Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session15.aspx 30 януари, 1981 Коментар на материала отВиж…