Дейвид Уилкок: Великата Пирамида е разшифрована. Библейски цитати за Възнесението. Сценарии за бъдещето

Откъси от най-новата книга на Дейвид Уилкок “Тайните на Възнесението”, свободен превод от руски език със съкращенияВеликата Пирамида е разшифрованаВ своята книга «Великата Пирамида е [➤Още…]

Дейвид Уилкок: Цивилизацията на гигантите – падналите ангели

Откъси от най-новата книга на Дейвид Уилкок “Тайните на Възнесението”, свободен превод от руски език със съкращенияОцелелите народи на Империята мигрирали на повърхността на Луната [➤Още…]