Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session19.aspx 8 Февруари, 1981 19.0 Ра: Аз съм Ра. ПоздравявамВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session13.aspx В тази сесия Ра прави описание наВиж…