Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session18.aspx 4 Февруари, 1981 Коментар на материала отВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session17.aspx 3 февруари, 1981 Коментар на материала отВиж…

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session16.aspx 31 януари, 1981 Коментар на материала отВиж…