Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session19.aspx 8 Февруари, 1981 19.0 Ра: Аз съм Ра. ПоздравявамВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session18.aspx 4 Февруари, 1981 Коментар на материала отВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session16.aspx 31 януари, 1981 Коментар на материала отВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session7.aspx 25 януари, 1981 7.0 Ра: Аз съм Ра: ПоздравявамВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session6.aspx 24 Януари, 1981 Коментар на материала отВиж…