Добавяме тази глава в желанието си да ви дадем представа за цивилизациите на други светове в този част на вашатаВиж…