Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session18.aspx 4 Февруари, 1981 Коментар на материала отВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session17.aspx 3 февруари, 1981 Коментар на материала отВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session16.aspx 31 януари, 1981 Коментар на материала отВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session12.aspx 28 Януари, 1981 Коментар на материала отВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session11.aspx 28 Януари, 1981 11.0 ▶ Ра: Аз съм Ра. ПоздравявамВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session8.aspx 26 януари, 1981 Коментар на материала отВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session7.aspx 25 януари, 1981 7.0 Ра: Аз съм Ра: ПоздравявамВиж…