Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session4.aspx Каква е била функцията на пирамидите, могатВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session2.aspx 20 януари, 1981 2.0 Ра: Аз съм Ра. ПоздравявамВиж…