„Всеки ден при мен идват хиляди хора. Тръгват си оттук чисти, но при мен остават техните болести, техните трохи, лошитеВиж…