Причината за някои НЛО посещения

От създателите на Материалът Ра.

ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕПИС: Това телепатично канализиране е взето от записите на седмичните учебни и медитационни срещи на Rock Creek Research & Development Laboratories и L/L Research. Предлага се с надеждата, че може да ви бъде полезно. Както същностите от Конфедерацията винаги подчертават, моля, използвайте вашия здрав разум и преценка, при възприемането на този материал. Ако нещо ви звучи истинско, чудесно. Ако нещо не е в съзвучие с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито Конфедерацията, бихме искали да бъдем препъни камък за някого.

Петъчна среща

15 октомври, 1976

(Карла канализира)

Аз съм Хатон и ви поздравявам в любовта и светлината на нашия безкраен Създател. Аз съм гласът на някой, който винаги е с вас. Тъй като аз и моите братя сме много благодарни за възможността да разговаряме с вас и да споделяме вашата медитация, специално поздравявам всеки от онези, които са нови за нашите мисли. За мен е голямо удоволствие да бъда с вас и ние се надяваме, че можем да бъдем от помощ.

Ние от Конфедерацията на Планетите в Службата на Безкрайния Създател, сме тук с вас по това време, за да споделим с хората от вашата планета много проста мисъл, много проста концепция. Тази концепция е любов. Ние сме били тук преди и сега сме тук, за да споделим тази концепция с вас.

И все пак, имаме нашите затруднения с вашите народи. Защото концепцията, приятели мои, е твърде проста. Любовта сред вашите народи е станала много сложна, много неискрена. И все пак, самата същност на любовта, както я споделяме с вас, е че всички неща са едно, че вие и аз сме едно и че вие и вашият брат сте едно. В любов сте били създадени и оригиналната ви вибрация е чиста и идентична с оригиналната вибрация на всичко, което е около вас. И като споделяте тази оригинална вибрация, вашето братство става очевидно.

Това, приятели мои, е начинът, по който би трябвало да бъде, но все още не е начинът, по който вашата планета функционира по това време. Това вие вече знаете, но ние се докосваме до него, защото това е сърцето на това защо сме тук. Ние чувстваме, че онези, на които говорим по това време, знаят вече това и че всеки от вас вече търси в живота си да подобри това разбиране. Приятели, знаем, че този път е стръмен и скалист и ние ви молим да имате доверие във вашия път. Имайте кураж в мисията си да служите и да давате светлина, защото това наистина е едно от важните неща и вие не сте погрешни в опитите си да насочите живота си към това търсене.

Ние споделяме с вас мисълта, че чрез другите можете да видите Твореца, а другите могат да видят Твореца чрез вас. И все пак, от себе си не можете да дадете или да получите любовта на Създателя. Само чрез съзнанието на самия Създател, вие и вашият брат сте едно. От самосебе си не можете да направите това, което искате да направите. Не можете да разчитате на собствените си ресурси. И все пак, имате зад себе си безкрайността, съкровищницата на таланти, мощ и способност, толкова голяма, че никога не можете да я изчерпите. Вашата чаша винаги може да прелива с всичко, от което се нуждаете, ако можете да си спомните откъде идва любовта.

Любовта не идва от другите, нито можете да я извикате от собственото си сърце. Творецът, който е вътре във вас и който съществува като ваше сърце и душа, е вашата връзка с тоталната и безкрайна любов. Никога не разчитайте на себе си. Никога не се срамувайте, ако сте били неадекватни. Знайте само, че просто не сте поискали от Твореца и следващия път си спомнете. По този начин, може да посрещнете всяка ситуация в живота като богат човек, който има толкова много средства, че не може да ги преброи. В тази спокойна увереност много, много неща могат да бъдат посрещнати с любов и с милосърдие, докато ако искате да анализирате ситуацията по отношение на собствените си способности, бихте казали: "Не мога да се справя с тази ситуация" и чувствайки се бедни духовно, ситуацията ще ви победи. Това никога не е необходимо, защото имате всичко, от което имате нужда, от Отца. Само помнете, че Той ви дава това, от което имате нужда и търсете връзката с Него.

Написано е във вашите свети писания, “ Имам храна, за която не знаете.” Това е казано от учителя, познат като Исус. И той е говорил за тази връзка с безкрайното хранилище на Отца. Тези върху вашата планета са дали стойност на неща, които могат да бъдат измерени, и човек се счита за богат, ако има определена измерима сума от определени измерими елементи. И все пак всички тези неща, които могат да бъдат измерени, също ще ръждясват, ще се развалят и ще умрат. И така ще стане и с вашето физическо тяло. Така търсете всеки ден, че да можете да намерите времето за онази връзка между себе си и извора на всичката любов, и на този извор, освежени в себе си, винаги можете да бъдете благословия за другите, каквато искате да бъдете.

По това време бихме искали да направим пауза, заради нашия брат Лейтос. Ще се върнем към този инструмент. Аз съм Хатон.

(Пауза)

Аз съм Лейтос. Аз съм с този инструмент и поздравявам всеки от вас в любовта и светлината на Този, Който е Всичко. Моя специална привилегия е да работя с канали, както ги наричате, и тъй като имаме няколко нови хора тук, бих искал да споделя с всеки един от вас това, което наричаме настройваща вълна. Това е вид енергия, която усилва собствената ви духовна вибрация, за да може по-добре да имате контакт с вашите духовни източници, както и с нашите мисли, ако ги желаете. Бих искал да направя пауза понастоящем и да се движа сред вас, и да дам на всеки от вас усещане за присъствието ни по това време.

(Пауза)

Аз отново съм с този инструмент. Преди да тръгна, бих искал да се свържа с тази, позната като Г. Ако тя се отпусне и се остави достъпна за нашите мисли, бихме искали да кажем само няколко думи чрез нея, за да ѝ позволим да разбере какъв е нашият контакт. Винаги сме доволни да имаме потенциални инструменти за нашите мисли, защото има моменти, когато може да е необходима информация и способността ни да говорим чрез онези, които искат да помогнат на другите, е най-ценна. Аз ще се опитам сега да изкажа само няколко думи през тази, известна като Г. Аз съм Лейтос.

(Пауза)

Аз отново съм с този инструмент. Имаме малък проблем поради факта, че инструментът не е наясно колко подобни са нашите мисли на нейните. Впечатлението, което даваме на един инструмент, е просто мисъл. Тя е генерирана от нас, а не от инструмента, но няма да продължи, освен ако инструментът не я изговори. Ако тази, известна като Г, просто изговори каквото идва в нейния ум, тогава можем да говорим чрез нея. Предпочитаме да не използваме по-силната настройваща вълна, където има физически лъч, защото това причинява физически дискомфорт и напрежение в инструмента. Предпочитаме по-съзнателната и свободна комуникация понастоящем. Ще се опитаме отново да общуваме чрез тази, известна като Г. Аз съм Лейтос.

(Г канализира)

Всичко е спокойно. (Не се чува) Вие сте мили. Благодаря ви. Ние сме тук, ние сме с вас (не се чува). Ние сме тук.

(Карла канализира)

Аз отново съм с този инструмент. Бихме искали да благодарим много на тази, известна като Г. Ние сме много доволни да говорим чрез нея. Имахме чувството, че трябва да оставим малко енергия в инструмента, известен като Г, защото първите пъти, когато се използва инструмент, това е доста напрягащо. Но ние сме толкова щастливи и поздравяваме новия инструмент с голяма благодарност. В бъдеще ще има време, когато стадото ще се нуждае от овчарите си. И ние сме благодарни на тези, които искат да служат по този начин.

Мои братя и сестри, има толкова много радост, дори и в тъмнината, която често обвива вашата планета в своя вибрационен модел. Можете да намирате радост всеки ден. Радваме се с вас във всичко, което правите, защото всичко е излъчване на любов и смехът на онези, които разбират, звънти във Вселената. Не забравяйте да медитирате, братя, винаги сме с вас, ако го желаете, макар че никога няма да бъдем с вас, ако не го искате. Свободната воля на всеки от вас е от първостепенно значение за нас, но ние сме тук по всяко време.

Оставям ви в любов и светлина. Аз съм Лейтос.

(Карла канализира)

Поздрави, приятели мои. Аз съм Хатон. И преди да приключа, бих искал да отворя срещата за въпроси. Има ли въпроси по това време?

П: От колко време сте тук?

Ние идваме тук от хиляди от вашите години. Никога не сме изчезвали напълно от плана ви на съществуване, откакто вашата история е започната да бъде писана. Но ние сме тук много по-ефективно, както бихте го нарекли, много повече (не се чува) от нашия кораб са с вас сега, отколкото по всяко време във вашата история, от няколко хиляди години. По това време имаше и ситуация, в която вашите народи бяха в края на това, което бихме нарекли цикъл от време, в който се очакваше да бъде завършено духовното обучение. По онова време и понастоящем, имаше голям провал на хората на вашата планета да завършат уроците навреме. И повечето от тях по това време трябваше да повторят опита си тук, преди да успеят да продължат. За съжаление, много от онези, които повториха, все още не са...

Линк към пълния превод на сесията в сайта на L/L Research

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7