Прераждането и средствата за нашият растеж като същности

От създателите на Материалът Ра.

ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕПИС: Това телепатично канализиране е взето от записите на седмичните учебни и медитационни срещи на Rock Creek Research & Development Laboratories и L/L Research. Предлага се с надеждата, че може да ви бъде полезно. Както същностите от Конфедерацията винаги подчертават, моля, използвайте вашия здрав разум и преценка, при възприемането на този материал. Ако нещо ви звучи истинско, чудесно. Ако нещо не е в съзвучие с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито Конфедерацията, бихме искали да бъдем препъни камък за някого.

Неделна Медитация

17 януари, 1988

Групов въпрос: Засяга прераждането и средствата, чрез които процесът на превъплъщение увеличава цялостния ни растеж като същности.

(Карла канализира)

Аз съм К'уо. Поздравявам ви в любовта и светлината на единия безкраен Създател. Привилегия и благословение е да бъдем призовани към вашата група тази вечер, и ви благодарим за вашата надежда, вашето желание да учите и за красотата на вашите вибрации, докато седите с уши, които се молят да чуят, и сърца, които искат да разберат. Нека предложим специална любов и поздрав на онези, известни като М и Дж, и да ги посрещнем с добре дошли, в този кръг на търсене. Ние молим, както винаги, всяка същност да разбира, че нашите мнения, които ние даваме свободно, не са непогрешими, затова молим, ако някоя дума, която казваме, изглежда неразумна в ухото на слушателя, да бъде забравена, защото истината е такава, че търсещият ще я разпознае за себе си и искаме всеки да използва това разграничение.

Това казано, ние ще се обърнем към въпроса за превъплъщението. Трябва да започнем с подготвителна информация, защото прераждането се случва на фона на великия етап от творението и е неразделна част от един огромен процес, който в сърцето си е най-прост. Знаем, че във вашите свещени писания вие чувате думите "В началото" и все пак ви казваме, че според най-доброто от нашето разбиране, Творецът съществува безкрайно и че само това специално творение има начало и ще има край. Наше разбиране е, че ще има и е имало много творения и че всеки от вас е Създателят. Сега, ние със сигурност ще трябва да държим реч, за да обясним такова смело изявление.

Може би можем да опишем нашата концепция за Създателя като необятна безкрайност, която е също и интелигентна. Пълнотата на безкрайността е такава, че тя не може да бъде побрана от ума; не може да бъде разбрана от тази част от духа, която е в превъплъщение. Тя е отвъд разбирането. И все пак, нашето мнение е, че Създателят е избрал да създаде вселена, необятна, безкрайно необятна вселена, която да поддържа физическите носители на същностите, които са като холография на Създателя, така че всичко, което е в Създателя, е и в съзнателната същност и всички съзнателни същности са Създателя.

Начин за връщане към Създателя, който е разпратил на дълго и широко тези същности, е бил предложен, необятен план, който се е развивал от еони и ще продължи, ние не знаем колко дълго. Всяка от тези, които наричате ваши планетарни системи, се е намирала първо в съзнанието, което е Създателят, живяла в състояние на любов, която е друго име за Създателя, а когато настъпи времето, се формирали планети и този процес, който наричате еволюция, се случил.

Първите уроци били много прости. Бил е урокът за съществуване само по себе си, уроци, които вашите скали и вашето море, и вашият огън, и вашият въздух все още учат. После дошли уроци на растеж и обръщане към светлината, и много растения процъфтявали, и животните започнали този бавен процес на учене. И в крайна сметка, във всяка част от съзнанието се появило обръщане не само към светлината, но и към любовта, която се намира отвъд светлината, и по този начин същността станала готова в състояние на физически носител, да съдържа безкрайността.

Това сте вие. Вие живеете във физически носител, като всяко от вашите животни и вътре във вас, през многото ви преживявания, преди да станете това, което наричате човек, и това, което тази същност нарича трета плътност, сте се подготвили да бъдете само-осъзнати. Преди много, много животи, сте започнали тази част от разходката, която търсещите, веднъж започнали, никога не изоставят. Вие сте започнали да осъзнавате себе си и да се стремите към какво? Какво е възнамерил Създателя за онези, които са осъзнали себе си и съдържат безкрайността, която да следват?

Сега ще преминем към малко по-различен аспект от същия въпрос. Живели сте в продължение на много, много животи вече в тази среда или плътност на преживяване и досега сте наблюдавали отново и отново, че голяма част от опита, който събирате, изглежда е за любов, любов, изразена по егоистични начини и любов, изразена в служба на другите и на Твореца. Целият план, който Създателят е предоставил и който продължава не само през тази плътност, но през много плътности, даже тези, по-високо отколкото сме ние, този процес е свързан с опитите да се схване природата на Твореца. Нашето мнение е, че природата на този Създател е природата на една единствена мисъл и тази мисъл е мисълта за любов.

Сега, плътностите на опит и учене над вашата, са процес на усъвършенстване на това, което вие, в плътността, на която сега се радвате, сте решили. Този, вашият Земен свят, е вълнуваща и трудна илюзия, проектирана да създаде за вас възможности да направите прост избор, изборът да служите на Твореца, като служите на другите или да служите на Твореца, като служите на себе си. Тъй като природата на Създателя е онази една велика първоначална Мисъл на любов, служенето започва и завършва в любов. Тъй като вие сте от самото естество и материал на Твореца, вие самите в същността си, сте съвършена любов. Въпрос е на намиране и разпознаване на тази истинска природа и след това на избора да изразите и проявите...

Линк към превода на цялата сесия в сайта на L/L Research

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7