Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session7.aspx 25 януари, 1981 7.0 Ра: Аз съм Ра: ПоздравявамВиж…