Ванга, странното светлинно явление и рисунките от Франция (видео)

Невероятно, но факт! Между двете истории няма връзка: едната се случва в България, другата – във Франция. Въпреки това, явно нещо ги свързва!
Тази история започва през 70-те години в България. Група от пет човека става свидетел на странно светлинно явление върху скала. Разказът на петимата звучи сюрреалистично. Още повече, че свидетелите не са случайни: Баба Ванга, българска гадателка, добре известна по това време в Източна Европа, предрича, че на 5 май ще се случи знамение. Тя казва на племеницата си Красимира: «Заради небесните тела. Трябва да гледате първите лъчи на Слънцето и Луната!», но не дава повече обяснения. Сляпата от 12-годишна възраст Баба Ванга описва много точно мястото, което изследователите намерили без никаква трудност. Трудно може да се повярва в това, което се случва по-късно. Свидетелите разказват, че един слънчев лъч заиграва по соларните кръгове с големина на малка чинийка от сервиз за кафе и започва да се движи по тях, описвайки светлинен триъгълник, обърнат с върха надолу.

By Filipov Ivo - Собствена творба, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39900520
Скалното светилище "Камъка" се намира в местността „Каменска бърчина”. Скалното светилище Камъка е едно от светилищата на територията на България, където се наблюдават издълбани соларни кръгове на върха на една от скалите — някои траколози и археоастрономи изказват предположението, че съществува възможността на всички светилища използвани от древните траки, където се наблюдават изсечени в скалите дискове и кръгове, да е жертвопринасяно на "звездата куче" - Сириус. Photo credit: Filipov Ivo - Собствена творба, CC BY-SA 4.0

Тази игра на светлината по т. нар. "соларни кръгове" продължава около двадесет минути. Но най-невероятното започва вечерта, когато при първите лунни лъчи, на скалата се открояват два силуета. Очевидците разказват, че скалата светнала някак отвътре като екран на стар телевизор, а фигурите се откроявали така релефно на скалата, сякаш щели да се отлепят от нея.

Ето как те описват силуетите :
(Цитат от изданието на френски език на « Baba Vanga, la plus grande médium du XXème siècle »- « Баба Ванга, най-голямата пророчица на XX век » на издателство Astrée, стр. 125)
"Отляво на скалата на преден план в цял ръст стоеше старец с дълга до земята роба. В дясната си, протегната напред ръка, държеше някакъв предмет - нещо кръгло като топка, но не беше топка, по-скоро някакъв непознат уред. На по-заден план, но по-горе и по-вдясно стоеше втората фигура, която приличаше на фараон. Това беше млад мъж, който седеше в нещо като кресло, с прибрани един до друг и спуснати надолу крака и ръце, положени на облегалките на стола. На главата си имаше висока шапка, на която от двете страни над ушите стърчаха издатъци като антени."
(В някои разкази шапката се нарича "пшент", а за първия силует се казва, че имал дълга до раменете коса.)
Разгледайте внимателно рисунката!

РИСУНКИ:

Нарисувани от Фридрих Шмидбауер/ Friedrich Schmidbauer

Надпис под символа : "IM ZEICHEN DES GOLDENEN SPITZ"

Надпис над двете небесни тела: "ATLANDIS"

Рисунка с подписа на Friedrich Schmidbauer/ Фридрих Шмидбауер "Силуети"
Рисунка с подписа на Friedrich Schmidbauer/ Фридрих Шмидбауер "Силуети"

Историята продължава във Франция вече в началото на 21 век. Две рисунки, особени по своя стил, биват намерени в една книга, сякаш някой ги е скрил там преди години. Ако в началото можело да се помисли, че става дума за обикновени рисунки на някакъв художник, по-късно се изяснявао, че такъв художник на име Фридрих Шмидбауер просто не съществува. През 2014 година историята придобива нов обрат, когато по случайност се прави връзка между мистериозната история в България и намерените във Франция рисунки. Поразително е, че описанията на светлинните силуети съвпадат в много отношения с главната рисунка, от 15 до 20 са точните съответствия според различните устни описания: позата на силуетите, положението в пространството, отделни детайли, всичко, общо взето, доста съвпада. Трябва да се отбележи, че нищо не се споменава за обстановката, както и за предмета, който държи първият правсилует, в дясната си ръка. Що се отнася до втората рисунка, има сходство, но то е по-неуловимо.

 Рисунка с подписа на Friedrich Schmidbauer/ Фридрих Шмидбауер – « Луноход »
Рисунка с подписа на Friedrich Schmidbauer/ Фридрих Шмидбауер – « Луноход »

Да не забравяме, че Баба Ванга подчертава: те ще станат очевидци на явленията, "заради небесните тела". На рисунката се виждат Слънцето, Луната и Земята, разположени в триъгълник, обърнат с върха надолу, който напомня на "соларните кръгове", описани от групата очевидци. Не може да не направи впечатление, че никъде в описанията не се споменава за луноход, който пък е основният обект във втората рисунка.

На гърба на двете рисунки се вижда името и адресът на болницата в Роаян
На гърба на двете рисунки се вижда името и адресът на болницата в Роаян

Какво представляват тези две рисунки?

Невероятна случайност или все пак има някаква взаимовръзка? Не може да се отрече, че вероятността да се направи подобна рисунка с такава точност е близка до нулата.Трудно е да се каже обаче кога са направени рисунките. Вероятно между средата на 70- те и средата на 80- те години, т.е. по времето на историята, случила се в България. Много интригуващ е и фактът, че рисунките са направени на оригинална хартия на болницата в Роаян (Франция). Кой е Фридрих Шмидбауер? Защо е направил тези рисунки? Как те са се оказали в тази книга? Какво означава текстът, над който се намира "golden spitz", както авторът го е назовал. Какъв е този луноход? И преди всичко какви са тези тайнствени силуети, най-напред описани от Красимира и нейните приятели като светлинни силуети, и нарисувани от Фридрих Шмидбауер във Франция. Може би става дума за медиумни рисунки. Сигурно Фридрих Шмидбауер ги е нарисувал без задължително да разбира тяхното значение, воден от силна интуиция или в бидейки в особено състояние, което пък обяснява някои екстраполации и несъответствия (обкръжаващата обстановка, предметът, който първият силует държи в лявата си ръка, луноходът, луната като гледна точка за наблюдение…, които са нарисувани, но за които очевидците не говорят.) Оригиналните рисунки се намират във Франция. Все още никой не е намерил каквото и да било обяснение на тази загадка.

Вечна ТОП публикация

Редакция: Orion

Видео по темата:

Статията ни бе изпратена от Гийом/Guillaume
Инфо: artazy.over-blog.com