„Синьото приложение“ е заплаха срещу демокрацията, конфиденциалността, персоналните данни…