Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session13.aspx В тази сесия Ра прави описание наВиж…

Добавяме тази глава в желанието си да ви дадем представа за цивилизациите на други светове в този част на вашатаВиж…