Трудностите и ограниченията

От създателите на Материалът Ра.

ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕПИС: Това телепатично канализиране е взето от записите на седмичните учебни и медитационни срещи на Rock Creek Research & Development Laboratories и L/L Research. Предлага се с надеждата, че може да ви бъде полезно. Както същностите от Конфедерацията винаги подчертават, моля, използвайте вашия здрав разум и преценка, при възприемането на този материал. Ако нещо ви звучи истинско, чудесно. Ако нещо не е в съзвучие с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито Конфедерацията, бихме искали да бъдем препъни камък за някого.

Неделна Медитация

8 март, 1981

(Карла канализира)

Аз съм Хатон. Голяма привилегия и удоволствие е да ви поздравим тази вечер. Бяхме с всеки от вас в медитациите ви и ви благодарим за продължаващите ви усилия да търсите пътя на истината. Нашите истории и нашите речи са винаги и завинаги такива, които се опитват да ви дадат разбиране, което е много просто, разбиране за любовта. И още веднъж ще ви разкажем, така да кажем, притча, за да можете да обърнете в съзнанието си още един аспект на разбирането за любовта и нейното функциониране в живота ви, както го живеете по това време.

Представете себе си, приятели мои, като млад мъж в зората на (не се чува), размишлявайки с известно отчаяние върху трудностите и ограниченията на отговорността и зрелостта. Представете си тогава водач, пазител, който идва при този млад човек и казва, “ Ела с мен и ще ти покажа алтернативата на твоите трудности и ограничения.”

И младежът се събужда в омагьосана гора. Студено е и си пожелава да е по-добре облечен, защото е някак хладно, и веднага е облечен в топла и удобна дреха. Той се оглежда и се чуди дали може да има вода и изведнъж в краката му забълбуква наистина поток. Необмислено, той си помисля, “ Е, просто ще си помисля за къща,” и тя е там. Удобна, обзаведена хижа. Навън той намира кошери, градини, всякакви неща, каквито би искал да има. И минават много дни, преди този младеж да започне да осъзнава, че не е щастлив в тази огромна свобода от ограничения и от отговорност. Не минават още много дни от това, преди да си припомни своя пазител. “Велико същество,” казва той, “ показа ми какво е да си свободен от отговорност и ограничения и сега разбирам. Искам да се върна.” И той се озовава обратно, в свят с отговорности, понякога със съкрушителен характер, ограничения от всякакъв вид и други хора.

Приятели мои, ценете се взаимно и разберете, че във всяка същност вие виждате Създателя. Във всяка същност, започвайки от вас и разпространявайки се навън през целия ви живот вие срещате (не се чува) от любов. Същества родени и направени от любов. Отговорност е да се живее в такъв свят, но, приятели мои, чест е да може да се споделя неволя и (не се чува) подобни с вашите близки и общо разбиране, че сте едно с Твореца, Създател на безкрайната любов.

Как можете да имате това предвид, когато гърбът ви се огъва под отговорности, които може да не искате да носите, ограничения и ситуации, които бихте искали да бъдат различни? Както винаги, приятели мои, ние ви предлагаме подсказването, че времето, прекарано в медитация, е време, прекарано извън времето, в царството небесно. Тези моменти са с вас през дните; когато имате нужда от тях, можете да ги извикате, само да пожелаете.

По това време бих желал да прехвърля този контакт. Аз съм Хатон.

(Джим канализира)

Аз съм Хатон и ви поздравявам още веднъж в любов и светлина. Винаги е голяма привилегия и чест да споделяме нашите прости мисли с вашата група за медитация. Ние от Хатон сме обикновени посланици, с много просто съобщение. Послание, което знаете, е послание на любовта. Преживяването на любовта, признаването на любовта, животът на любовта, споделянето на любовта, даването на любов, защото приятели мои, любовта е онази сила, която свързва всичко, което е заедно, в едно велико Същество, на което служим и наричаме безкраен Създател.

Линк към пълния превод на сесията в сайта на L/L Research

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine