Откриха мащабна мрежа от каньони, под леда на Антарктида

Източна Антарктида
Паралелно с проучването на Космоса, се изследва и нашата планета, за която със сигурност знаем изключително малко. Както за самата нея, така и за нейните недра и дълбини. Според ново проучване, в Антарктика има огромна система от каньони, които се намират под леда, намиращ се в Източна Антарктида. Потвърди ли се това откритие, замразената бездна ще придобие определението за най-дългото образувание на земята.

Снимка: CC0 Public Domain/Pixabay
Снимка: CC0 Public Domain/Pixabay

Това природно чудо – намиращо се, в така наречената Земя на Принцеса Елизабет, е открито чрез сателитни снимки, направени от учени в Университета в Дърам. Екипът от изследователи са използвали данните, получени от радио-звуков сигнал, при който радиовълни са изпратени през леда, за да съставят карта на формата на скалата под него.
Според изследователите, тази внушителна мрежа от каньони, може да се окаже свързана към неоткрито досега субглациално езеро. Според получените данни, това езеро може да покрие зашеметяващите 1,250 кв. км.
Водещият изследовател, д-р Стюарт Джеймисън, от университета в Дърам, заявява: "Нашият анализ осигурява първото доказателство, че огромен каньон и евентуално езеро съществуват под леда на Земята на Принцеса Елизабет.
"Това е район на Земята, който е по-голям от Великобритания и все пак знаем твърде малко за това, което се намира под леда. В действителност, основата на Антарктида е по-малко известна, отколкото повърхността на Марс. Ако можем да получим по-добро анализиране на този регион, ще бъдем и по-добре подготвени, за да се разбере как ледената покривка се отразява на промените в климата. "

Antarctica

Съавтора, д-р Нийл Рос, от Университета в Нюкасъл, казва: "Изучаващите Антарктида отдавна са признали, че поради начина, по който леда се топи, картината под ледената покривка е едва доловимо отразена в топографията на повърхността й. Въпреки това, тези огромни дълбоки каньони и потенциалното Голямо езеро са били пренебрегвани изцяло. "
"Нашата идентификация на тази картина е станала възможна само чрез неотдавнашното придобиване на сателитни данни от множество различни организации ( НАСА, ЕКА и US National Snow и Ice Data Center), на които сме много благодарни, както и получените радио-звукови сигнали идващи от каньоните (проектът ICECAP), през последните антарктически полеви сезони", каза д-р Рос.

Антарктида - древен континент с безкрайни възможности

Компютърно изображение на проучването
Компютърно изображение на проучването

Според изследванията, Антарктида не винаги е бил студен и сух регион, покрит с ледове. А обратното, по време на дългата си история, Антарктида се намирала далеч на север и е имала тропически/умерен климат, което означава, че е била покрита с гори, и обитавана от различни древни форми на живот.
Като се има предвид малкото, което знаем за живота на нашата планета в далечното минало, твърде вероятно е, и хора да са живели на това място, разработвайки го, подобно на древните народи в Африка, Европа и Азия. Според източници, земите в Северното полукълбо на Арктика са добре познати с техните изкопаеми растения топъл климат и животни от Мезозоя и ранния Неозой на униформистката геоложка колона.
Днес, Антарктида е съставена от около деветдесет и осем процента лед, което е над километър дебелина. Така че представете си, ако, в далечното минало, древните хора са обитавали Антарктида, когато е била покрита с растителност и гори, и тяхното "наследство" вече е погребано под дебел слой лед.
Като заключение, може да се направи извод, че е твърде вероятно, праисторическа цивилизация да е обитавала Антарктида и че всички древни структури и пирамиди, представляват много повече от един мит.

Автор: Ива Черногорска

В статията са използвани изображения от Интернет с илюстративна цел.