Разсекретени документи от Айнщайн за извънземните и НЛО

Идеята, че нашата планета е била посещавана от същества, които не са от Земята е концепция, която е действаща и до днес. Ако погледнем назад в историята, проучването и анализите на древните текстове, на култури от целия свят, ще открием, често срещаните "богове", "небесни същества" и "ангели", които идват от небето (Космоса) на Земята. Макар, че тези срещи са били описани като предполагаеми в миналото, днес ние се опитваме и да обърнем въпроса научно, и да разберем дали наистина е имало и има други създания освен нас. През 1947 г., двама велики учени разглеждат въпроса, за всеки един възможен резултат и причина извънземни създания да пребивават на планетата Земя.
Но преди да анализираме разсекретения документ, нека да погледнем назад в историята, за да видим какви доказателства има за тези същества и да се уверим, че древният човек е говорил за тези извънземни и "Летящи обекти", преди стотици, хиляди години...

Извънземни и НЛО в древната история

papiruspulli
Папируса Тулли

Има много древни документи като Папируса Тулли който гласи, че в далечното минало, в древен Египет летящи обекти са посетили нашата планета. Въпреки, че в този древен текст не се споменава дали древните египтяни действително са осъществели контакт с неземните същества, този ден е един от най-значителните в историята, както за човечеството, така и за древната египетска цивилизация. Важно е да се спомене, че може и да е вероятно, древните египтяни да са изтълкували неправилно тези "огнени дискове" с някакъв вид астрономически или метеорологични явления. Цивилизацията им е разполагала с вещи астрономи и от 1500 г. пр.н.е., са се превърнали в експерти в тази област, което означава, че те биха описали астрономическите явления по много по-различен начин. Също така, в този древен документ е описано, че "огнените дискове" са променяли посоката си в небето, от което можем да си направим заключение, че не са падали, а са останали високо в египетското небе за достатъчен период от време.
"След няколко дни, броят им се увеличи. Те светеха в небето, повече от яркостта на слънцето и се простираха до границите на четирите опори на небето [...] Позиционирането на Огнените дискове, беше могъщо... "

Popolvuh
Попол Вух

Попол Вух е друг важен древен текст, от който можем да научим много за създаването на човека. Книгата е написана от жреците от Пернатата Змия и преведена от Кича (диалект на Маите) на испански от Франсиско Хименес. След което е преведена и на френски език от абат Бросьор дьо Бурбур.
„Всичко е неподвижно и в тишина, в мрака, през нощта; само Твореца, Създателя, Доминатора, Пернатата-Змия, Те-които-пораждат, Те-които-дават благосъстояние, се носеха над водата като изгряваща светлина.“
Но не само в Древен Египет и Северна и Южна Америка виждаме такива описания. По целия свят откриваме доказателства под формата на текст или изображения на същества и "обекти", които не са известни на нашата планета. Например през 14 век в картините на "Рязпятието", намиращи се в манастир в Косово, можем да видим изображение на мъж, който седи вътре в някакъв летящ обект.
Други картини, които присъстват в Църквата на Доминиканския манастир в Сигишоара изобразяват летящ диск, който изглежда много подобен на дискообразните обекти, които са били представени в историческото изкуство. Не можем да подминем и 17-ти век френските монети, върху които са били изобразени летящи чинии, въпреки че историците определили, че това са само изображения на "щитове".
Друга картина, която откриваме за значително интересна е "Кръщение Христово" от Гелдер. С поглед към нея първото нещо, което забелязваме са тези странни светлинни лъчи, които слизат от обект с формата на диск, идващ то небето. Тази картина е част от сериозните доказателства, които илюстрират летящи обект във формата на диск.

Разсекретения документ написан от Опенхаймер и Айнщайн за извънземните и НЛО

Подробности за летящи чинии и извънземни същества не са ексклузивни за древния човек. Съществува свръхсекретен (вече разсекретен) документ, написан от Робърт Опенхаймер, американски физик теоретик и Алберт Айнщайн, германски физик теоретик, които са написали доклад за "Връзки с Обитателите на Небесни тела" . Този загадъчен документ от шест страници е един от първите, които се позовават на извънземните биологични единици и посочва, че присъствието на НЛО е нещо, прието от военните преди много време.

Oppenheim-and-Einstein-Aliens-UFOs-Ancient-Code
Фрагмент от текста, на разсекретения документ

Откъс от документа:
"Връзката с извънземни същества не представлява основно нов проблем, от гледна точка на международното право; но възможността за противопоставянето на интелигентни същества, които не принадлежат към човешката раса ще доведе до проблеми, чието разрешаване е трудно да си представим.
По принцип, не е трудно да се приеме възможността за постигане на разбирателство с тях, както и за създаване на всички видове взаимоотношения. Трудността се състои в опита да се установят принципите, на които следва да се основават тези взаимоотношения.
На първо място, е необходимо да се установи връзка с тях чрез някакъв език, а след това, като първо условие за интелигентността им да бъде, че те трябва да имат психология подобна на тази, на човека.
Във всеки случай, международното право трябва да направи място за нов закон на определена база, като може да се нарича "Закон за планетарните същества", следвайки насоките, намерени в Петокнижието. Очевидно е, че идеята за революционизиране на международното право до точката, където тя ще бъде в състояние да се справи със създалите се нови ситуации ще ни принуди да се направи промяна в неговата структура...
Ако тези напреднали същества са във владение на повече или по-малко култури, както повече или по-малко политически организации, те ще имат абсолютно право да бъдат признати за независими и суверенни народи, ние ще трябва да стигнем до споразумение с тях, за да се установят законовите разпоредби, на които бъдещите ни отношения трябва да се основават, и ще бъде необходимо да се приемат голяма част от техните принципи.
И накрая, ако те трябва да отхвърлят всички мирни сътрудничества и ако се превърнат в непосредствена заплаха за Земята, ние ще имаме правото на законна самоотбрана, но само дотолкова, доколкото е необходимо, за да се отмени тази опасност. "

Einstein-Oppenheimer-on-UFOs-and-Aliens-AncientCode
Втори фрагмент от текста, на разсекретения документ

Това, което се опитват да ни кажат Опенхаймер и Айнщайн чрез техния доклад е, че официалното оповестяване на извънземни същества би причинило големи щети върху обществото и системата от вярвания по света. Правителствата по света биха могли да знаят за присъствието на извънземно съществуване и да са избрали да пазят тази информация в тайна, тъй като щетите ще бъдат необратими.
Опенхаймер и Айнщайн също са обмисляли възможността, ако извънземните нашественици са по-напреднали от нас, дали ще бъде възможно да живеят съвместно с нас, мирно на планетата Земя. И ако тези същества са дошли действително на Земята, каква ще бъде целта им за това, щом като те са по-напреднали, отколкото сме ние? Дали са дошли да ни унищожат? Или ще бъдат в помощ на това, да се развиваме по-бързо, като цивилизация?
"Ние не можем да изключим възможността, че една раса от извънземни хора, по-напреднали технологично и икономически, може да имат правото да заемат друго небесно тяло.“
В документа също се говори за неидентифицирани летящи обекти и тяхното присъствие на Земята, нещо което на военните по света е много добре познато. Опенхаймер и Айнщайн разглеждат също вероятността, извънземни създания да са пристигнали на Земята, за да се следят отблизо развитието ни.
"Присъствието на неидентифицирани, летящи космически кораби в нашата атмосфера (а вероятно и поддържането на орбити около нашата планета), сега вече е прието от нашите военни.“
За себе си, съм убедена, че не сме сами като обитатели, както в Космоса, така и на Земята. Лично аз съм виждала НЛО, които просто стоят в една точка, без да се движат и след определен период от време изчезват от небето.. Споделям го, защото не само аз съм ги виждала, а и Опенхаймер и Айнщайн. И да, не сме единствените...

Автор: Ива Черногорска

В статията са използвани изображения от Интернет с илюстративна цел.

(Visited 1 times, 1 visits today)