илия на небето с вихрушка, Илия отиде с Елисея от Галгал.
 2. И Илия рече на Елисея: Седи тука, моля, защото Господ ме прати до Ветил. А Елисей рече: <Заклевам се> в живота на Господа и в живота на душата ти, няма да те оставя. И така, слязоха във Ветил.
 3. И пророческите ученици {Еврейски. Синовете на пророците; <и така из цялата глава.>}, които бяха във Ветил, излязоха при Елисея та му рекоха: Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, <който е бил> над тебе {Еврейски: От върху главата ти.}? А той каза: Да, зная това, мълчете.
 4. Тогава Илия му рече: Елисее, седи тук, моля, защото Господ ме прати в Ерихон. А той рече: <Заклевам се в> живота на Господа и <в> живота на душата ти, няма да те оставя. Така, дойдоха в Ерихон.
 5. И пророческите ученици, които, бяха в Ерихон, дойдоха при Елисея та му рекоха: Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, <който е бил> над тебе? А той отговори: Да, зная това мълчете.
 6. Тогава Илия му рече: Седи тука, моля, защото Господ ме прати до Иордан. А той каза: <Заклевам се в> живота на Господа и <в> живота на душата ти, няма да те оставя. И тъй, отидоха и двамата.
 7. И петдесет мъже от пророческите ученици отидоха та застанаха насреща им от далеч. А те двамата застанаха при Иордан.
 8. И като взе Илия кожуха си та го сгъна, удари водата; и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо.
 9. И когато преминаха, Илия каза на Елисея: Искай какво да ти сторя преди да бъда отнет от тебе. И рече Елисей: Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти.
 10. А той рече: Мъчно нещо поиска ти; <но>, ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде така; но ако не, не ще бъде.
 11. И докато те още ходеха и се разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето.
 12. А Елисей, като гледаше, извика: Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница негова! И не го видя вече. И хвана дрехите си та ги разкъса на две части.

Горната информация може да се тълкува по няколко начина.

От гледна точка на теорията за древните астронавти изглежда, че може би просто сме чели за погрешно тълкувани технологии. Нещата, които хората преди хиляди години не са разбрали и са приписвани на Всемогъщия Бог.

От библейска гледна точка обаче има важни подробности, които трябва да се разгледат.

Защо Енох изчезва?

Защо е бил взет от Земята? Той не умира така че къде е отишъл?

За да отговорят на тези въпроси, библейските учени твърдят, че трябва да помним, че този специфичен патриарх е седмият в списъка на Адамските потомци.

Числото седем е свещено число в Библията, която означава "съвършенство". Според Biblestudy.org ,

“Значителен брой знакови предмети и събития се асоциират с това иначе толкова обикновено число 7.

Седем е едно от най-удивителните числа. Свещено число, число от духовен порядък.

Според Свещеното писание седем е съвършеното число. То управлява времето и пространството.

В Египет седем е символ на вечния живот, числото на бог Озирис.

В Християнството седем е символ на сътворението.

На седмия ден от раждането се кръщава новороденото.

В древна Гърция седем е символ на Аполон. Аполон се родил в седмия ден на месеца, а неговата лира имала седем струни.

С числото седем са свързани и най-известните паметници от античността, наричани Седемте чудеса на света.

Седем са дните от седмицата, а седмият от тях, неделята е отреден за почивка на Господ.

Седем са континентите на нашата планета, Седем са основните цветове на дъгата, Седем са музикалните тонове, Седем денонощия продължава лунната фаза.

В Библията - Стария и Новия завет числото седем се споменава 770 пъти.

В християнството се говори за Седем смъртни гряха: Гняв, Алчност, Завист, Лакомия, Похот, Високомерие, Леност.

В ислямската традиция съществуват седем невести и седем земи, седем врати на рая и седем стъпала на ада, седем пророци —- Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид, Иисус, Мохамед.

Седем е най-тайнственото и свръхестествено число. Седем е числото на завършения цикъл. Използвано в магическите ритуали, то изразява овладяването на природните стихии, на видимия и невидим свят, символизира акта на съзиданието, еволюцията, видоизменянето, съзряването."

Смята се, че тези, които са съставили генеалогичния списък на потомците на Адам, са били ерусалимски жреци, които са били изключително привързани към символизма, поради което те придават голямо значение на числата и изучаването на нумерологията.

Седмият патриарх е бил човек, който трябва да бъде по някакъв начин съвършен, чист, затова се казва, че Бог е взел Енох на небето, за да не се замърси с нечестието на човека на Земята.

Историята на Пророка Илия може би е още по-очарователна. Както разказва историята, когато Илия предвижда, че смъртта му е близо, той ходи по бреговете на река Йордан в компанията на своя ученик Елисей.

Изведнъж, от нищото, небесна колесница с огнени коне излиза от небето, взема Илия и изчезва в небето, пораждайки удивлението на Елисей и другите, които биват свидетели на неземния феномен.

Превод и редакция: Orion
Инфо: ancient-code.com